TILFREDSE JUSTISPOLITIKERE: Justisminister Anders Anundsen (Frp) og Fred Teeven, statssekretær i det nederlandske justisdepartementet, undertegnet den formelle avtalen om norsk soning i nederlandsk fengsel i fengselsmuseet i Veenhuizen i Nederland 2. mars i år. Foto:Sandblad Mattis,VG

Ny nøtt for Anundsen: Enorm motstand mot norsk soning i Nederland - skeptiske støttepartier

Krever at soning i nederlandske Norgerhaven blir tidsavgrenset

Justisminister Anders Anundsen (Frp) møter en høy vegg av motstand mot sitt «norske» fengsel i Nederland. Regjeringens støttepartier KrF og Venstre nekter å godkjenne soning i utlandet uten en klar tidsavgrensning.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

For mange kan det virke som om den norske avtalen med Nederland om at 247 norske fanger skal sone i treskolandet, er i boks. Men det er slett ikke tilfelle, ifølge Venstre og KrF. Saken krever flertall i Stortinget, og det er ikke støttepartiene villig til å gi regjeringen uten videre. Stortingsproposisjonen om saken ble fremlagt sist fredag.

Les også:Sivilombudsmannen går mot fjernsoning

– Vi har prinsipielle innvendinger som gjør det vanskelig for oss å gå med på dette, sier justispolitisk talsperson Iselin Nybø i Venstre til VG.

– Det er problematisk at norske borgere skal sone sin straff i utlandet. Derfor er vi blant annet opptatt av at dette må være et tidsbegrenset tiltak mens vi bygger opp tilstrekkelig kapasitet i Norge, legger hun til.

Nybø har også stilt krav om at bruken av glattcelle går ned for at Venstre skal støtte soning i Nederland.

Les også:Her skal fangene sone

Ikke bundet av avtale

Sammen med KrFs Kjell Ingolf Ropstad representerer Nybø regjeringens tradisjonelle støttepartier. Men i denne saken er ikke utfallet gitt på forhånd eller bundet av noen avtale.

NORGERHAVEN FENGSEL: En typisk celle i det nederlandske fengselet som skal huse norske fanger fra høsten av. Foto:Sandblad Mattis,VG

– Vi ser at det er innvendinger mot soning i nederlandsk fengsel. Derfor jobber vi med en avklaring om at dette må være en midlertidig ordning – og en nærmere avklaring av hvilke fanger som skal sone her. Vi trenger visse endringer og forsikringer for at vi skal kunne støtte dette, sier Ropstad til VG.

Både opposisjonspartiene og et overveldende flertall av høringsuttalelsene i saken er negative til soning i utlandet. Arbeiderpartiets Kari Henriksen i justiskomiteen mener justisministeren kunne ha oppført seg mer ydmykt etter de signalene han har fått fra omverdenen.

Nye plasser på gang i Norge

– At Høyre og Frp vil sende pengene ut av landet fremfor å investere de i arbeidsplasser i Norge er en gåte for de fleste, sier Henriksen til VG. Hun legger til:

– Mer enn 250 lukkede fengselsplasser står klare for bygging i Norge. Det gjenstår bare at Anundsen skaffer penger så kan spaden settes i jorden, sier Henriksen.

VG kjenner til at Justisdepartementet har planer om å opprette 200 nye plasser i såkalte modulbygg ved å utvide kapasiteten både på Ullersmo og Eidberg fengsel. Nylig gikk det ut en anbudsinnhenting på dette prosjektet i regi av Statsbygg. Men det er ennå ikke bestemt hundre prosent at prosjektet gjennomføres.

– Har kastet bort tid

Henriksen mener de to årene Anundsen har brukt på å først forhandle med Sverige og så med Nederland om fengsel, kunne blitt brukt til bygging i Norge.

– Det ville gitt et bedre og billigere resultat. Det er nedslående at han har kastet bort så mye tid, sier Henriksen.

Hun synes regjeringen kunne ha vært mye tydeligere på at fengselssoning i Nederland var et ekstraordinært, tidsbegrenset tiltak når regjeringen først gikk inn for dette.

– Ifølge ordlyden i lovendringen han ber om, vil han ha fullmakt til å sende hvem som helst, hvor som helst og på ubestemt tid. Det er ingenting i ordlyden der som preges av den midlertidigheten han snakker om i avisen, minner Henriksen om.

Hun mener regjeringens håndtering av saken harvært slurvete og på grensen til udemokratisk med kort høringsfrist og inngåelse av avtale med nederlandske myndigheter før høringsfristen var ute.

Pårørende misfornøyd

Samtidig så hagler kritikken mot Nederland-avtalen fra blant annet norske fangers pårørende.

– Det virker som om dette er blitt en markeringssak og symbolpolitikk for justisministeren og Frp. Medlemmer hos oss tror nesten ikke på at dette skal innføres. Mange er vantro til denne løsningen, sier leder Hanne Hamsund i foreningen For Fangers Pårørende til VG.

Hun er opptatt av at leie av fengselsplasser i en annen stat går på tvers av grunnleggende prinsipper i kriminalomsorgen.

– Soning i utlandet vil vanskeliggjøre kontakten mellom den innsatte og familien. En slik løsning på kriminalomsorgens kapasitetsproblemer vil dermed også ramme uskyldige, og svekke rehabiliteringen av den innsatte og tilbakeføringen til samfunnet, sier Hamsund som har regnet seg frem til en snittpris på 5000 kroner for hver gang en pårørende i Norge skal besøke en fange i fengselet Norgerhaven i Nederland, en drøy kjøretur fra Amsterdam.

– Ap tuller!

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet, mener mye av kritikken baserer seg på en vilje til å finne problematiske innfallsvinkler til Nederland-soningen.

– I utgangspunktet er det skrevet en avtale med tre års varighet, med opsjon på ett og ett år av gangen, til sammen fem år, ikke noe lengre enn det, sier Brein-Karlsen til VG.

Han avviser kontant Aps antydninger om at det hadde gått like raskt og vært rimeligere å skaffe soningsplasser innenlands.

– Det er direkte tull. Det er et forsøk fra Aps side på å kamuflere hvor lite de selv har gjort for å øke kapasiteten på fengselsplasser. Det er ikke sant at man kunne ha fått i stand like mange plasser på like kort tid i Norge, sier statssekretæren.

– Nærhet vanskelig

Han mener bygging av tilsvarende plasser i Norge også hadde blitt atskillig dyree.

De nye plassene som er planlagt på Ullersmo og Eidsberg skal komme i tillegg til Nederland-plassene, ifølge Brein-Karlsen.

– Mange er negative til utenlandsk soning på grunn av manglende nærhet og kostnader forbundet med besøk av fanger i Nederland?

– Også i Norge er det vanskelig å følge opp nærhetsprinsippet på grunn av manglende kapasitet. Fengslene er proppfulle. Derfor er det også innenlands store avstander mellom fanger og pårørende. Vi legger vekt på å legge godt til rette for besøk i Nederland med overnattingsmuligheter og gode tekniske hjelpemidler for Skype-samtaler og PC-tilgang. Men det blir ikke aktuelt med egen reisestøtte, det er heller ikke praksis i Norge, svarer Brein-Karlsen.

Hans plan er fortsatt at de første norske fangene skal være på plass i fengselet Norgerhaven i Nederland rundt 1. september.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder