Føler de sitter igjen med «svarteper»

Håper på gladmelding til asylbarna

ENIGE TIL SLUTT: Her har justisminister Anders Anundsen og KrF-leder Knut Arild Hareide akkurat lagt fram den endelige enigheten om asylbarna i desember i fjor. Men VG vet at KrF allerede den gang følte seg lurt i saken. Foto:Mattis Sandblad,VG

KrFs hemmelige asyldrøm

KrF føler seg lurt av regjeringen i saken om asylbarna, men håper på en politisk gevinst: De vil åpne for å hente flere av de utsendte asylbarna tilbake til Norge.

Artikkelen er over fem år gammel

VG vet at partiet er svært misfornøyd med justisminister Anders Anundsens håndtering av avtalen om asylbarna. Under regjeringssonderingene i Nydalen kom nemlig KrF og Venstre fram til en avtale med regjeringen som innebar at flere familier med lengeværende asylbarn skulle få bli i Norge.

FORHANDLET: Geir Bekkevold på vei inn til ett av møtene under forhandlingene om asylavtalen mellom KrF og Vesntyre og den blå-blå regjeringen. Foto:Frode Hansen,VG

I påvente av at et endelig regelverk ble klargjort, var forventningene at tempoet i utsending av asylbarna skulle settes ned. Bergens Tidende har avslørt at det motsatte skjedde.

KrF har derfor en følelse av «å sitte igjen med svarteper i en situasjon der hele det politiske Norge kan se at vi er blitt lurt», som en sentral kilde formulerer det.

Press mot Anundsen

Men de håper å kunne bruke det voldsomme presset mot justisminister Anders Anundsen, og høringen mot ham i kontroll- og konstitusjonskomiteen, til å få gjennomslag for en politisk avtale om noen av de 123 lengeværende asylbarna som ble sendt ut i 2014.

– Jeg mener flere av barna som ble sendt ut i perioden etter at intensjonsavtalen i Nydalen ble inngått og fram til den endelige avtalen i desember 2014 var klar, bør få en ny vurdering, sier KrF-politiker Geir Bekkevold til VG.

Han deltok under de vriene asylforhandlingene, og føler at den enigheten man kom til der ikke ble fulgt opp.

– Under forhandlingene oppfattet jeg det slik at det var en veldig klar forståelse av at man ikke skulle skynde seg og uttransportere lengeværende barn, i påvente av at et endelig regelverk kom på plass, sier Bekkevold.

Kunne fått bli

Ettersom det ser ut som om man har fortsatt å prioritere uttransport av lengeværende asylbarn, vil det kunne være en del av disse barna som faktisk ville ha fått bli om man hadde ventet til regelverket var ferdig, mener Bekkevold.

Les også:Asylbarna: Dette kan felle Anundsen

– Da er det helt rimelig at de barnefamiliene som er i den situasjonen, får anledning til å få sin sak vurdert på nytt, og at de skal få en ny individuell behandling av sine saker i lys av det nye regelverket, sier Bekkevold.

Bekkevold understreker at han ikke kan love at noen av familiene da vil få komme tilbake til Norge, og vedgår at det er problematisk å gi nye regler tilbakevirkende kraft. Like fullt mener Bekkevold man bør gjøre et unntak:

– Denne saken er så spesiell, og jeg er redd for at vi har sendt ut barn som skulle ha fått bli. Derfor mener jeg at en slik løsning kan forsvares ut ifra avtalen.

Søke fra utlandet

KrF-politikeren sier de barnefamiliene dette vil kunne gjelde for bør kunne få søke om en ny vurdering fra det landet de allerede er sendt tilbake til, med hjelp fra advokater og støttespillere i Norge.

For de familiene der man kommer fram til at en ny vurdering med de nye reglene gir grunnlag for opphold i Norge, bør det legges til rette for retur.

VG vet at KrF sin plan er å vente til etter høringen med å forhandle om en slik løsning. Da ønsker de først å få Venstre med på laget, og så å få overtalt regjeringspartiene Høyre og Frp.

KrF er også villige til drøfte saken med de rødgrønne – men der er utfordringen at Arbeiderpartiet har ligget på en strengere linje for asylbarna enn det nye regelverket legger opp til.

- Uskyldige barn rammes

Venstres Abid Q. Raja, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, har sansen for forslaget fra KrF, men vil gi justisministeren sjansen til å rydde opp selv først.

– Anders Anundsen gikk på Stortingets talerstol og lovet oss en «grundig gjennomgang» av om det hadde fått uheldige konsekvenser at politiet ikke hadde fanget opp instruksen. Den gjennomgangen forventer jeg at de snart har klar, sier Raja til VG.

– Dersom det viser seg at uskyldige barn er blitt rammet som en følge av justisministerens eller politiets feil, så vil jeg utfordre ham på hvordan det skal følges opp. Jeg går ut fra at han i så tilfelle vil være enig i at det eneste moralske og etiske riktige vil bli å hente disse barna hjem igjen til Norge, fortsetter han.

Ny vurdering

Dette er punktene regjeringen ble enige med KrF og Venstre om i desember i fjor:

Ved vurdering av sterke menneskelige hensyn etter lovens paragraf 38 skal barns tilknytning til riket tillegges særlig vekt. Lengden av barnets opphold i Norge, sammenholdt med barnets alder, skal være grunnleggende hensyn. Videre skal blant annet følgende vektlegges:

a) Barnets behov for stabilitet og kontinuitet

b) Hvilket språk barnet snakket

c) Barnets psykiske og fysiske helsesituasjon

d) Barnets tilknytning til familie, venner og nærmiljø i Norge og hjemlandet

e) Barnets omsorgssituasjon i Norge

f) Barnets omsorgssituasjon ved retur, og

g) Den sosiale og humanitære situasjonen ved retur

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder