PÅ PATRULJE: Politimester Hans Sverre Sjøvold (nummer to fra høyre) og stasjonssjef Kåre Stølen på patruljetur på Grønland Torg. Ved siden av dem går politibetjentene Lars (til venstre) og William, som av hensyn til jobbenm ønsker å være anonyme.Foto: ROGER NEUMANN Foto: ,

Kriminaliteten stuper i Oslo

Antall ran redusert med 36 prosent på ett år

Politimesteren: - Men vi må aldri slippe opp trøkket

Her patruljerer politimester Hans Sverre Sjøvold sammen med stasjonssjef Kåre Stølen på Grønland i Oslo – området hvor det begås desidert flest ran i Norge. Men bildet han ser er et helt annet enn for bare ett år siden.

  • Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Antall ran i Oslo er i oktober i år redusert til en fjerdedel av hva tilfelle var på samme tid i fjor. Dette er ett av flere tydelige tegn på at kriminaliteten stuper i landets hovedstad.

* I løpet av årets ni første måneder ble det totalt registrert 13 prosent færre anmeldelser i Oslo

* Ran har hittil i år gått ned med 36 prosent, lommetyverier med 32 prosent, boliginnbrudd med drøye 12 prosent, og det ble anmeldt 20 prosent færre voldtekter.

De 19 første dagene av oktober i fjor ble det begått 66 ran. På to uker ble 59 personer ranet. Det førte til at politiet øyeblikkelig satte ned en egen gruppe for å få bukt med de mange ranene. Når Sjøvold nå gjør opp status, kan han konstatere at tilsvarende tall for oktober i år er 17 ran.

– Alltid på vakt

– Hva er hemmeligheten, Sjøvold?

– Det finnes nok flere grunner, og vi er alltid på vakt for at kriminalitet kan ta nye former. Men jeg mener at en bevisst satsing, og opprettelsen av en spesialisert ransgruppe, har hatt god effekt. Sammen med utepatruljene har de fokus på å gjøre en best mulig jobb i initialfasen etter et ran. Ransgruppen analyserer og bygger opp kunnskap og oversikt over personer og miljøer. Det er svært nyttig med tanke på etterforskning og forebygging.

– Kan den såkalte «ransbølgen» avblåses?

– Vi er stolt av nedgangen. Resultatene er et viktig signal til publikum. Men vi må ikke slippet trøkket. Det gjelder både jakten på dem som begår ran, lommetyverier, bryter seg inn i hjemmet ditt eller begår vold knyttet til utelivet. Politiet må ligge tett på kriminalitetsutviklingen - hele tiden. Vi må samarbeide over landegrensene og på tvers av politidistriktene.

– Målrettet arbeid

– Er alt bare positivt?

– Det er ingen tvil om at viser en svært positiv utvikling innen de fleste kriminalitetstyper. Spesielt på områder hvor vi har satset målrettet, og som vi vet skaper utrygghet blant folk flest. Det er jeg svært fornøyd med. Men Oslo er en storby, og har på lik linje med andre store byer en spesiell utfordring med såkalt mengdekriminalitet - i hovedsak vinning. Vi har også utfordringer med etterforskningskapasiteten vår. Det er bakgrunnen for at vi har opprettet en ny seksjon for straksetterforskning og rask påtalemessig avgjørelse.

SJEFEN: Politimester Hans Sverre Sjøvold er tilfreds med den kraftige nedgangen i kriminaliteten i Oslo.Foto: ROGER NEUMANN Foto: ,

– Er Oslo blitt en tryggere by?

– Oslo er en trygg by.

Men det vil alltid skje triste og uønskede hendelser i et samfunn, og enhver storby vil ha sine utfordringer. Men den registrerte kriminaliteten går stadig nedover. Dette er en utvikling vi har sett over noe tid og tendensen fortsetter også i år. Men dette er ikke et fenomen bare for Oslo. Vi ser samme utvikling også på nasjonalt nivå i Norge, og i flere land vi sammenligner oss med.

Fått mer ressurser

– Hvorfor har dere ikke gjort dette tidligere?

– Det kan være mange medvirkende årsaker til at kriminalitet går ned - eller opp - i et samfunn. Men Oslo politidistrikt har fått tilført sårt tiltrengte stillinger og ressurser som har gjort det mulig for oss å prioritere mer målrettet de kriminalitetstyper som rammer flest. Resultatene viser at politiet har respondert på regjeringens ønske om å bekjempe kriminalitet. Jeg vil også fremheve det svært gode samarbeidet vi har med Oslo kommune og andre aktører i det daglige, når det gjelder forebygging av kriminalitet.

Les også:Oppretter 69 nye juristjobber

– Dere har fortsatt for mange restanser og henlegger for mange saker?

– Etterforskning og påtale vil nå bli et satsingsområde for Oslo politidistrikt. Vi setter inn mer ressurser og styrker denne delen med 30 nye etterforskningsstillinger på den nye seksjonen for straksetterforskning. Dette skal avlaste seksjoner og stasjoner som har særlige kapasitetsutfordringer. Når det gjelder restansene, så har de gått jevnt nedover siste året. Vi skal fortsette jobben, garanterer Oslos politimester, Hans Sverre Sjøvold.

Justis-Anders: – Oslo har virkelig noe å være stolt av

JUSTISMINISTER: Anders Anundsen, Frp.Foto: JAN PETTER LYNAU Foto: ,

– Dette er meget gode tall og resultat av en målrettet innsats, fastslår justis- og beredskapsminister Anders Anundsen etter å ha fått presentert den siste kriminalstatistikken for Oslo.

Han mener den positive utviklingen viser hva et robust politidistrikt evner å oppnå når man omdisponerer mannskapene, fatter organisatoriske beslutninger, har ledelsesfokus og satser på forebygging og oppklaring.

– Det er til dels store forskjeller på landets 27 politidistrikter og det er klart at ikke alle kan gjøre som i Oslo med å omorganisere og ha fokus på en bestemt type kriminalitet. Men likevel; dette kan Oslo-politiet virkelig være stolte av.

Selv om statistikken for vold i nære relasjoner ikke viser nedgang, mener Anundsen at tallene fra Oslo også her er en aldri så liten suksesshistorie.

– Dette er et område som har vært prioritert og hvor det er grunn til å tro at mørketallene har vært store. Derfor er det positivt at slike overgrep blir avdekket.

Ap: – Mer skjerpet Oslo-politi

STORTINGSREPRESENTANT: Jan Bøhler (Ap).Foto: HELGE MIKALSEN Foto: ,

Arbeiderpartiets storbypolitiske talsmann, Jan Bøhler, er glad for å se et skjerpet Oslo-politi som er mer på hugget enn tidligere.

Samtidig advarer han politimesteren og hans stab mot å «hvile på skjærene».

– Det viktigste er at vi kan skape varige og store nedganger i kriminaliteten fra år til år, som for innbrudd i private hjem der vi har hatt en egen innsatsgruppe siden 2010. Nedgangen for ran er stor, men likevel er vi fortsatt på samme høye nivå som før ransbølgen. Det er viktig at arbeidet i de forskjellige innsatsgruppene fortsetter med uforminsket styrke. Prosjektene må ikke legges ned, selv om det er stor nedgang kriminaliteten nå.

Jan Bøhler er spesielt opptatt av volden knyttet til sentrumsmiljøene i Oslo.

– Den egne utelivsgruppa ved Sentrum politistasjon har betydd mye for å få ned tallene for vold og overgrep i byen i helgene, og det er viktig at den og de andre innsatsgruppene får jobbe byomfattende og på tvers av grensene til de fem politistasjonene.

– Er Oslo blitt en tryggere by?

– Ja, politimesteren fortjener ros og blomster og ikke kjeft, som ofte er tilfelle.

– Det har skjedd mye positivt i det siste. Publikum er også blitt mer oppmerksomme, spesielt hva gjelder lommetyverier, og gir således et viktig bidrag til at et offensivt og motivert politi kan oppnå så gode resultater, sier Jan Bøhler.

Høyre: – Det er mye å lære av Oslo

JUSTISPOLITIKER: Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av justiskomiteen.Foto: FRODE HANSEN Foto: ,

Høyres medlem av Stortingets justiskomite, Hårek Elvenes, mener det er mye å lære av arbeidet som gjøres i Oslo-politiet.

– Men det høye antall politidistrikter, 27 i tallet, er et hinder for god erfaringsoverføring i politi-Norge. Regjeringen ønsker derfor færre politidistrikter for å gi befolkningen et bedre og mer likeverdig polititilbud, mener Elvenes.

Han mener politiet har gjort hovedstaden tryggere og har lykkes med det de har satset på.

– Regjeringen har tilført Oslo-politiet ekstra ressurser. Det gir nå resultater. Det er bra at kriminaliteten går ned, men da må man også kunne forvente at flere saker blir oppklart. Vinningskriminaliteten er fortsatt for høy, spesielt i området til Grønland politistasjon. Her må det gjøres noe drastisk¨.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder