SLÅR ALARM: Elektriker Børre Slettebø som slo alarm. mener sykehuset driver «brannslukking» hele tiden.- Jeg tror en grunn til at det ikke tas skikkelig grep etter så mange varsler, er usikkerhet om hva som skal skje med Ullevål. I stedet bruker man mange titalls millioner på konsulenter som lager rapporter om elendigheten. Rapporten blir liggende i skuffen og tilstanden er som før helt elendig, sier Slettebø. Foto:Helge Mikalsen,VG

Varsler om elendig el-sikkerhet ved Ullevål universitetssykehus: Frykter stans i 113 for hele Østlandet

Nødstrøm for dårlig til å testes

Sykehuset bryter loven

Elsikkerheten ved deler av Oslo universitetssykehus er så elendig at det er stor fare for liv og helse, mener sykehuselektriker som nå slår alarm til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

I sitt varslingsbrev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap beskriver elektrikerbrødrene Børre og Øyvind Slettebø Ullevål Sykehus som et synkende skip med et rustent gammelt skrog med mange små hull som lekker.

– Sykehuset har stø kurs mot et skjær i raskt tempo. Det betyr at alle menneskene om bord er i stor fare, skriver de.

Børre Slettebø er spesielt bekymret for nødstrømforsyningen til AMK-sentralen som betjener 113-telefonen.

DSB gir avvik

DSB bekrefter i sin siste tilsynsrapport at nødaggregatene er i elendig stand. Etter tilsynet i oktober 2014 får sykehuset avvik på nødstrømmen til nettopp bygget som huser AMK-sentralen.

– Anleggsdelene er i for dårlig stand til å bli testet, skriver tilsynsmyndighetene.

Avvik defineres som «manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.» Med andre ord bryter Oslo universitetssykehus loven ved å ha et så dårlig nødstrømanlegg til viktige deler av sykehuset.

Børre Slettebø mener det er uforståelig at ledelsen ikke for lengst har gjort noe med elsikkerheten.

– Her er nødstrømmen helt usikret, kabler ligger åpent på bakken, det finnes ikke gjerder eller noen form for adgangskontroll rundt anlegget som ved strømbrudd skal holde driften opp ved store deler av sykehuset. Sykehuset mangler også i stor grad UPS-anlegg som kan sørge for at medisinsk utstyr går som normalt ved strømbrudd, til aggregatet tar over, sier Slettebø.

BRANNSLUKKING: Elektriker Børre Slettebø har varslet DSB om det han mener er alvorlige feil ved det elektriske anlegget på Ullevål Sykehus. Men han opplever ikke atn det tas tak i problemene. Foto:Helge Mikalsen,VG

UPS-anlegg er et batterisystem som slår automatisk inn ved strømstans. Det skal opprettholde driften til nødstrømmen er i gang.

– Når nødstrømmen ikke kan testes, vet ingen hva som vil fungere ved en reell situasjon, sier Slettebø.

Mener menneskeliv kan gå tapt

Firmaet Slettebø Elektriske har jobbet med sykehusstrøm i 20 år og er toppakkreditert for å jobbe med det elektriske anlegget ved OUS.

– Vi mener vi har et ansvar for å melde ifra ved fare for liv og helse. Det er muligheter for uheldige hendelser med store konsekvenser for hele Østlandets befolkning. Ved enkelte scenarioer kan menneskeliv gå tapt, sier Børre Slettebø.

Han mener at så mange av byggene på Ullevål er koblet til de samme, gamle aggregatene, at de vil bli overbelastet hvis de må tas i bruk ved strømstans.

– Ved en strømstans vil ganske sikkert AMK bli koblet ut fordi det er noe av det siste som er koblet til disse aggregatene. Da vil man ikke få svar på nødnummeret 113. Det er svært alvorlig, sier Slettebø.

AMK på Ullevål sykehus er plassert i det gamle søsterhjemmet på Ullevål, ikke langt fra tårnbygget og hovedinngangen til sykehuset. Om ikke lenge skal AMK på Ullevål også betjene 113 for Østfold, et nedslagsfelt med til sammen 1,7 millioner mennesker.

Børre Slettebø mener sykehuset driver «brannslukking» hele tiden.

– Jeg tror en grunn til at det ikke tas skikkelig grep etter så mange varsler, er usikkerhet om hva som skal skje med Ullevål. I stedet bruker man mange titalls millioner på konsulenter som lager rapporter om elendigheten. Rapporten blir liggende i skuffen og tilstanden er som før helt elendig, sier Slettebø.

Den erfarne elektroingeniøren har fått tilbakemelding på at varselet er mottatt i DSB, men har ikke registrert endringer til det bedre.

Etter det VG kjenner til, skal også et av de store eksterne elektrofirmaene som jobber for Oslo universitetssykehus, det siste året ha sendt et anonymt varsel til DSB om el-sikkerhet på sykehuset.

TÅRNBYGGET: Deler av Ullevål Sykehus er svært gammelt.En rapport fra 2011 beskrev 82 prosent av byggene på Ullevål som uakseptable for sykehusdrift. Foto:Lise Åserud,

I oktober fant tilsynsmyndighetene ni alvorlige avvik ved det elanlegget.

– Dette er virkelig et varsel til eierne som er Oslo universitetssykehus. Jeg har ikke vært kjent med at de ikke våger å teste nødstrømsaggregatene. Det virker helt rart. Hadde dette vært en båt, ville sertifikatene blitt inndratt og skipet blitt nektet å seile. Det er virkelig snakk om avvik, sier Gunnar Erichsen som er sjefingeniør i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Region Øst-Norge.

– Hva gjør tilsynsmyndigheten når nødstrømtilførselen til bygninger som huser noen av de mest sårbare menneskene på Østlandet, er så usikker? Hvordan håndterer direktoratet det?

– Ja, hva gjør man da? Det er svært alvorlig, men det skal mye til for å stenge deler av sykehus. Nå er det viktig at ledelsen forstår alvoret og tar konsekvensene. De får en frist til å rette opp feilen og det følger vi opp, sier Erichsen.

Ukjent for sykehuset

– Rapporten du viser til har vært ukjent for oss fram til denne uken. Rapporten er fra oktober 2014 og beskriver en begrenset del av helhetsbildet på Ullevål sykehus, sier Geir Teigstad, direktør i Oslo Sykehusservice.

– Hvordan vurderer ledelsen nødstrømanlegget?

– Det er bare en del av beredskapen vi har for å håndtere eventuelle bortfall i strømforsyningen. Vi har fokusert på tiltak rundt behandlingen av den enkelte pasient. Dette er også kommunisert til DSB uten at vi har fått tilbakemelding på at dette er feil. Tiltak for nødstrømanlegget ligger i vår handlingsplan og er allerede påbegynt. Vår vurdering er at det er trygt å være pasient ved alle våre sykehus.

TRYGT: Direktør Geir Teigstad i Oslo Sykehusdrift sier til VG at det er brukt over 100 millioner kroner på vedlikehold, kontroll, reparasjon og nyanskaffelser på Ullevål sykehus de siste tre årene. Foto:Frode Hansen,VG

– Er elsikkerheten så dårlig at det er fare for liv og helse?

– Vi vurderer at elsikkerheten gjør det trygt å være både pasient og ansatt ved Oslo universitetssykehus.

– Hvor mye er brukt på prosjekter og rapporter de siste tre årene?

Det er brukt i overkant av 100 millioner kroner på vedlikehold, kontroll, reparasjon og nyanskaffelser på Ullevål sykehus de siste tre årene. Dette innbefatter også kartlegging og prosjektarbeid. Vi har brukt i størrelsesorden 75–80 millioner kroner på oppgradering av anleggene ved Ullevål sykehus.

– Slettebø mener at en av grunnene til at det ikke tas skikkelig grep om elsikkerheten ved Ullevål, er usikkerhet om sykehusets fremtid. Er det riktig?

– Oslo universitetssykehus skal drive pasientbehandling på Ullevål sykehus i hvert fall de nærmeste ti årene. Det foreligger planer beregnet til 100 – 150 millioner kroner pr år for å sikre elsikkerheten på Ullevål sykehus.

– Er ledelsen enig i at Oslo universitetssykehus bryter loven ved å ha et så dårlig nødstrømanlegg til viktige deler av sykehuset?

– Vårt nødstrømsanlegg tilfredsstiller de krav som var fastsatt i lover og forskrifter på det tidspunkt det ble anskaffet. Vi gjennomfører tiltak for vedlikehold og oppgradering. Dette er et av de punktene vi kommuniserer til DSB, sier Teigstad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder