Høyesterett: Viljen til å gjennomføre seksualforbrytelsen har vært vedvarende og sterk

- Kan ikke se det er formildende omstendigheter

Forsvarer: For strenge

SKJERPET STRAFF: Høyesterett dømte Øygard til ett år lengre straff enn i Lagmannsretten. Foto: Geir Olsen, NTB Scanpix

Øygard dømt til to år og tre måneders fengsel

Høyesterett finner ingen formildende omstendigheter for Rune Øygard. I stedet skjerper de straffen.

 • Sigrid Helene Svendsen
 • Gordon Andersen
 • Eliese Laustsen
 • Synnøve Åsebø
 • Kari Tone Flågen

Artikkelen er over seks år gammel

- Med de skjerpende omstendigheter som foreligger i saken, må straffen heves vesentlig i forhold til lagmannsrettens dom, skriver Høyesterett i sin avgjørelse.

I lagmannsretten ble den tidligere ordføreren dømt til ett år og tre måneders fengsel. Både han og påtalemyndigheten anket straffeutmålingen til Høyesterett. Øygard anket også saksbehandlingen, men den anken ble avvist.

Høyesterett mener det er en rekke skjerpende omstendigheter, blant annet omfanget av den seksuelle omgangen. Ifølge dommen fra Lagmannsretten dreier det seg om rundt 50 samleier over en periode på 22 måneder.

- På denne bakgrunn legger jeg til grunn at det dreier seg om et betydelig antall.

- Det store antallet samleier og det lange tidsrommet de foregikk over, innebærer at det ikke er tale om en avgrenset impulshandling fra As side. Tvert imot viser disse elementene at viljen til å gjennomføre seksualforbrytelsen har vært vedvarende og sterk, skriver Høyesterett, og konkluderer med at også aldersforskjellen mellom de to er straffeskjerpende.

Aktor Thorbjørn Klundseter argumenterte for at den tidligere ordføreren burde få 2,5 års fengsel, mens Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen mente han burde få seks måneder i fengsel.

- Misbrukte sin stilling

Øygard var ikke tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som ordfører, men Høyesterett tar likevel dette opp i dommen.

- Jeg legger betydelig vekt på at A, ved å tilby fornærmede å ta del i spennende og interessante opplevelser knyttet til hans verv som ordfører, har misbrukt sin fremtredende offentlige stilling for å oppnå den seksuelle omgangen med fornærmede. Tillitsbruddet er særlig sterkt overfor fornærmede og hennes foreldre, som hadde grunn til å tro at deres datter var i trygge hender hos A.

BA OM 2,5 ÅR: Aktor Thorbjørn Klundseter. Foto: Roger Neumann

I Lagmannsretten forklarte jenta at hun skulle innlede et forhold til en jevnaldrende gutt, for å skjule forholdet mellom Øygard og henne.

- Lagmannsretten har funnet det bevist at A i oktober/november 2010 overtalte fornærmede til mot hennes ønske å innlede "et forhold - også av seksuell art - med en jevnaldrende gutt", og at dette ble gjort i et forsøk på å dekke over As eget forhold til fornærmede. Foruten å underbygge planmessigheten i hans overtredelser, innebar dette i seg selv en grov krenkelse av både fornærmede og den jevnaldrende gutten. Dette er klart straffskjerpende.

Ville ha mildere straff

Larsen mente den massive dekningen burde føre til at Øygard burde få mildere straff, men jusprofessor Alf Petter Høgberg sa da til VG at han ikke hadde tro på strafferabatt.

- Jeg kan ikke se at det er formildende omstendigheter i saken. Mediedekningen har riktignok vært meget omfattende, og belastningen har utvilsomt vært særdeles stor for A, skriver Høyesterett, som konkluderer med at mediedekningen ikke kan gi mildere straff.

Larsen reagerer på straffens lengde, ifølge NRK.

- Jeg mener klart at de er for strenge ut fra rettspraksis, sier hun.

I Sør-Gudbrandsdal tingrett ble Øygard dømt til fire års fengsel, men da ble han også dømt for overgrep mot jenta før hun fylte 14. Dette ble han frikjent for i lagmannsretten.

Rune Øygard har selv hele tiden hevdet at han er uskyldig.

Lagmannsretten mente det var bevist at Øygard og jenta hadde et seksuelt forhold i alle fall fra starten av november 2009, like etter at jenta hadde fylt 14 år.

Mer om

 1. Øygard-saken

Flere artikler

 1. Øygards forsvarer: Straffen er for streng

 2. Aktor: Tilfreds med at de har skjerpet dommen

 3. Reidun Øygard til VG: Jeg vil vente på Rune uansett

 4. Øygard møtte til soning

 5. Jenta venter fortsatt på pengene fra Øygard

Fra andre aviser

 1. - Inngikk Øygard-avtale for å unngå pressen

  Aftenposten
 2. Ett år strengere straff for Rune Øygard

  Aftenposten
 3. Statsadvokat: - Straffen er for lav

  Aftenposten
 4. Rune Øygard får ikke prøvd saken på nytt

  Aftenposten
 5. Taus Øygard i Høyesterett

  Bergens Tidende
 6. – Han er ikke ute av huset sitt og har ikke vært i butikken på to år

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder