LANGT NEDE: Korrupsjonssiktede Eirik Jensen (56) har det ikke bra på cella, ifølge forsvarer Jens-Ove Hagen. Foto: Simen Grytøyr, VG

Polititopp-siktelsen: Jensen: Mottok penger - nekter lovbrudd

I et nyere avhør har korrupsjonssiktede Eirik Jensen (56) innrømmet å ha mottatt penger fra hasjsmugler Gjermund Cappelen (47).

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Politioverbetjenten og superspaneren har gitt en forklaring på hvorfor han fikk disse pengene fra hasjsmugleren og hevder det har en naturlig forklaring. Han nekter for at det er honorar for bistand til narkotikasmugling, slik Cappelen påstår.

Konfrontert om Cappelen-penger

Jensen ble avhørt av Spesialenheten for politisaker kort tid etter pågripelsen 24. februar. Det hadde da gått nærmere seks uker siden Gjermund Cappelen for første gang påstod at Jensen var korrupt og hadde mottatt millioner siden 90-tallet.

Jensen forklarte seg ikke umiddelbart om pengene fra Cappelen. Først i et senere avhør kom opplysningene på bordet da Spesialenheten for politisaker konfronterte ham igjen.

Etterforskningsleder Liv Øyen forteller til VG at de ikke ønsker å svare på spørsmål om bevisene i saken.

VANT FREM: Etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten for politisaker fikk rettens medhold i at Eirik Jensen skal fengsles i nye fire uker. Foto: Helge Mikalsen, VG

- Vi mener mistanken ikke er svekket, var alt hun ville si om etterforskningen da hun møtte pressen i tinghuset i Oslo i går.

Spesialenheten får bistand fra Økokrim i forbindelse med etterforskningen av pengesporet. Etter det VG får opplyst mener etterforskerne at Jensens endrede forklaring styrker mistanken mot ham.

Økokrim har blant annet utarbeidet en forbruksanalyse hvor de sammenlikner pengene han har brukt med den registrerte inntekten. I forbindelse med dette arbeidet skal det også være funnet andre spor som gir grunnlag for en mer inngående etterforskning.

Spesialenheten for politisaker bruker store ressurser på å endevende økonomien til den siktede politioverbetjenten.

- Helt generelt kan vi si at økonomi vil stå sentralt i enhver etterforskning hvor siktelsen går på grov korrupsjon, sier Øyen.

Etter det VG får opplyst ble det nylig gjennomført en ny ransaking av Eirik Jensens bolig. Det ble da gjort flere beslag som er tatt inn i Spesialenhetens etterforskning.

Tidlig stadium

I tillegg til korrupsjonsmistanken, er Jensen også siktet for å ha oppbevart et våpen ulovlig på kontoret i Oslo-politiet. Spesialenheten for politisaker har også engasjert seg i hvordan Jensen har oppbevart jaktvåpen på småbruket han eier i Värmland i Sverige og vurderer å ta dette inn i straffesaken.

Ifølge Liv Øyen i Spesialenheten for politisaker er de fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen og varsler at det vil ta tid før de kan konkludere.

- Vi ser på saken som omfattende, sier hun til VG.

Etter det VG får opplyst har de avhørt nærmere 70 vitner. Både kollegaer av Jensen i politiet og kriminelle.

Undersøker mobiltelefoner

Ifølge Øyen jobber alle tilgjengelig ressurser i Spesialenheten med etterforskningen av Jensen. I tillegg får de betydelig bistand fra Økokrim og Kripos.

Eksperter fra Kripos undersøker blant annet flere mobiltelefoner som Gjermund Cappelen har overlevert til etterforskerne. Ifølge hasjsmugleren finnes det SMS-meldinger som støtter opp om hans forklaring.

I tillegg har etterforskerne kontaktet teleselskaper både i Norge og utlandet for å sikre trafikkdata fra en rekke andre telefoner. Det skal også være begjært innsyn i e-postkontoer i forbindelse med etterforskningen, får VG opplyst.

Forsvarer: - Erklærer seg helt uskyldig

Korrupsjonssiktede Eirik Jensens forsvarer, advokat Jens-Ove Hagen, begjærte klienten sin løslatt under gårsdagens fengslingsmøte i Oslo tingrett.

- Han erklærer seg helt uskyldig i forhold til siktelsen - med de samme argumentene og med samme styrke som tidligere, sier Hagen til VG - og understreker:

- Han har aldri mottatt noen irregulære penger fra denne mannen, sier forsvarer Jens-Ove Hagen.

Saken fortsetter under bildet.

VURDERER ANKE: Forsvarer Jens-Ove Hagen var skuffet over tingrettens avgjørelse om videre fengsling. Han vil ta stilling til en eventuell anke torsdag etter å ha drøftet spørsmålet med Eirik Jensen. Foto: Helge Mikalsen, VG

VG har stilt forsvareren spørsmål om i hvilken sammenheng Jensen har fått lovlige penger fra Cappelen, men Hagen viser til at han hverken kan eller vil svare fordi dokumentene i straffesaken er klausulerte.

- Hvordan har Jensen forklart seg i de siste avhørene sammenlignet med det første?

Svarer helt greit

- Etter min oppfatning svarer han helt greit på de spørsmålene han blir stilt. Det er ikke noe ved min klients økonomi som bekymrer meg sett opp mot beskyldningene om de beløpene som det hevdes han har mottatt, sier Hagen.

Oslo tingrett avviste Hagens begjæringen om løslatelse og slo fast at politimannen skal varetektsfengsles i fire nye uker.

- Vi har informert ham om rettens beslutning. Senere denne uken skal vi snakke skikkelig sammen, og vurdere om den skal ankes til lagmannsretten, sier Hagen.

Forsvareren viser til at Spesialenheten for politisaker mener det foreligger skjellig grunn til mistanke og fare for bevisforspillelse, mens han prosederte på det motsatte på begge punkter.

- Jeg vil overhodet ikke kommentere noe av innholdet i fengslingsmøtet ettersom det gikk for lukkede dører og fengslingskjennelsen er unntatt offentlighet, sier Hagen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder