TREKKER SEG: Øyvind Halleraker varsler at han midlertidig holder fingrene unna samferdselspolitikk. Her sammen med Høyres kommunikasjonssjef Sigbjørn Aanes. Foto: Trond Solberg

Halleraker trekker seg som samferdselstalsmann i Høyre - midlertidig

Høyre-leder Erna Solberg mener Halleraker har opptrådt kritikkverdig

(VG Nett) Øyvind Halleraker skal ikke være Høyres samferdselstalsmann så lenge det er usikkerhet rundt hans roller i bompengebransjen.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Torsdag avslørte VG at Øyvind Halleraker over flere år mottok skjulte honorar fra bompengebransjen.

- Opptatt av ryddighet

Onsdag la Halleraker frem Høyres transportplan, partiets alternativ til Nasjonal transportplan. Nå trekker han seg som partiets samferdselstalsmann, men bare midlertidig.

Frithjof Jacobsen: Har sviktet parti og velgere

- Jeg har alltid vært opptatt av å opptre ryddig overfor partiet og velgerne som har gitt meg tillit. Jeg har arbeidet samvittighetsfullt i tråd med dette.

- I forbindelse med mitt verv i Asecap og min kones næringsinteresser har jeg likevel trådt feil. Dette beklager jeg.

- Derfor har jeg informert partiledelsen om at jeg ikke håndterer partiets samferdselssaker inntil vi har ryddet opp i alle forhold. Jeg vil nå konsertere meg om dette. Jeg har varslet partiledelsen at jeg vil levere en skriftlig oversikt over alle mine interesser. En slik oversikt vil jeg levere så raskt det lar seg gjøre, sier Halleraker til VG.

Solberg: Kritikkverdig

Høyre-leder Erna Solberg sier Halleraker har opptrådt kritikkverdig.

- Jeg har kjent Øyvind Halleraker i mange år og har stor respekt for hans kunnskap om samferdselspolitikk. Det har kommet frem opplysninger som jeg mener er kritikkverdig og som Øyvind er enig i skal ryddes opp i, sier Solberg.

Hun er fornøyd med at Halleraker nå har trukket seg midlertidig.

- I dag hadde jeg en samtale med Halleraker hvor han informerte om at han ikke vil håndterer partiets samferdselssaker inntil han har ryddet opp i alle forhold. Det synes jeg er klokt og riktig av ham, sier Solberg.

Transportkomiteens leder Knut Arild Hareide sier Halleraker gjør det riktige.

- Jeg opplever dette som ryddig av ham etter at det har blitt skapt uvisshet om hans roller, sier Hareide til VG.

Kona drifter bompenge-selskap

Halleraker har også fått kritikk for å blande familieselskap med stortingsjobb:

Hallerakers kone Ingrid (53) er daglig leder i Norvegfinans, og Via Futura AS, som administrerer seks bompengeselskaper - blant annet Rogfast som ligger til behandling i Stortinget.

Ingrid Halleraker eier halvparten av Via Futura, og har følgelig en betydelig økonomisk interesse i privat bompengedrift.

I juni 2009 tok Halleraker på seg jobben som saksordfører i Stortinget for bomfinansiering av Bømlo-pakken, med en prislapp på over en milliard kroner.

Bømlo-pakken kommer også Hallerakers kone til gode ettersom Via Futura AS har fått i oppdrag å drifte prosjektet.

Ekstremt uryddig

Også presidentskapet i Stortinget reagerer kraftig på Hallerakers roller og økonomiske interesser, og hans manglende innrapportering av disse.

- Dette er ekstremt uryddig. Her er det en sammenblanding av familieselskaper, visepresidentverv i Europa og hans jobb i Stortinget, hvor han påtar seg saksordførerskap i saker han er særlig knyttet til.

- Jeg tror nesten ikke jeg har sett noe lignende så lenge jeg har vært på Stortinget. Dette er veldig uryddig, sier visepresident Marit Nybakk til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder