KRITISK: Elena (25) anmeldte en navngitt mann for menneskehandel, men saken ble henlagt. – Når menneskehandel overlates til tilfeldige påtalejurister, blir resultatet deretter, sa hennes bistandsadvokat, Silje Elisabeth Stenvaag, til VG.

KRITISK: Elena (25) anmeldte en navngitt mann for menneskehandel, men saken ble henlagt. – Når menneskehandel overlates til tilfeldige påtalejurister, blir resultatet deretter, sa hennes bistandsadvokat, Silje Elisabeth Stenvaag, til VG. Foto:Marte Vike Arnesen,VG

Slik vil politikerne gjøre Norge slavefritt

KrF: – Vil at Norge skal bli det første slavefrie landet i verden

Ap: – Spesialiserte grupper er ikke nok

Bare enkelte politidistrikter har egne grupper som arbeider mot menneskehandel, men disse kan vise til resultater. Nå vil KrF at alle de nye politidistriktene får spesialister på slavehandel.

  • Ingrid Tinmannsvik
  • Mona Byrkjedal
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Hordaland er et få politidistrikter med en egen gruppe som jobber i tverrfaglig team mot menneskehandel. Deres såkalte Exit-gruppe kan så langt vise til gode resultater. Av de totalt 31 rettskraftige dommene på menneskehandel i Norge har halvparten falt i Bergen.

– Litt over 300 ble identifisert som offer for menneskehandel i fjor i Norge. Men mørketallene er sannsynligvis store. Dette er krevende saker å etterforske og mange saker blir henlagt. Derfor må ressursene og kompetansen være der, sier Kjell Ingolf Ropstad, stortingspolitiker for KrF.

Han kaller menneskehandel «vår tids slaveri» og er bekymret for alle unge mennesker i Norge som er solgt som blant annet sexslaver.

– Menneskehandel er en svært brutal kriminalitet som veldig mange av de organiserte kriminelle har gått over til. En brukerdose narkotika kan du bare selge en gang, men et menneske kan du selge om og om igjen, sier Ropstad.

15 millioner ekstra

Rudolf Christoffersen, politiadvokat i Hordaland politidistrikt, som selv har vært påtaleansvarlig i en rekke menneskehandelsaker, har tidligere uttalt til VG hva han mener er grunnen til at Bergenspolitiet har dobbelt så mange domfellelser for menneskehandel som Oslopolitiet:

MANGLER RESSURSER: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener det ikke gjøres nok for å bekjempe menneskehandel i Norge i dag. – Vi må bevilge mer midler til dette, sier han. Foto:Jo Straube,VG

– Vår viktigste suksessfaktor er at vi er organisert med spesialiserte politiadvokater og etterforskere som jobber integrert i samme gruppe. De samme etterforskerne og juristene etterforsker altså alle sakene, sier Christoffersen.

I statsbudsjettet for 2015 fikk KrF inn 15 millioner ekstra kroner til arbeidet med menneskehandel. Nå er pengene fordelt på fem politidistrikt. Ropstad synes imidlertid at alle de nye politidistriktene må få egne grupper som arbeider mot målrettet menneskehandel.

– I Bergen har de kjørt grundig opplæring på hvordan man skal følge opp slike saker.. Får alle politidistriktene slike grupper vil vi klare å avdekke flere saker, sier han.

VG skrev i fjor om Elena (25) som anmeldte en navngitt mann for menneskehandel. Bistandsadvokaten hennes, Silje Elisabeth Stenvaag, var kritisk til politiets arbeid.

– Det handler ikke bare om kompetanse blant politiadvokatene, men om interessen for fagfeltet. Når menneskehandel overlates til tilfeldige påtalejurister, blir resultatet deretter, sa Stenvaag til VG.

Mangler ressurser

ROSA-prosjektet tilbyr sosial og juridisk bistand til ofre for menneskehandel i Norge. De mener at både politiet og andre aktører må få mer statlig støtte.

– I dag ser vi at det er litt tilfeldig hvilke saker som blir tatt og ikke, fordi det mangler ressurser. Det har vi vært veldig tydelig på. Vi ser jo hvor godt det fungerer i Bergen, men vi vet at menneskehandel har blitt nedprioritert, sier Leila Langdalen Sbai i ROSA-prosjektet.

Forfatter Nicolai Strøm-Olsen har skrevet boken «Norsk Slaveri», om menneskehandel i Norge. Han er ikke negativ til Ropstads forslag, men mener heller kompetansen må styrkes sentralt.

– Dette er en god idé for de store politidistriktene, men jeg er usikker på om man vil klare å kunne bygge opp denne kompetansen over hele landet. Det viktigste er at man styrker Politidirektoratets koordineringsenhet for ofre for menneskehandel og Kripos sentralt, slik at man klarer å avdekke menneskehandel – så kan små distrikter man heller be om hjelp og mer kompetanse fra større distrikter når det avdekkes, sier han.

MÅ BESTEMME SELV: Anders B. Werp legger vekt på at ingen skal fortelle politiet hvordan de skal bekjempe menneskehandel. Foto:Berit Roald,NTB scanpix

Høyre: – Politiet må velge

Nestleder i Stortingets justiskomité og Høyre-politiker Anders B. Werp sier politiet selv må velge hvordan de vil organisere arbeidet mot menneskehandel.

– Det ligger i forliket om politireformen at menneskehandel er et av områdene som vi ønsker at politiet skal prioritere. Det er et viktig arbeid.

– Bør alle politidistriktene ha egne spesialiserte grupper?

– Det må politiet velge selv ut fra hva de mener er effektivt, sier Werp.

Les også:Bulgarsk familie mafiatiltalt for menneskehandel.

Venstre: – Vi skal ikke ha menneskehandel

Stortingspolitiker for Venstre, Iselin Nybø, forventer at justisministeren følger opp det som står i politireformen når budsjettbehandlingene starter til høsten.

VIKTIG ARBEID: Iselin Nybø fra Venstre synes det er bra om KrF bringer opp temaet i budsjettforhandlingene til høsten. Foto:Vidar Ruud,NTB scanpix

– Dette er et viktig område å ta med seg. Venstre har også hatt fokus på at menneskehandel må bekjempes, men om alle distrikt bør ha egne grupper må vi komme tilbake til, sier hun, og legger til:

– Det er viktig å debattere og sette søkelys på dette. Hele Stortinget er opptatt av at vi ikke skal ha menneskehandel i Norge. Det rammer utrolig hardt de det gjelder, og vi har et stykke å gå.

Les også:Frykter asylbarn blir ofre for menneskehandel.

Kari Henriksen (Ap) fra Stortingets justiskomité mener det ikke er nok å få en gruppe i hvert politidistrikt.

– Arbeidet må også faktisk prioriteres i politidistriktene. Det er en klar forventning fra vår side om at det blir fulgt opp, det er tross alt en av de største kriminalpolitiske utfordringene vi har i samfunnet i dag, sier Ap-politikeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder