FAST FØLGESVENN: Smarttelefonen er for lengst blitt fast følge for videregående-elevene Solveig Nordset Horn (til venstre) og Mildrid Hoff.  I skoletimene er det imidlertid laptopen som er det viktigste verktøyet både til skolearbeid og sosiale medier. Tirsdag var Lillehammer-jentene på shoppingtur i Oslo.

FAST FØLGESVENN: Smarttelefonen er for lengst blitt fast følge for videregående-elevene Solveig Nordset Horn (til venstre) og Mildrid Hoff. I skoletimene er det imidlertid laptopen som er det viktigste verktøyet både til skolearbeid og sosiale medier. Tirsdag var Lillehammer-jentene på shoppingtur i Oslo. Foto:Mattis Sandblad,VG

Skolestart: Sosiale medier stjeler skoletimene

Flere elever bruker mer tid på ikke-faglig pc-bruk enn fag i timene

Rektor innfører inndragning av mobiler ved skolestart

Ikke alle elever sitter som tente lys og suger til seg lærerens undervisning. Mange bruker mer tid på Facebook, spill og VG enn på skolearbeid i timene.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Nye studier viser at mange skoler gir elevene veldig stor frihet til å velge selv om de vil bruke mye tid på nettet eller ikke. Mange elever benytter denne friheten til å holde på med andre ting enn matte, norsk og engelsk.

Forsker Marte Blikstad-Balas ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, bekrefter at mye av elevenes tid går med til andre ting enn læring.

- Jeg har forsket spesielt på elevene i videregående, men også i ungdomsskolen er det vanlig at elevene får bestemme mye av dette selv. Jeg fant at elevene bruker mye tid på ikke-faglige ting på PC-en sin, som sosiale medier, spill og nettnyheter, sier Blikstad-Balas til VG.

Hun er observatør og profesjonell forsker, men legger ikke skjul på at hun er bekymret over egne funn.

- Jeg synes jo at det er bekymringsverdig at så mange elever bruker det som skal være fagtimer på skolen til ikke-faglige ting. Noen av elevene i min forskning bruker faktisk mer tid i timene på ikke-faglige ting på PC-en, enn på faget det undervises i, sier hun.

Forskeren hadde egentlig ventet å finne at elevene bruker tid på Facebook, sosiale medier og spill i timene. Det er det nemlig flere studier som viser.

Tidstyv

- Men jeg ble overrasket over i hvor stor grad PC-bruken stjeler tid fra skolearbeidet. Så å si alle elever i videregående har tilgang til en laptop på skolen. Så dette er en utbredt utfordring, fastslår Marte Blikstad-Balas.

IKKE BARE FAG: Skolehverdagen består definitivt ikke bare av faglig fordypning med digitale verktøy, i følge forskning. Foto: Frank May / NTB scanpix Foto:Frank May,NTB scanpix

Både elever, en rektor og hun beskriver at den ikke-faglige pc-bruken ofte foregår ved at elevene har flere vinduer som de veksler mellom på PC-ene sine. Mange har god trening i å klikke lynraskt opp "den faglige siden" på skjermen når læreren er i nærheten.

Men mange lærere mener elevene selv har ansvaret for å følge med, og mener elevene selv må ta følgene av at de er på sosiale medier fremfor å fokusere på temaet i timen.

Når læreren underviser

- I min studie er det faktisk slik at elevene bruker PC-en mest til ikke-faglige ting når læreren underviser i klasserommet. Når de har mer frihet til å jobbe på egenhånd, skjer ikke dette så hyppig, sier Blikstad-Balas til VG.

Elevene Solveig Nordset Horn (17) og Mildrid Hoff (17) på Lillehammer videregående skole, kjenner seg veldig godt igjen i funnene fra klasseromsforskningen.

- Det varierer fra lærer til lærer hvor strenge de er med å tillate fri bruk av PC-en. Men det er mange lærere som tillater mye, de mener vi skal ha ansvar for all læring selv, sier Solveig.

Innom flere nettsteder

Hun er nok ikke blant de verste surferne i skoletimene, men innrømmer at hun er innom flere nettsteder i timene.

- Jeg sjekker Instagram, Facebook, noen blogger - og så VG da, sier 17-åringen som kommende uke går løs på VG2 på studiespesialisering på Lillehammer.

Venninnen Mildrid som går på samme skole, blir litt skremt når VG ber henne regne ut hvor mye tid hun bruker på digitale medier i løpet av en vanlig dag - skoletiden inkludert.

- Vi snakker fort om både fire og fem timer på det meste. Det er skremmende.

De to elevene kan fortelle om medelever som sitter oppslukt med ulike former for spill i skoletime etter skoletime mens lærere underviser i viktige fag. For egen del er tross alt surfingen begrenset i skoletimene, forsikrer de to.

Rektor strammer inn

Rektor Kjell Inge Bråtveit ved Skudenes ungdomsskole i Rogaland mener elevenes private frisurfing i timene er en uting. På hans skole innføres innsamling av elevenes mobiltelefoner fra høstens skolestart.

- At denne ikke-faglige bruken av pc-er og mobiler i timene får foregå, dreier seg kun om dårlig klasseledelse fra lærernes side, sier Bråtveit.

- Elevene skal konsentrere seg om læring og undervisning i timene. Dermed basta, fastslår rektoren.

- Flere lærere mener elevene har ansvar for egen læring?

- Ansvar for egen læring virker ikke. Det er vi som lærere som har dette ansvaret sammen med elevene. Samtidig har vi som voksne og foreldre et ansvar for at vi selv ikke blir så oppslukt av vår egen mobilbruk og sosiale medier - at vi ikke snakker med barna lenger. Mange er veldig dårlige forbilder, sier rektoren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder