SKATTEKAMP: Advokat Bettina Banoun i Wiersholm advokatselskap kjemper en kamp for 2000 som har meldt seg på massesøksmålet mot eiendomsskatten i Oslo, men sier hun tror alle vil få tilbake skatten hvis de vinner frem i retten. Foto: Wiersholm

Feide om Oslo-folk skal få tilbake eiendomsskatten

Oslo kommune vil ikke uten videre betale tilbake eiendomsskatten til sine innbyggere, hvis de taper den forestående rettssaken om det var lov å innføre den omstridte skatten.

 • Bjørn Haugan

Artikkelen er over tre år gammel

Det fremkommer i Oslo Tingretts kunngjøring av gruppesøksmålet som Huseiernes Landsforbund (Huseierne) har rettet mot Oslo kommune.

– Spesielt

– Det kan se ut som om kommunen forsøker å demme opp for at kommunen må betale tilbake til alle som er ilagt ulovlig eiendomsskatt i Oslo. Det synes vi er spesielt, sier Huseiernes advokat, Bettina Banoun til VG.

Fikk du med deg? Dette hundehuset er ilagt eiendomsskatt

Hun sier saken dreier seg om 266 millioner kroner som huseiere i Oslo betalte i eiendomsskatt i 2016. Hvis de vinner frem, tar Huseierne det for gitt at eiendomsskatten i 2017 – 530 millioner kroner – også vil bli tilbakebetalt: 796 millioner ligger i potten.

Banoun skriver at de mener eiendomsskatten byrådet har iverksatt, er ugyldig. Hun begrunner det med at kommunens forskrift legger til grunn at eiendomsskatten kun skal gjelde for boenheter verdt over fire millioner kroner: Det utgjør rundt 20 prosent av boligene og hun og Huseierne mener at Eiendomsskatteloven ikke åpner for å gjøre et slikt skille.

Fikk du med deg denne? Ole Edvard Antonsen må punge ut med 1,5 millioner

Kommunens avgrensning

De krever at det som er betalt i skatt må betales tilbake til innbyggerne som har blitt pålagt skatt.

Husker du denne? Evelyn (80) må betale eiendomsskatt på lekehytte fra 1968

Det interessante og nye er at dokumentet viser at Oslo kommune forsøker å redusere de økonomiske tapene, hvis de skulle tape rettssaken.

Kommunen har anført «at konsekvensen av eventuell ugyldighet ikke uten videre kan være tilbakebetaling av innkrevd eiendomsskatt». Oslo kommune har videre anført at det er en forutsetning for å reise søksmål at klageadgangen er utnyttet. Kommunen mener altså at dommen bare skal få virkning for de som deltar i gruppesøksmålet og som på forhånd har klagd over eiendomsskatten.

Les også: Så mye tar kommunen din i avgifter

– Alle bør få tilbakebetalt

– I 2017 kan det stilles som vilkår at skattyter klager før man går til søksmål. Dette følger av skatteforvaltningsloven. Men i 2016 var det likningsloven som regulerte søksmålsadgangen, og den ga ikke åpning for å legge slike begrensninger, sier Banoun.

–Etter vårt syn vil de som melder seg på massesøksmålet få pengene tilbake hvis vi vinner frem. Vi kan ikke se at tilbakebetaling kan forbeholdes de som har klagd. Hvis eiendomsskatten i Oslo er ulovlig, mener jeg at alle må få tilbakebetalt skatten. Men all den tid kommunen nekter å la søksmålet få virkning for alle, bør man melde seg på gruppesøksmålet for ikke å tape sine rettigheter, sier hun.¨

Har du lest? Kristoffer (11) søkte ikke om byggetillatelse - fikk beskjed om at lekehytta måtte rives

Professor Ole Gjems-Onstad ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelhøyskolen BI går langt i å gi henne rett (Lenger nede i saken).

Avgjøres i april

Fristen for å bli med på massesøkmålet til Huseierne er 20. april 2017. Over 2000 har alt meldt seg. Rettssaken vil pågå fra mandag. 24. april til 26. april i Oslo tingrett.

Kommunen bestrider hele grunnlaget for søksmålet: at bunnfradraget er satt ulovlig høyt. Det er vist til at kommunen er gitt betydelig skjønnsfrihet ved utformingen av reglene om eiendomsskatt, herunder bunnfradraget, og at skjønnsfriheten i dette tilfellet er brukt på en måte som begunstiger alle skattyterne i kommunen.

– Målet er åpenbart; hvis skatten blir kjent ulovlig, skal disse likevel ikke få den tilbakebetalt . Nå er det på tide at Arbeiderpartiet i Oslo forsikrer alle boligeiere som har betalt eiendomsskatten om at de får den tilbake om den er ulovlig, sier Høyre-representant i finanskomiteen i Oslo kommune, Morten Steenstrup.

Avventer dom

Byråd for finans i byrådet, Robert Steen (Ap), sier de ikke vil mene noe om en fremtidig dom.

Les dokumentet: Her er kunngjøringen fra Oslo tingrett

– Vi har ikke nå grunnlag for å si noe om konsekvensene av dommen i denne saken. Det vil avhenge av hva dommen går ut på og begrunnelsen for domsresultatet.

Han tror de vinner.

– Vi mener at eiendomsskatten i Oslo er lovlig. Kommunens synspunkt er at bunnfradraget på 4 millioner kroner har kommet alle Oslos innbyggere til gode, enten ved at man ikke er ilagt eiendomsskatt i det hele tatt, eller ved at man må betale mindre enn om bunnfradraget var lavere. Dersom bunnfradraget hadde vært lavere, ville flere måttet betale eiendomsskatt, og de som har betalt ville måttet betale mer, sier Steen.

– Politisk dristig

Professor Ole Gjems-Onstad ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelhøyskolen BI, sier han langt på vei støtter Banouns vurdering.

– Vinner huseierne frem, er det ingen tvil om at skatten må betales tilbake til dem som har sluttet seg til søksmålet, sier Gjems-Onstad.

– Om det rent juridisk vil gi alle de andre som har fått denne eiendomsskatten, rett til å få pengene tilbake, skal jeg være mer varsom med å si noe juridisk sikkert om. Men politisk er det ikke realistisk å hindre det: Det vil være en politisk meget dristig handling å nekte å gi alle innbyggerne tilbake eiendomsskatten, hvis Oslo kommune taper denne saken. Det vil være spesielt vanskelig i et år med valg, sier han.

PS: – Vinner vi frem i retten og de finner eiendomsskatten for 2016 ulovlig, så tar vi for gitt at Oslo kommune erkjenner at skatten for 2017 også må tilbakebetales, sier leder Kristin Gyldenskog i samfunnsavdelingen i Huseiernes Landsforbund.

Les også

 1. 1300 til massesøksmål mot Oslos eiendomsskatt

  1300 boligeiere har meldt seg for å delta i gruppesøksmålet mot den omstridte eiendomsskatten i Oslo.
 2. Vil saksøke Oslo kommune: Mener
  eiendomsskatten er ulovlig

  Huseiernes Landsforbund (HL) mener Oslo kommune brøt loven da de innførte eiendomsskatten. Nå varsler de søksmål.
 3. Dette hundehuset er ilagt eiendomsskatt

  I Kautokeino er ikke hundehus unntatt fra å betale eiendomsskatt. – Jeg klarer ikke å ta det helt på alvor, sier…
 4. Evelyn (80) må betale eiendomsskatt på uferdig lekehytte fra 1968

  Sør-Varanger kommune bekrefter at det er benyttet flyfoto i befaringsprosessen som har utløst klagestorm.

Mer om

 1. Eiendomsskatt
 2. Oslo
 3. Skatter og avgifter
 4. Boligmarkedet

Flere artikler

 1. Oslo kommune frifunnet: Eiendomsskatten er lovlig

 2. Disse kjemper mot eiendomsskatten – saksøker Oslo kommune

 3. Ap-Raymond: Alle som betalte eiendomsskatt i 2016 får pengene tilbake

 4. Høyre: Ap-Raymond må love tilbakebetaling av eiendomsskatt

 5. Ikke synd på landets rikeste

Fra andre aviser

 1. Oslo kommune må betale tilbake eiendomsskatt for 2016. Nå vil advokat at kommunen skal tilbakebetale også for 2017.

  Aftenposten
 2. Oslo kommune frifunnet: Eiendomsskatten er lovlig

  Aftenposten
 3. Rettssak om Oslos eiendomsskatt

  Aftenposten
 4. Høyesterett: Oslo kommunes vedtak om eiendomsskatt for 2016 var ugyldig

  Aftenposten
 5. Må Oslo kommune betale tilbake eiendomsskatt? I dag starter Høyesterett behandling av søksmålet fra 3400 boligeiere.

  Aftenposten
 6. Oslo anker eiendomsskatt-sak – 260 millioner kroner står på spill

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder