TILBAKE: Her, på Karl Johan i Oslo, ble Fredrik Fasting Torgersen observert av to vitner drapskvelden for over 56 år siden. Foto: Jan Petter Lynau

Dommer-nestor: Nye bevis frikjenner Torgersen

Her kommer drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen (79) ut døra på Grand-kafeen i Oslo. Akkurat som han gjorde kvelden 6. desember 1957. Da viste klokken 22.45.

  • Terje Helsingeng
Publisert:

Nå mener tidligere førstelagmann Nils Erik Lie i Borgarting lagmannsrett at nettopp denne observasjonen fra to vitner for over 56 år siden frikjenner Torgersen for drapet på den 16 år gamle Rigmor Johnsen.

- Torgersen kan ikke ha vært to steder samtidig, fastslår Lie.

Den snart 80 år gamle Torgersen ble funnet skyldig i å ha fulgt etter Rigmor hjem fra Østbanestasjonen. I trappeoppgangen til Skippergaten 6 B skal han ha overfalt henne, dunket hodet i trappen, kvalt og forsøkt å voldta den unge piken.

For å dekke over forbrytelsen skal Torgersen ha slept Rigmor ned i kjelleren, dekket over henne med et «juletre», for så å dra hjem for å skifte klær og hente fyrstikker.

Vil har saken gjenopptatt

KRITISK: Nils Erik Lie er kritisk til Gjenopptakelseskommisjonen som har avvist Torgersen-saken. Foto: ESPEN SJØLINGSTAD HOEN

Han ble arrestert ved Østbanestasjonen klokken 00.58, mistenkt for sykkeltyveri. 27 minutter senere ble det meldt om ulmebrann der liket av Rigmor lå. Torgersen ble umiddelbart koblet til drapet.

Nå har Nils Erik Lie utarbeidet en analyse av Torgersen-saken. De 136 tettskrevne sidene er sendt både riksadvokaten og statsadvokaten for å få en av Norgeshistoriens mest omtalte og omstridte drapssaker gjenopptatt, noe Torgersen har blitt nektet seks ganger.

Den tidligere lederen av landets største ankedomstol har ettergått og vurdert bevisene som forelå da Torgersen i juni 1958 ble dømt til livsvarig fengsel og 10 års sikring.

6. juni skal Lie presentere sine funn på et større debattmøte på Universitetet i Oslo.

- Kan ikke være sanne

I tillegg til å analysere utsagnene fra vitnene som gjenkjente Torgersen ved Grand Hotell, mener Lie at forklaringer fra to andre vitner som hevder å ha sett ham drapskvelden «lider av iøynefallende svakheter som innebærer at de ikke kan være sanne».

- Ingen av de såkalte tekniske bevisene - det vil si de sakkyndiges uttalelser i tilknytning til tannbittbeviset, avføringsbeviset og barnålbeviset - feller ham. De er uten nevneverdig verdi.

Lie mener også at kriteriene for å gjenåpne saken for lengst er oppfylt.

- Det er en rimelig mulighet for at juryen hadde landet på frifinnelse dersom de nye bevisene og nye sakkyndige erklæringer hadde vært kjent under rettsforhandlingene i 1958.

Ikke to steder samtidig

I mars og april i år gikk Lie selv de samme rutene i Oslo sentrum som vitnene gjorde i 1957. Det var disse forklaringene, sammen med tekniske funn knyttet til bitemerke fra tenner, barnåler og avføring, som felte Torgersen.

Lie fastslår at Torgersen ikke kan ha vært utenfor Grand Hotell samtidig som Rigmor Johnsen befant seg 450 meter unna.

- Opplysningene om observasjoner av Torgersen, sammenholdt med de opplysninger som foreligger om relevante tidspunkter, bekrefter at Torgersen ikke kan ha rukket frem til Dronningens gate slik at han har truffet Rigmor Johnsen. Han kan derfor ikke ha vært den mannen som fulgte etter henne, og som hun beklaget seg over, fastslår Lie.

Han viser samtidig til at ingen har sett Torgersen på vei nedover Karl Johan.

Sterkt urolig

Mens Lie var øverste leder behandlet Borgarting lagmannsrett en begjæring fra Torgersen om å få gjenopptatt saken.

- Jeg hadde ingen direkte befatning med saken, men fulgte den i en viss utstrekning fra sidelinjen. Den gang trakk han ikke i tvil sine kollegers vurderinger.

Nå er den respekterte og pensjonerte dommeren kommet til en annen konklusjon:

- Gjennomgangen har ført til jeg er blitt sterkt urolig. På grunnlag av materialet som foreligger, kan jeg ikke forstå annet enn at domfellelsen i 1958 var gal. Samtidig stiller jeg meg uforstående til unnlatelsen av å gjenoppta saken i 2000/2001 og i hvert fall i 2006, ut fra det ytterligere materiale som forelå da, fastslår Lie i sin Torgersen-analyse.

Torgersen er glad for funn

Selv er Fredrik Fasting Torgersen glad for de funn Lie har gjort. Han er samtidig oppgitt over at politiet gikk opp en annen rute under rekonstruksjonen enn det de to vitnene spaserte fra Chat Noir til Grand Hotell og at teaterforestillingen sluttet ti minutter senere enn det som ble lagt til grunn.

- Dette er opplysninger som ble holdt unna i rettssaken, men som likevel er tre-fire viktige minutter som klart frifinner meg for drapet, sier Torgersen.

At saken er blitt gammel og at gjenåpning vil innebære et betydelig prestisjetap for påtalemyndigheten og utløse en betydelig erstatning til Torgersen, mener Lie ikke har noen betydning.

Påstanden om at Torgersen etter å ha begått drapet og kommet seg velberget hjem, drukket te med moren, skiftet klær for så å sykle tilbake til Skippergaten for der å tenne på huset, kommenterer den tidligere førstelagmannen slik:

- Dette henger ikke på greip!

- Var sentralt tema

Førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland, som behandler Torgersen-saken sier at beregning av tidspunktet for møtet mellom Torgersen og avdøde var et sentralt tema under hovedforhandlingen i 1958, og har vært et tema i flere av gjenopptakelsessakene senere.

- Det er i dag, som i 1958, erfaringsmessig slik at man må ta vitners tidsangivelse med store forbehold. Etter påtalemyndighetens oppfatning er poenget at disse vitneforklaringene plasserer Torgersen i det aktuelle område på det aktuelle tidspunkt.

Jeg har ikke hatt tid til å gå grundig inn på Lies analyse og finner det riktigere at jeg setter meg inn i den og gir ham en direkte tilbakemelding, sier Katteland.

LIEs TIDSLINJE

Her er tidspunktene som Nils Erik Lie mener frikjenner Torgersen. Tidslinjen er basert på politidokumenter og vitneobservasjoner fra 1957 samt Lies egne undersøkelser foretatt i vår:

Kl. 22.25: Bookn` Revy slutter på Chat Noir. En mann og en kvinne starter etter hvert spaserturen oppover Karl Johan.
Kl. 22.30: Torgersen forlater kafe Hjerterum i Pilestredet 31. Går 720 meter til Grand Hotell.
Kl. 22.40: Rigmor tar avskjed med en venn som tar Oppsaltrikken fra Østbanestasjonen.
Kl. 22.42-43: Rigmor passerer krysset Karl Johans gate/Dronningens gate. Kjøper to epler i Esther Olsens pølsebod
Kl. 22.45: «Chat Noir»-vitnene ser at Torgersen kommer ut fra Grand-kafeen.
Kl. 22.52-53: Rigmor, sammen med en gutt, låser seg inn i Skippergaten 6 B.
00.58: Torgersen blir arrestert på Østbanen, mistenkt for sykkeltyveri.
Kl. 01.27: Ulmebrann konstatert på drapsåstedet i Skippergaten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder