IRRITERT: Helseminister Bent Høie er ikke fornøyd med hvordan sykehusene, regionene og helsedirektoratet har svart på hans oppdrag. Foto: Frode Hansen VG

Hasteinnkaller til oppvaskmøte etter nye tvangstall

Helse-Norge fikk ett år ekstra på seg for å telle opp tvangsbruken, likevel er tallene fortsatt ufullstendige. Sykehusene som ikke har svart, blir fredag kalt inn på teppet til helseministeren.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det er et snaut år siden VG avslørte at helsemyndighetene mangler oversikt over hvor ofte en av de mest alvorlige formene for tvangsbruk – å reime fast psykisk syke pasienter – ble tatt i bruk.

Avsløringen av at tusen vedtak om beltebruk manglet i den offentlige statistikken, førte til at helseministeren krevde at sykehusene og helsedirektoratet måtte levere nye tvangstall for 2014 og 2015. Torsdag ble tallene tilgjengelige.

– Når vi legger frem nye data i dag, så sier vi ettertrykkelig fra om at tallene ennå har klare mangler. Samtidig mener vi at det er et så alvorlig og viktig tema at vi ønsker å publisere tallene vi har, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Les også: Vilde (29) var beltelagt: – Et maktmisbruk ikke å ha oversikt

Ett år ekstra til å telle

Guldvog innrømmer at tallene er ufullstendige. Blant annet har Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Helse Møre og Romsdal ikke levert oppdaterte tall, ifølge helsedirektøren.

– Nå har dere fått ett år ekstra til å telle. Burde ikke dette være på plass nå?

– Jo, jeg synes det. Absolutt. Dette er tall som sykehusene og regionene burde klare å levere nå, sier Guldvog.

Mer fra Møre og Romsdal: Hasteinnsetter nye psykiatrisjefer etter VG-avsløring

Dette får helseministeren til å reagere kraftig, og han innkaller allerede fredag formiddag til et oppvaskmøte der ledelsen må svare for hvorfor de ikke klarer å gi korrekte tvangstall.

– Oppdraget er ikke utført. Det mest alvorlige er at det mangler kvalitetssikrede tall for tre sykehus, sier Bente Høie.

Må svare for seg

Høie sier han ble kjent med manglene fra Helse Midt onsdag og fra Helse Sør-Øst torsdag.

– Her er det noen som kalles inn på teppet, eller rettere sagt parketten. Jeg har bedt ledelsen ved de aktuelle helseregionene, ledelsen i de tre sykehusene og helsedirektoratet om å stille på mitt kontor allerede fredag. Vi er nødt til å komme til bunns i hvorfor de ikke klarer å holde fristen som er satt.

– Du har gjentatte ganger sagt at vi vil få nye tvangstall vinteren 2017. Når noen likevel ikke har levert, har de ikke oppfattet hva du har sagt – eller handler det om vilje og evne?

– Jeg oppfatter at tjenesten har oppfattet mitt krav. Så skal de få svare for seg på hvorfor dette likevel skjer, sier helseministeren.

Les mer: Holdes i belter i hundrevis av timer

Fortsatt mangler hundrevis

Tvangsmiddeltallene som VG kunne presentere i april i fjor, ble hentet inn direkte fra alle institusjoner som bruker tvang. Helsedirektoratet henter sin statistikk fra det elektroniske pasientregistre der sykehusene skal levere statistikk.

De nye tallene er noe høyere, men fortsatt mangler 670 vedtak fra statistikken VG fikkav sykehusene for 2014. For 2015 mangler over 400 vedtak.

– Det er ulike grunner til at det fortsatt er mangler i tallene. Mange steder er det fortsatt manuelle rutiner, der det er vanskelig å få god overføring av data fra journal inn i journalsystem, og fra journalsystem inn i NPR, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Dårlig data

Om Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus sier helsedirektøren at de har skiftet datasystem, og det er en teknisk utfordring å trekke ut gamle tall. Utfordringer med datakvaliteten er også årsaken til at Helse Møre og Romsdal mangler i tabellen.

Les også: Sykehusansatte fortviler over utsatt tvangsregister

– Har dere grunn til å tro at tallene VG presenterte er feil?

– Nei, vi har ingen grunn til å tro det. Men vi vet jo ikke hva det eksakt riktige tallet er.

Nå vil de bruke VGs oversikt til å sammenligne hvert enkelt sykehus.

– Der vi ser det er avvik mellom det sykehusene har gitt dere og det de har rapportert i NPR, så ber vi om en forklaring på det. De forklaringene kan også danne grunnlag for hvordan vi skal tolke de samlede tallene for 2014 og 2015.

Les mer: Full oppvask i Helse-Norge etter VGs psykiatriavsløringer

– Burde være mulig

Til tross for at tallene for de siste to årene ikke er komplett, mener helsedirektoratet at de skal klare å få bedre tall for fjoråret når de presenteres i mai.

– Det handler dels om den oppmerksomheten dere har fått rundt dette, og etter hvert av oss og ministeren. Det gjøres en stor innsats nå for å gjøre dette komplett, sier Guldvog.

Også helseministeren sier han har tro på at kvaliteten vil bli bedre for fjoråret.

– Men, det vil jeg ha sagt: Jeg vil ikke akseptere noe annet enn at man også får komplette tall for 2014 og 2015 heller.

– Tallene vi presenterte i fjor fikk VG direkte av sykehusene. Det burde være mulig å hente inn for helsemyndighetene også?

– Ja, det burde det, sier Bent Høie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder