ARBEIDSGIVER: Her er Sp-politiker Per Olaf Lundteigen på seteren sin, Myrefjell, i Veggli. Det var her seterjenta ble etseskadet i fjor. Bildet er tatt i 2009. Foto: TORE KRISTIANSEN

Lundteigen anklages for lovbrudd etter øyeulykke

Seterjente (17) ble etseskadet

Advokat: Får ikke erstatning på grunn av Lundteigen

Lundeteigen: Vanskelig å skille mellom hendelse og ulykke

(VG) I fjor sommer ble en 17 år gammel jente skadet av etsende såpe mens hun jobbet på seteren til Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

  • May Linn Gjerding

Jenta var under omsorg av barnevernet, da hun jobbet på seteren til gårdbruker og profilert stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen (Sp) i fjor sommer.

Han har et samarbeid med barnevernet, hvor ungdom som trenger arbeidserfaring kan få det på seteren hans. Da er Lundteigens deres arbeidsgiver.

17-åringen og to andre mindreårige jenter skal ha vært alene på setra i Veggli, da hun ble påført en alvorlig skade på øyet. Hun fikk etsende, alkalisk såpe i øyet under rengjøring av et melkeanlegg.

- Det var en pumpe som skulle forhindre at slike ulykker skulle skje, men den var glemt tatt med opp til setra. Det er arbeidsgivers ansvar at arbeidsplassen er sikret, sier jentas advokat, Christian Lundin.

Til sykehus

Tenåringen ble behandlet for etseskader på sykehus samme dag som ulykken skjedde.

- Jenta måtte begynne med briller etter ulykken, og selv med briller er øyet sårt og vondt å se på. Hun sliter fortsatt med tåkete dobbeltsyn ett år etter arbeidsulykken. Det er påvist skader på øyet, opplyser Lundin.

KRITISERER: Jentas advokat, Christian Lundin, går hardt ut mot Sp-politiker Per Olaf Lundteigen. FOTO: ROBERT S. EIK

Ifølge Lundin har jenta som nå er 18 år, fått avslag på krav om ytelser fra NAV og ménerstatning, fordi at Lundteigen ikke har meldt fra om ulykken eller gitt opplysninger slik han er forpliktet til som arbeidsgiver.

Da skadene ikke var leget, sendte jenta selv inn skademeldingsskjema til NAV i mai i år, men fikk det i retur fordi meldingen ikke var underskrevet av Lundteigen.

- Lundteigen har ikke meldt fra til NAV om skaden slik han er forpliktet til i folketrygdloven § 13-14. Når arbeidsgiver ikke har meldt skaden til NAV innen ett år, bortfaller i utgangspunktet retten til dekning. Han har heller ikke inngitt nødvendige opplysninger for at NAV skal kunne ta stilling til kravet fra jenta, og derfor er kravet hennes nå avslått, sier Lundin.

- Lundteigen har heller ikke meldt til Arbeidstilsynet og politiet om ulykken slik han er forpliktet til i arbeidsmiljøloven, fastslår Christian Lundin.

Anså det som hendelse, ikke ulykke

Per Olaf Lundteigen bekrefter at han hadde arbeidsgiveransvaret for jenta, og at barnevernet var arbeidsleder.

- Etter at hun fikk vaskemiddelet i øyet, ble hun behandlet ved sykehus. Deretter var hun var på to kontroller hos lege og ble erklært bra. Det var feil av meg å ikke varsle Arbeidstilsynet eller NAV. Det hadde jeg gjort om jeg ikke fikk beskjed fra barnevernet om at jenta hadde blitt erklært bra. Jeg anså det da som en hendelse og ikke en ulykke, sier han.

- Selv om 17-åringen ble behandlet for etseskade på sykehus, så mener du at det ikke var en arbeidsulykke?

- Når en blir skadet, behandlet hos lege og erklært frisk, så er det krevende for en arbeidsgiver å definere hva som er en hendelse kontra en ulykke. Men når jeg i ettertid får høre at vedkommende sliter, så påtar jeg meg forpliktelsen som arbeidsgiver til å følge opp, sier Lundteigen.

Advokat Christian Lundin påpeker at Lundteigen som arbeidsgiver var forpliktet til å melde arbeidsulykken - uansett varige konsekvenser for den ansatte.

Det stiller Lundteigen seg uforstående til.

- Jeg kjente ingenting til dette før jeg fikk et brev fra advokat Christian Lundin et år senere. Det har ikke vært kontakt med jenta, pårørende eller meg i denne tiden.Nå vil Per Olaf Lundteigen prøve å ordne opp.

Telefonkrangel

Advokaten skrev brev til Lundteigen 24. juni i år. Lundteigen prøvde å kontakte Lundin da han mottok brevet. Han har fortsatt ikke svart skriftlig. Forrige onsdag ringte han Lundin.

- Lundteigen var meget opprørt over at det var så nødvendig å være opptatt av formaliteter. Han kunne ikke forstå hva jeg ønsket å oppnå. Han var mer opptatt av at han prøvde å hjelpe en som var under omsorg av barnevernet ved å tilby henne jobb. Det er svært oppsiktsvekkende at han som erfaren politiker inntar denne holdningen. En ung kvinne har blitt påført en varig medisinsk skade i et ansettelsesforhold hos ham, sier Christian Lundin.

Lundteigen opplevde seg ikke hørt.

- Lundin var ikke interessert i å høre om omstendighetene i saken, sier han.

Lundin mener at Lundteigen bør varsle NAV og Arbeidstilsynet om ulykken for å hjelpe den varig skadde ungjenta og for å oppfylle sine lovpålagte forpliktelser.

- Han har heller ikke meldt fra til sitt yrkesskadeforsikringsselskap. I tillegg har jenta opplyst til meg at hun hverken har fått arbeidskontrakt, lønnslipp eller feriepenger, men hun kan dokumentere ved bankutskrift at hun har mottatt lønn, sier advokaten.

Nå vil Per Olaf Lundteigen prøve å ordne opp.

- Jeg skal selvsagt nå varsle Arbeidstilsynet og NAV om dette. Jeg vil bistå jenta så godt jeg kan. Men det hadde vært naturlig at jenta eller hennes pårørende kontaktet meg, da skaden viste seg å være varig, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder