Dyretragedie: 11 hunder avlivet etter skrekkfunn

Mattilsynet: Grove brudd pådyrevelferdsloven

NOAH: Vil anmelde saken til politietMattilsynets kontroll avdekket 11 rottweilere
som levde under skrekkelige forhold i Østfold.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Av Sverre Holm-Nilsen

Etter tips fra publikum rykket Mattilsynet med bistand fra det lokale politiet ut til en adresse i distriktet i november i år.

- Da vi reiste ut så vi med en gang at det var en alvorlig dyrevernsak, sier Kirsti Ullsfoss, distriktssjef i Mattilsynet.

Bekymringsmeldingen gikk på at en rekke hunder levde under svært kummerlige forhold.

I slutten av november ble det vedtatt at alle hudene på gården skulle avlives. Mattilsynet sier at de nå vurderer å politianmelde hundeeieren.

– Dette er helt klart en sak hvor politianmeldelse blir vurdert. Vi har ikke landet på en avgjørelse ennå, sier distriktssjefen.

Torsdag måtte en bonde fra Hedmark møte i retten tiltalt for å ha forsømt sine plikter som storfe- og saueholder grovt gjennom flere år.

Feilernært og avmagret

Tilsynet på adressen avdekket en rekke forhold Mattilsynet vurderer som alvorlige og grove brudd på dyrevelferdsloven.

SKADER: Mattilsynet konkluderte med at hundene hadde fått manglende medisinsk oppfølging av eieren. Foto:Mattilsynet,

– Det er ikke uvanlig at vi kommer over tilfeller av brudd på dyrevelferdsloven, men tilfeller som dette er heldigvis ikke vanlig. Det var forhold som vi vurderte som alvorlige, og til dels grove brudd på dyrevelferdsloven. Det var derfor viktig for oss å handle raskt, for å avverge mer lidelse, sier Ullsfoss til VG.

Da Mattilsynet observerte hundene, avdekket de at samtlige var tynne og at ribbeina var lett synlige på hele flokken:

«Observasjoner gjort gjennom gitter i bur og innhegninger avdekket at samtlige hunder var tynne. Ribbein var lett å se på alle hunder. På noen av hundene stakk brystkassen og ribbein kraftig frem. De 3 unghundene var små for alderen og rasen. Samtlige hunder hadde matt pels som var tilgriset med gjørme», står det i en av de to tilsynsrapportene.

Da eieren gjorde rede for fôringsrutinene, kom det fram at hundene ikke ble matet hver dag, og at fôret var en blanding av hundemat og grisepellets. Fordelingen av foret var 2/3 grisefôr, 1/3 hundemat.

LES OGSÅ: Slik skal Mattilsynet ta dyreplagerne

I rapporten står det at:

«Eieren opplyste at han ikke ser til hundene hver dag og at hundene ikke får mat hver dag» og «…dersom det skjer noe kunne det gå opp til 1,5 dag uten at hundene fikk tilsyn og mat».

Som følge av fôringen, fremsto hundene ifølge rapporten som feilernærte:

«Dyrene har fått så lite mat at det har gått utover dyrenes evne til å reprodusere».
Ifølge rapporten vurderer Mattilsynet dette som «dyrevelferdsmessig uforsvarlig», heter det i rapporten.

«Han mente det ikke var noe problem for hundene å være tynne. Han var også tynn. Det var større problem for et rottweiler å være tykk, sa han», skriver Mattilsynet i rapporten.

Mattilsynet observerte også en hund som hadde stygge sårskader som ikke var veterinærbehandlet.

«Mattilsynet stiller seg tvilende til at dyreholder innser hvilken lidelse skadene har påført hunden», står det i rapporten.

KUMMERLIGE FORHOLD: Hundene skal ikke ha vært på utsiden av hundegårene sine på halvannet år, skriver Mattilsynet i sin rapport. Foto:MATTILSYNET,

Døde valper

I løpet av det siste halvannet året, ble det født «ett eller to valpekull» i luftegårdene, opplyste eieren ifølge rapporten.

Ifølge rapporten, uttalte eieren at det kan ha blitt født flere kull, men det var uvisst om disse hadde overlevd. Årsaken var at valpene kunne ha blitt født utendørs og kullet omkom i kulda.

– Eieren opplyste selv om at det var blitt født kull, og opplyste selv om at valpene var døde, sier Ullsfoss.

I den omfattende rapporten kommer det fram at dyrene hadde oppstalling to og to i luftegårder. Luftegården var ifølge rapporten overgrodd av busker og kratt.

Har du en dyrehistorie VG Nett bør omtale?Tips oss her!

Eieren opplyste at dyrene ikke hadde vært ute av disse burene eller soveplassen på halvannet år. Hundene sov på betonggulvet i en uisolert låve uten oppvarming.

To hunder skal også ha forsvunnet fra luftegårdene uten at eieren kan gjøre rede for hvor de har blitt av. En hund skal ha blitt gitt bort.

Mattilsynet vil ikke spekulere i om har avlet hunder for salg.

– Det vi vet er at eieren har hatt hunder lenge. Etter det vi erfarer, har eieren ikke drevet kommersiell oppdrett.

VG har vært i kontakt med Norsk Rottweilerklubb. De bekrefter at hundeeieren ikke er medlem i raseklubben.

Kunne utbedret

Etter bekymringsmeldingen og det første tilsynet ble det hastevedtatt at én av hundene måtte avlives på stedet. Eieren ble gitt en frist til å avvikle hundeholdet sitt, utbedre eller gi bort hundene. Da Mattilsynet kom tilbake, var hadde ikke forholdene forbedret seg. Mattilsynet vedtok derfor å avlive de ti siste hundene.

MÅ ETTERFORSKES: Siri Martinsen i NOAH mener det er politiets plikt å etterforske saken. Foto:Nyebilder.no,

– Det er alltid dyreeier som har ansvar for sitt dyrehold. Med tett oppfølging fra oss, så vi at denne dyreeier ikke evnet å komme med tilfredsstillende forståelse eller løsninger for å forbedre forholdene til hundene, sier Ullsfoss til VG.

Fra det første tilsynet til det endelige vedtaket om avlivning, tok det ti dager, får VG opplyst.

VG har ikke lykkes i å få tak i eieren av hundene.

NOAH: Tragisk

Dyrevernsorganisasjonen NOAH beskriver funnen i tilsynsrapporten til Mattilsynet som tragisk. De vil nå selv anmelde hundeeieren.

– Det er utrolig tragiske skjebner som beskrives, og vi mener helt klart at dette er en politisak. Vi kommer nå til å anmelde dette selv, for det er viktig at saker som dette kommer inn i rettssystemet og ikke går ubemerket hen, sier leder Siri Martinsen til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder