RASKT UT: Per Sandberg leder programkomiteen i Frp, som foreslår å stramme inn reglene for asylsøkere. Her sammen med Frp-leder Siv Jensen under partiets landsmøte i år. Foto: Krister Sørbø

Frp vil kaste ut asylsøkere - før sakene er avgjort

Partiet vil også nekte utenlandske statsborgere støtteordninger

(VG Nett) Får du avslag på asylsøknaden vil Per Sandberg tvangsutkaste deg fra Norge før ankebehandlingen er avgjort.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Sandberg og programkomiteen i Frp vil stramme grepet om asylsøkere som oppholder seg i Norge i påvente av at ankesaken deres skal avgjøres av Utlendingsnemnda.

- Vi skal innføre en behandlingstid på maksimalt én måned. Får du avslag da, så skal du tvangssendes dit du kom fra med en gang uavhengig av om du anker saken eller ikke, sier Sandberg.

Umenneskelig

Det er et av forslagene Frp-nestlederen presenterer under partiets kommunalpolitiske konferanse i dag.

- Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda (UNE) driver i dag tidvis en umenneskelig behandling av folk når asylsøkere blir boende på mottak i månedsvis for å vente på at saken deres blir avgjort. Det ser også Frp, sier Sandberg.

Et annet grep som Frp også tidligere har varslet er at de vil legge ned UNE og gjøre Justisdepartementet til ankeinstans for asylsøknader.

På sikt vil partiet opprette en egen domstol som skal ta endelig avgjørelser i slike saker.

Skal stanse velferdseksport

Samtidig varsler også Sandberg nå at partiet vil gå inn for en solid reduksjon i kontante støtteordninger fra den norske stat til utenlandske statsborgere.

- Vi vil kreve at folk skal betale skatt til Norge for å få utbetalt velferdsytelser. Den kanskje beste måten å gjøre det på er ved at det innføres som skattefradrag, sier Sandberg.

Det er både for å få ned de store velferdsutgiftene, men også for å redusere innvandringen til Norge.

- Vi må sørge for at tilgangen på honningkrukken blir mindre. Det er den som tiltrekker seg folk til Norge, sier Sandberg.

Jobber og skatter mindre

Han viser til det han kaller en eksplosjon i trygdeytelser til folk som ikke skatter til Norge.

Tall fra Nav viser at det i løpet av de siste åtte årene har vært en tidobling av antallet kontantstøttemottakere utenfor Norge.

- Det blir stadig mindre arbeidsaktivitet blant innvandrere og dermed blir også skatteinntektene lavere. En arbeidsinnvandrer som tar med familien til Norge vil være skattemessig i minus for Norge gjennom hele livet selv om han tjener 700-800.000 kroner i året.

- Det sier seg selv at dette ikke er bærekraftig over tid. Vi har ikke råd til å sponse trygdeytelser til folk fra andre land som ikke bor i Norge og skatter hit, sier Sandberg.

Vurderer velferdskutt

Frp vil undersøke handlingsrommet som EØS-avtalen med EU gir for å stramme inn på velferdsutbetalingene.

- Kan vi ikke skjerpe inn dette og få utgiftene ned, så må vi vurdere kutt i velferdsutgiftene. Det er en vurdering en hver regjering må ta, også vi dersom vi får regjeringsmakt. Får vi ikke til det, så blir det et ragnarok, sier Sandberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder