FULL GJENNOMGANG: Når denne saken kommer til avgjørelse, vil det være naturlig å foreta en full gjennomgang, også av den innledende etterforskningen, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch. Foto:Roger Neumann,VG

Overdose-drapssaken i Bergen: Riksadvokaten varsler full gjennomgang

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil foreta en full gjennomgang av hele etterforskningen av overdose-drapet i Åsane.

 • Harald Vikøyr
 • Frank Haugsbø

Artikkelen er over fem år gammel

Han vil imidlertid ikke nedsette noen egen gransking av bergenspolitiets opptreden i overdosedrapet i Åsane i 2012.

– Denne saken har noen paralleller til Monika-saken, men er også forskjellig. Vi ble orientert om den over telefon fra førstestatsadvokaten i Hordaland, og har besluttet at det ikke settes ned noen egen gransking av saken fra Riksadvokatens side. Men på grunn av sakens alvor vil den komme til Riksadvokatembetet for påtalemessig avgjørelse. Da vil det være naturlig at vi foretar en full gjennomgang av den, også det arbeidet som er foretatt i den tidlige fasen, sier Busch.

Alle skal behandles likt

Han mener at politifolk og politiets ledere er opptatt av å behandle alle likt – uansett plass i samfunnet:

– I politiets hverdag er det ikke uvanlig at vi møter og arbeider med ressurssvake personer og folk med for eksempel rusproblemer. Mitt inntrykk er at politifolk er opptatt av at alle skal behandles likt. Det er en hyppig problemstilling at politiet har å gjøre med folk som har en ruskarriere, og likhetsprinsippet står etter min oppfatning sterkt, sier han.

Han er fornøyd med at konstituert politimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt selv brakte overdose-etterforskningen inn for Spesialenheten for politisaker for gjennomgang.

Etterforskningsledelse viktig

Kripos har bistått Hordaland politidistrikt med etterforskningsledelse i overdosedødsfallet i Åsane, og gjør det fortsatt.

Busch påpeker at etterforskningsledelse har tidvis vært et svakt punkt – det ble blant annet påpekt i gjennomgangen av Monika-saken:

– Dette er en utfordring generelt i politiet – og ikke bare i Hordaland. Det er en viktig funksjon å ha dyktige politifaglig etterforskningsledelse, og vi har også sett at det i enkelte tilfeller har vært uklarhet om hvem som har ledet etterforskninger. Men i Hordaland har vi også sett eksempler på utvilsomt meget dyktig etterforskningsledelse, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Flere artikler

 1. Justisministeren om Monika-saken: – Skikkelig trøkk for hele politiet

 2. Monika-saken: Hordaland-politiet vedtar Spesialenhetens bot

 3. Hordaland-politiet: Ber Spesialenheten vurdere etterforskning

 4. Politimestre følger ikke riksadvokatens ordre

 5. Riksadvokaten varsler tre nye tiltak mot voldtekt

Fra andre aviser

 1. Riksadvokaten utsetter Monika-saken

  Bergens Tidende
 2. Monikas mor klager til Riksadvokaten

  Aftenposten
 3. Nye søk etter Monikas mobil

  Aftenposten
 4. Mye skrik, mye ull

  Bergens Tidende
 5. Spesialenheten med ny gransking

  Bergens Tidende
 6. 46 anmeldelser er under etterforskning eller påtalebehandling i trygdesaken

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder