BEFARING: Partene i retten er ute på ulykkesstedet i Jessheim der en ung mann kjørte på en 16-åring i 2012. Vegvesenets ulykkesrapport fastslår at asfaltkanten ikke var forskriftsmessig. Forsvarer Terje Skåland demonstrerer hvordan kanten var sammen med privatetterforsker Jan T. Brodtkorb (t. h.). I bakgrunnen står aktor Kåre Kalvå (nummer tre f. v.).

Ulykkesrapport avdekket veifeil - lagt frem i retten

Forsvarer: - Skal min klient betale prisen for asfaltkanten?

EIDSVOLL (VG) Den 20 år gamle mannen kjørte ned en 16 år gammel gutt på moped. Nå tror forsvareren at UAG-rapporten kan bidra til at han blir frifunnet for bildrap.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Rapporten til Vegvesenets ulykkeanalysegruppe (UAG) avdekket en feil ved veien som ikke kom frem gjennom politiets etterforskning. Asfaltkanten på ulykkesstedet var fire ganger så høy som forskriftene tilsier. UAG-rapporten konkluderer med at «farlig sideterreng» hadde stor betydning for at ulykken kunne skje.

UAG sentralt bevis

I går startet rettsaken i Øvre Romerike tingrett der en mann (20) står tiltalt for bildrap. I juni i 2012 kjørte han på en 16 år gammel gutt på moped ved Jessheim, som omkom på stedet. Tiltalte nekter straffeskyld, og sier det gikk i svart for ham i ulykkesøyeblikket.

I retten ble ulykkesrapporten fra Statens vegvesen lagt frem som sentralt bevis i en bildrapssak - trolig for første gang. Dette skjer halvannen uke etter VGs avsløringer om at Vegvesenet har hemmeligholdt rapportene for etterlatte, politi og domstol siden 2005.

Les alt om ulykkesrapportene her.

- Hadde denne kanten vært maksimalt tre centimeter, slik den skal, ville ikke ulykken ha skjedd, slår Jan T. Brodtkorb fast overfor VG.

Den private trafikketterforskeren er hyret inn som sakkyndigvitne av forsvarer.

- Rapporten underbygger vår oppfatning om at den høye veikanten er av stor betydning. UAG gir en usminket fremstilling av saken, som etter min mening ikke burde ha endt med tiltale. Nå håper vi det ender med frifinnelse, sier forsvarer Terje Skåland i Advokatfirmaet Nicolaisen & Co.

Tiltalte sterkt preget

I tiltalen heter det at 20-åringen holdt for høy fart og ikke var nok oppmerksom da han mistet kontroll over bilen og havnet utfor asfaltkanten. Deretter skal han ha skrenset sidelengs over i motsatt kjørefelt der han traff mopedføreren. Hastighetsberegningen er gjort av ingeniørfirmaet Rekon. Ingen av vitnene i retten mente at tiltalte hadde kjørt for fort.

- Det har vært en tung tid. Jeg har tenkt på om det er noe jeg kunne ha gjort annerledes. Jeg blir sur og irritert over at det er sånn - hvis den kanten kunne endret alt. Det er dumt at jeg skal belastes for at noen ikke har gjort jobben sin, sa den tiltalte 20-åringen i retten.

UAG-rapporten konstaterer at det ikke ble fylt på med grus i veikanten etter veien ble asfaltert i 2010. Det skulle ha skjedd etter en uke, men kanten ble fylt først to år etter - i kjølvannet av dødsulykken. Vegvesenet kan ikke gjøre rede for hvem som rettet feilen.

BEVIS: Slik så asfaltkanten ut en snau uke etter ulykken. Deb skulle ha vært maks tre centimeter høy, men målte 12 centimeter. Bildet som er avfotografert ble tatt av forsvareren en snau uke etter ulykken.

- Vi har sviktet

- Kanten var ikke slik den skulle på ulykkestidspunktet. Den skulle ha blitt fylt da det ble lagt asfalt i 2010. Det er Statens vegvesen som har ansvaret for hvordan veien er. Vi skal forhindre at ulykker skjer, men her har vi ikke lyktes. Vedlikeholdet har sviktet, sa Trond Holtvedt, seksjonsleder for drift i Vegvesenet region øst, da han vitnet i går.

Han var ikke med på å utforme UAG-rapporten, men ble likevel grillet av aktor på spørsmål om veietatens vurderinger.

- Asfaltkanten kan ha bidratt til at bilen endret retning. Når du kjører på en kant, fører det til en vertikal bevegelse i kjøretøyet som kan ha noe å si for veigrepet, vedgikk Holtvedt.

Seksjonslederen påpekte at det er politiets ansvar å etterforske sakene med tanke på straff, og at Vegvesenets formål med ulykkesrapportene er å lære - ikke å fordele skyld.

- Det er snakk om at rapportene skal bli offentlige med en gang. Når man vet at de kan bli dokumentert i en rettssak, vil jeg tro at man i mindre grad er modig med å angi mulige årsaker når det gjelder fører og veiens beskaffenhet, sa Holtvedt i tingretten.

Vil be om innsyn i alle saker

UAG-rapporten var en sentral del av rettssakens første dag. Både forsvarer, aktor, dommere, bistandsadvokat, etterlatte og sakkyndige hadde den foran seg funder rettssaken.

Det var forsvarer Skåland som først ba om innsyn etter VGs oppslag. Videre sendte Vegvesenet rapporten uoppfordret til aktor Kåre Kalvå. På spørsmål om hvorfor han ikke selv tok initiativ til å innhente veiekspertenes årsaksanalyse når han var oppmerksom på at det forelå, svarer Kalvå:

- Jeg ba ikke om den fordi jeg mente vi hadde tilstrekkelig informasjon. Det som står i UAG-rapporten er ting vi visste fra før av, og forsvarer har vektlagt kantlinjen hele tiden.
Kalvå sier imidlertid at han vil be om ulykkesrapportene i alle fremtidige bildrapssaker.

- Jeg ser at UAG vil bli et tema fremover.

Dommen faller onsdag

Andre og siste dag i tingretten ble det klart at aktor legger frem påstand om 75 dager ubetinget fengsel og tap av førerkort i tre år.

- Vegvesenet sier at her skulle det ha vært en tre centimeter høy kant, men så er den mellom åtte og tolv. De opererer med Nullvisjonen (null drepte og hardt skadde i trafikken red. anm.), og det skal de ha honnør for. Men det kan ikke innebære at bilister som kommer utfor veien kan gå fri hvis han forårsaker en dødsulykke. Det kan være skumle veier i Norge, og man kan ikke klandre veimyndighetene for at det skulle vært gjort ett og annet på disse, sa aktor Kalvå i sin prosedyre.

Bistandsadvokaten Arne Birger Krokeide la til grunn at tiltalte hadde vært grovt uaktsom.

- Det er ytterst paradoksalt at han ikke kan eller vil gi en forklaring på hvorfor han havnet utenfor veien midt på dagen i fint vær på tørr veibane, sa Krokeide.

Han vil ilegge tiltalte oppreisning på 125.000 kroner til hver av foreldrene til den omkomne.

Tiltaltes forsvarer Skåland la på sin side ned påstand om frifinnelse på alle punkter. Han mener tiltalebeslutningen er feil og at mannen (20) dermed ikke kan dømmes.

- Begge sakkyndige mener at tiltalte ikke hadde kommet over i motsatt kjørefelt hvis veikanten hadde vært i henhold til kravene. Hadde ikke asfaltkanten vært der, hadde ikke ulykken skjedd. Skal min klient betale prisen for asfaltkanten? ville forsvareren vite.

Dommen blir avsagt onsdag 28. mai.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder