NEI, NEI: Her forklarer Boye Ullmann hvorfor Norge må ut av EØS-avtalen. Han er faglig leder i Nei til EU, og er i det daglige organisasjonsarbeider i Rørleggernes Fagforening i Fellesforbundet. FOTO: FRODE HANSEN/VG
NEI, NEI: Her forklarer Boye Ullmann hvorfor Norge må ut av EØS-avtalen. Han er faglig leder i Nei til EU, og er i det daglige organisasjonsarbeider i Rørleggernes Fagforening i Fellesforbundet. FOTO: FRODE HANSEN/VG Foto: ,

Nei-sjef om å droppe EØS-avtalen: Nesten ingen snakker norsk lenger

INNENRIKS

Nei til EØS-forkjemper Boye Ullmann sier flommen av utenlandske innleie-arbeidere ødelegger norske bygg- og anleggsbransje.

Publisert: Oppdatert: 30.04.15 13:11

– Vi har fått 220 000 arbeidsinnvandrere, svært mange fra Polen, som nå i stor grad kommer via innleiebyråer. De er redde for å miste oppdrag og derfor vanskelig å organisere. Hvis noen blir tillitsvalgt, blir de sendt hjem. Og de sitter på husmannskontrakter: Mister de jobben, mister de ofte leiligheten, som de bor i sammen med 6–12 andre, som arbeidsgiver skaffer, sier faglig leder i Nei til EU, Boye Ullmann, som i det daglige jobber i Rørleggernes Fagforening i Fellesforbundet:

– Tapper Litauen og Latvia

– Dette er løsarbeiderregime som er kommet som følge av EØS-avtalens frie flyt hver dag. Flere og flere tillitsvalgte ønsker en annen løsning. 25 prosent av menn mellom 25 og 55 år fra Latvia og Litauen har reist ut. Det skaper håpløse tilstander i landene de forlater. I Øst-Tyskland er polakkene for dyre og blir konkurrert ut av ukrainere, med falsk id.

VG skriver i dag at toppene i LO og Ap er nødt til å kjempe en kamp for at deres egen grasrot ikke skal si nei til EØS-avtalen.

Tre LO-forbund har allerede sagt nei.

– Kan sparkes på dagen

Han beskriver en virkelighet der ute på arbeidsplassene, hvor det bare er innleide arbeidstagere.

– Nesten ingen på kantinen snakker norsk. Vi ser at det bidrar til sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Arbeidsgivere tenker kortsiktig og leier inn i stedet for å ta inn lærlinger. Forretningsideen til leiefirmaer er mye lavere lønn, ingen betaling for helligdager og overtid samt ikke stillingsvern. Ikke lønn mellom oppdrag betyr at de kan sparkes på dagen. Leiefirmaene tar ikke samfunnsansvar ved ikke å ta inn lærlinger. Nå blir det mye verre når Robert Eriksson åpner for mer midlertidighet i retning av løsarbeidersamfunnet, sier Ullmann.

– Vi må gi blaffen i Brussel

Han sier ikke at ryddighet dreier seg om og sikres gjennom at folk er organisert, men han sier trenden er så dramatisk at myndighetene bør skjønne at alarmen bør gå:

– Organisasjonsgraden innen bygg og anlegg i Oslo og Akershus var bare for noen år siden rundt 35 prosent. Nå er den under tyve prosent og på vei mot ti. Blant polakker er organisasjonsgraden under kanskje under fem prosent. Vi må ha faste ansettelser i ordinære firmaer for å sikre norsk lønn for arbeid i Norge og bekjempe bemanningsbransjen som er i strid med EØS. Vi må gi blaffen i Brussel og bestemme vårt eget arbeidsliv, er budskapet fra en av Nei til EØS-avtalens fremste forkjempere.

Lysbakken

SV-leder Audun Lysbakken ser gjerne Norge ut av EØS:

– Jeg vil advare LO og Ap mot å forsvare EØS på sviktende grunnlag. Det er fullt mulig å gå ut av EØS uten å miste markedsadgang for norsk industri. For det første har EU ingen interesse av å stoppe handelen med Norge. For det andre er både Norge og EU medlemmer av WTO, og kan ikke bygge nye tollmurer mot hverandre, sier han.

– EU, motor for å svekke faglige rettigheter

– Det er ikke riktig at regjeringen er den eneste trusselen mot norsk arbeidsliv. EØS-opprøret i fagbevegelsen kommer fordi EU er en motor i å svekke faglige rettigheter i Europa, og en rekke EØS-direktiver truer med å svekke våre virkemidler mot sosial dumping. På sitt verste fungerer EØS-avtalen som en abonnementsordning på Høyre-politikk, sier han og legger til:

– Vi er mot EØS fordi vi krever retten til å styre norsk arbeidsliv selv. Det er fullt mulig å kombinere med handel med resten av Europa. Vi trenger en ærlig debatt om EØS. Dessverre har Ap aldri vært åpen for å utrede alternativer til EØS, og heller ikke villig til å bruke den vetoretten vi faktisk har i dag.

Ros og ris fra Høyre

Høyres parlamentariske nestleder Nikolai Astrup roser ikke alltid Trond Giske, men i kampen mot EØS-kritikerne vanker det gode ord.

– Jeg er glad for Giske og Aps nye engasjement for EØS-avtalen. Her er vi allierte og vi må alle bidra til å fremheve hvor viktig EØS-avtalen er for norske arbeidsplasser. Et Norge uten EØS-avtale vil bety betydelig usikkerhet for norske arbeidsplasser, sier Astrup.

Han kritiserer imidlertid Giske for å ha bidratt til motstanden.

– Ap og Giske må ta et ansvar for at motstanden i fagbevegelsen har fått vokse frem. I de åtte årene den rødgrønne regjeringen satt var EU og EØS et tabu på grunn av Sp. Derfor lot Arbeiderpartiet motkreftene få jobbe i fred. Nå er det politisk ro rundt EØS-avtalen og derfor viktig at vi alle bidrar til at det ikke skapes ny uro, sier han.

– Utraderer arbeidsvilkår

I Sp heller de også bensin på bålet.

– EØS utraderer norske arbeidsvilkår og lønninger. Lønnsutviklingen har vært dårligere og arbeidsvilkårene under press i bransjer som er utsatt for ukontrollert import av arbeidskraft. Helt siden unntaksbestemmelsene ble opphevet har man snakket om økt kontroll, men det blir tydeligere og tydelige for alle at dette ikke holder: At konflikten ikke ennå er blitt satt på spissen i Norge skyldes en ting: Spesielt høye oljepriser har gjort boomen så sterk i Norge, at konflikten ikke er slått ut i full brann, sier Senterpartiets nestleder Anne Beathe Tvinnereim.

Her kan du lese mer om