PÅ SKINNER: InterCity-satsingen vil gjøre det lettere å pendle over lengre avstander og dermed fjerne noe av presset på Oslo-området. Miljøvennlig er det også. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

Slik splitter jernbaneutbyggingen byene

Alle vil ha bedre jernbane og kortere reisetid, men Intercity-planene splitter byene. For hvor skal dobbeltsporet gå?

 • Stella Bugge
 • Mona Langset

Artikkelen er over tre år gammel

Akkurat dette opptar utallige innbyggere på Østlandet for tiden, og krangelen går så busta fyker. For mange har meninger om hvor skinnene skal gå – og ikke minst hvor togstasjonene skal ligge – på strekningene Oslo, Halden, Skien og Lillehammer.

For alle vet at når traseen først er på plass, blir den sannsynligvis ikke endret på noen hundre år.

Les også: Vil halvere transportutslipp innen 2030

– Det er naturlig, og riktig i henhold til Plan- og bygningsloven, at det blir debatt og ulike meninger i de tidlige planfasene der man ser på flere muligheter for hvor nytt dobbeltspor kan gå, sier Ingunn Monstad, kommunikasjonssjef for InterCity-prosjektet i Bane NOR til VG.

Sett denne? Subsidierer billigere togbilletter – men ikke der folk flest bor

Dobbeltspor til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg skal stå ferdig i 2024, til Sarpsborg i 2026, Porsgrunn i 2032 og Lillehammer og Halden i 2034. Ringeriksbanen, som også inngår i InterCity-satsingen, skal stå ferdig i 2026.

Foreløpig prislapp basert på kostnadsoverslag er drøyt 124 milliarder kroner.

Fikk du med deg? Naken svenske gikk amok på tog

– Vi har kommet ulikt i planleggingen på de ulike strekningene. Noen steder ser man på flere muligheter for hvor jernbanen kan gå, mens man andre steder har valgt en trasé, sier Monstad.

Den aller siste biten på Vestfoldbanen, fra Porsgrunn til Skien, er det ennå ikke lagt inn midler til.

Husker du? Forslag til NTP 2018-2029: Prioriterer ikke Intercity helt til Lillehammer, Halden og Skien

I de kommende årene skal det planlegges og bygges 270 kilometer med nytt dobbeltspor og 25 stasjoner er berørt. Ikke rart det vekker folkelig engasjement.

FULL FART: Nå bygges det etterlengtede dobbeltspor på Østlandet. Her sjekker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen jernbane vedlikehold på strekningen mellom Bryn stasjon og Oslo S ved en tidligere anledning. Foto: Frode Hansen VG

Les også: Tog-året 2016: Hver dag var 273 tog forsinket eller innstilt

Dette krangler de om:

Lokalavisene har skrevet side opp og side ned om stridigheter rundt jernbaneutbygging. Her gir de en kortversjon av hva kampene står om i sitt område.

Les også: Konkurranse på jernbanen i nord utsatt ett år

Hamar

Nyhetsredaktør i Hamar Arbeiderblad, John Arne Holmlund:

Byen Hamar er delt i to på grunn av striden om trasévalg og plassering av stasjon.

Øst-tilhengerne (blant annet flertallet i kommunestyret) ønsker stasjon ved Vikingskipet 1 km fra bysentrum, og at dobbeltsporet fjernes fra byen og strandsonen.

Vest-tilhengerne støtter Bane NOR, Statens vegvesen, fylkesmannen, Trygve Slagsvold Vedum og fylkeskommunen samt landbruksdepartementet og samferdselsdepartementet i at vest er best fordi en jernbanestasjon må ligge i bysentrum. Vest foretrekkes også av hensyn til våtmarksområdet i Åkersvika samt frykten for nedbygging av jordbruksarealer ved en østtrasé.

Fikk du med deg denne? – Få fin rumpe. Ta toget

Tønsberg

Journalist Jon Cato Landsverk i Tønsbergs Blad:

Bane NOR har fremmet to forslag til trasévalg for nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik: Nøtterøykorridoren og Vearkorridoren. Lokalpolitikerne liker ingen av dem.

Nøtterøykorridoren vil de ikke engang ha utredet. Den berører nærings- og boligområder både i Tønsberg og på Nøtterøy. I tillegg innebærer den en bro som ikke kan åpnes over Kanalen, noe som vil stenge innseilingen til Tønsberg havn for mye av båttrafikken.

De er også skeptiske til Vearkorridoren som vil gå over boligområder og like inntil vernede våtmarksområder ved Slottsfjellet.

Politikerne har bedt om å få utredet et tredje alternativ: Jarlsbergkorridoren, nær nåværende jernbanelinje. Det har Bane NOR sagt blankt nei til, blant annet fordi det da må bygges en bro. Det vises også til dårlige grunnforhold i traseen. Men politikerne presser på for å få utredet dette alternativet likevel.

Oslo-budsjettet: Dyrere buss og bane som følge av Oslopakke 3-tiltak

Moss

Ansvarlig redaktør i Moss Avis, Pål Enghaug:

Striden står om den planlagte jernbanetraseen som kommer til å gå i tunnel under byen, og komme ut igjen omtrent der den gamle stasjonen lå. Vi får da en ny stasjonsbygning litt lenger sør.

Reguleringsplanen er allerede vedtatt av bystyret. En gruppe som kaller seg Bedre Byutvikling Moss ønsker å utrede en alternativ trasé og en stasjon lagt i fjell. Denne stasjonen vil ligge mer midt i byen.

Bane NOR mener blant annet at grunnforholdene ikke gjør dette mulig.

Noe spesielt: Tog kjørte på minibank og sporet av

Hønefoss

Ansvarlig redaktør i Ringerikes Blad, Bjørn Harald Blaker:

I mange tiår har det vært debatt rundt bygging av Ringeriksbanen som en forkortelse av Bergensbanen.

I dag går togene mellom Oslo og Hønefoss om Drammen. Gjennom den planlagte traseen over Sandvika vil reisetiden bli redusert med en time.

For to år siden vedtok Regjeringen at Ringeriksbanen skulle bygges. Ny organisering av planleggingsarbeidet for bane og vei skulle sette en ny standard for samordning og effektivitet. I forbindelse med NTP ble planlagt byggestart utsatt med to år, hovedsakelig grunnet økonomi.

Mens planleggingsarbeidet nå foregår i noe lavere hastighet enn tidligere, er det fortsatt krefter som jobber for omkamp knyttet til trasévalg. Dette begrunnes blant annet i naturvern, knyttet til våtmarksområder.

Lest denne? Vil gi Jernbaneverket bøter når toglinjene svikter

Horten/Skoppum:

Redaktør i Gjengangeren, Audun Bårdseth:

Her kranglet de i 25 år, men etter at det endelige trasévalget ble tatt for halvannet år siden har striden vært ferdig.

Nå konsentrerer alle seg om å få det best mulig med den traseen som er valgt, Skoppum vest, som går nær dagens jernbanelinje.

Det var lenge et spørsmål om traseen skulle legges via Høyskolen i Vestfold rett utenfor Horten. Det ville hatt gode næringsmessige effekter, men miljøhensynet veide tyngre. Det er et naturreservat like ved skolen. I tillegg ville det blitt snakk om å legge en høy bro over et annet naturreservat. Det ville også blitt mye dyrere. I dag er alle fornøyd med den løsningen som er vedtatt.

Les også: Tog kjørte fra begge konduktørene – på forskjellige stasjoner

Fredrikstad

Politisk kommentator Øivind Lågbu i Fredriksstad Blad:

Noen kamper er avgjort: Fredrikstad stasjon skal ligge på Grønli. Det er også klart at jernbanen skal gå gjennom byene, med stasjoner både i Fredrikstad og Sarpsborg. Nå står kampen om hvor traseen skal legges.

Strekningen fra Råde til Seut i Fredrikstad skal være ferdig i 2024. Bønder og lokalbefolkning vil ha den i tunnel fra Onsøy stasjon, mens Bane NOR vil at den skal gå i dagen. Det vil berøre mye jordbrukseiendom og mange boliger.

Strekningen fra Fredrikstad til Sarpsborg skal være klar i 2026. Den berører også mange boliger. I alt kan det bli snakk om å rive noen hundre boliger mellom Råde og Sarpsborg.

Les også: Fiasko i jakten på nazi-gulltog

Drammen

Journalist Herborg Bergaplass i Drammens Tidende:

Da vi begynte å skrive om Bane Nors trasévalg gjennom Drammen i fjor, var 50–60 hus i faresonen. Traseen har blitt snevret inn etter hvert, så nå er det snakk om at 12–13 boliger må fraflyttes under byggeperioden eller rives. Kommunedelplanen er vedtatt, og kommunen innløser de berørte eiendommene.

Stridighetene er større rundt dobbeltsporet mellom Mjøndalen og Hokksund. Bane Nor vil legge sporene utenom Steinberg sentrum, over dyrket mark, noe det er store protester mot lokalt. De vil beholde jernbanen og stasjonen i sentrum.

Foto: Illustrasjon: Bane Nor

Mer om

 1. Bane NOR
 2. Vy
 3. Politikk

Flere artikler

 1. Regjeringen om togprosjekt på Østlandet: – Uaktuelt

 2. Jernbanedirektoratet vil utsette togutbygging på Østlandet i flere år

 3. Intercity-striden på Østlandet: Bane Nor kaller tidsplanen for utbygging helt irrasjonell

 4. Nasjonal Transportplan: Oslo-tunnel forsinker dobbeltspor til andre byer

 5. Regjeringen om uroen rundt Østfoldbanen: – Kan ikke love noe som helst

Fra andre aviser

 1. Vestfoldbanen rykker fra Østfoldbanen i togutbyggingen på Østlandet

  Aftenposten
 2. Bane Nor skal tildele Intercity-kontrakter for 60 milliarder kroner de neste tre årene

  Aftenposten
 3. Nyhetsanalyse: Jernbanen skal endre Østlandet som den gjorde i 1850–1880

  Aftenposten
 4. Nyhetsanalyse: Nå er spørsmålet hva som blir igjen av jernbanesatsingen på Østlandet

  Aftenposten
 5. Jernbaneeventyret som blir dårligere for hver gang det selges inn

  Aftenposten
 6. Hva skjedde med InterCity-prosjektet? Alt så ut til å gå på skinner

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no