Støttegruppa sier at familien har det forferdelig vanskelig

Humlen mener UNE misbrukte sin makt i Neda-saken

Oslo tingrett skal avgjøre om Utlendingsnemnda misbrukte sin myndighet da Neda Ibrahim og hennes familie ble sendt tilbake til Jordan i juni i fjor.

Artikkelen er over fem år gammel

Familiens advokat Arild Humlen mener at UNE både har anvendt feil lovanvendelse og vekting av barnets beste, og at nemndas begrunnelse for å tvangssende familien ut av landet er mangelfull.

I tillegg anklages UNE for både myndighetsmisbruk og saksbehandlingsfeil.

Gyldigheten av UNEs vedtak om å sende ut familien er i strid med menneskerettighetene, mener Humlen.

I retten mandag ramset han opp sju punkter der han mener UNEs vedtak er i strid med regelverket. Blant annet sier han at spørsmålet om familiens identitet ikke er vektet mot barnas beste, og han kritiserer UNE for ikke å ha trukket helsesituasjonen til et av Nedas søsken inn i vurderingen.

UNE avviser anklagene

Utlendingsnemnda (UNE) avviser anklagene om at de begikk saksbehandlingsfeil da Neda Ibrahim og hennes familie ble tvangssendt ut av Norge.

– Vi mener at det ikke er begått saksbehandlingsfeil og at vedtaket om ikke å gi familien opphold, er gyldig, sier advokat hos Riksadvokaten, Kirsten Berger, som representerer UNE i saken, til NTB.

– Forferdelig vanskelig

Heidi Bjerga, som leder Støttegruppa for Neda, sier til NTB at det er familien selv som har valgt å anke utvisningsvedtaket. Hun var i kontakt med familien så seint som mandag.

– De har det forferdelig vanskelig. Det er hele framtiden deres som står på spill, sier hun.

Støttegruppa har samlet inn flere hundre tusen kroner for å betale familiens utgifter til ankesaken.

– Denne saken blir en test på to måter, både når det gjelder barns rettssikkerhet og UNEs håndtering av slike saker, sier Bjerga.

Flyktet ikke fra krig

Ekteparet Ibrahim søkte en bedre framtid for seg og barna da de kom til Norge i 2003. Men det var ikke krig og konkrete trusler som hadde drevet dem på flukt.

Derfor oppfyller ikke familien kravene for å få opphold, mener UNE. Det første avslaget kom i november 2003.

Familien har siden begjært omgjøring av vedtaket seks ganger, men fått avslag hver gang, siste gang i 2013. I mellomtiden har Nedas foreldre fått to barn til i Norge.

Omgjorde vedtak

Neda og hennes familie ble returnert til Jordan etter ti år i Norge i juni i fjor. De hadde opplyst at de var palestinere fra Irak, men i mars i fjor ble det fastslått at de kom fra Jordan, noe de har erkjent. De håpet imidlertid å få bli værende i Norge av hensyn til barna.

Etter at Utlendingsnemnda (UNE) fikk brakt på det rene at familien hadde løyet om hvor de kom fra, sørget nemnda for at de raskt ble sendt til hjemlandet. På bakgrunn av at UNE ikke hadde vurdert familiemedlemmenes helsesituasjon før utsendelsen, saksøkte familien staten og vant fram i tingretten.

UNE aksepterte dommen, revurderte saken og fattet et nytt utvisningsvedtak. Det er dette vedtaket familien nå håper å få omgjort.

Det er satt av tre dager til behandlingen av tvistesaken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder