HEMMELIGHOLDER:Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil om kort tid utnevne ny sjef i Høyesterett. Foto: Terje Mortensen , VG

Kritiserer hemmelighold
i Høyesterett-utnevnelsen

Sivilombudsmannen ber Anundsen gjennomgå reglene

Sivilombudsmannen ber regjeringen sørge for mer åpenhet om utnevnelsen av ny sjef for Høyesterett. Ingen andre norske dommerutnevnelser er så lukket for offentlig innsyn.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Onsdag kveld inviterer statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Anders Anundsen (Frp) til regjeringens avskjedsmiddag for Høyesteretts justitiarius, Tore Schei, som fyller 70 år på fredag.

I løpet av meget kort tid - kanskje allerede kommende fredag - skal regjeringen utnevne ny justitiarius i Høyesterett etter Tore Schei.

Nå ber Sivilombudsmannen om at Justisdepartementet gjennomgår rutinene for utnevningen, for å sikre mer åpenhet:

«Etter mitt syn gir det liten mening at det er mindre åpenhet knyttet til utnevning av høyesterettsjustitiarius, sammenlignet med ordinære dommerstillinger», skriver setteombudsmann Øystein Hermansen i en uttalelse han har avgitt onsdag, i en klagesak som VG og Norsk Redaktørforening har bragt inn for Sivilombudsmannen.

Hemmelige anbefalinger

Søkerlisten er offentlig, men hvilke råd justisminister Anders Anundsen (Frp) har fått før utnevnelsen, holdes strengt hemmelig.

Av de seks kvalifiserte søkerne er fire dommere i Høyesterett: Jens Edvin Skoghøy, Karl Arne Utgård, Toril Marie Øie og Arnfinn Bårdsen. Jusprofessor Han Petter Graver og advokat Anders Ryssdal har også søkt.

VG har tidligere skrevet om hvordan deres rettspolitiske syn kan påvirke utnevnelsen.

Bryter kravene

HVEM BLIR JUSTITIARIUS? Disse seks er med i finalen om toppjobben i Høyesterett. Øverst fra venstre Hans Petter Graver, Torill Marie Øie og Anders Ryssdal. Nederst Jens Edvin Skoghøy, Arnfinn Bårdsen go Karl Arne Utgård. Foto: Scanpis, Fotograf Sturlason og Roger Neumann , VG

Advokat Jon Wessel-Aas har utredet hemmeligholdet rundt regjeringens utnevnelse, på oppdrag fra VG og Norsk Redaktørforening.

Han mener at Norge bryter med kravene fra Europarådet og FNs menneskerettspanel som skal sikre åpenhet om dommerutnevnelser for å hindre at dommere utpekes ut fra politiske eller andre utenforliggende hensyn.

– Anbefalingene fra Europarådets ministerkomite er ikke i seg selv bindende for Norge. Men deres anbefalinger bygger på kravene til uavhengige domstoler i den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK, som gjelder som norsk lov, sier Jon Wessel-Aas til VG.

– Regjeringens prosess for utnevnelsen av justitiarius i Høyesterett er åpenbart i strid med de anbefalingene som Ministerkomiteen har gitt, legger han til.

I Sivilombudsmannens uttalelse skriver Hermansen at det bør være åpenhet om hvilke hensyn som tillegges vekt i prosessen, før regjeringen foretar den endelige utnevnelsen:

«At utnevning skjer på en måte som ikke gir grunnlag for tvil knyttet til om den bygger på saklige kriterier, er viktig også av hensyn til den tillit og uavhengighet som denne stillingen er avhengig av.»

Les også: 15 dommere er inhabile i Carl I. Hagens pensjonssøksmål

Spesifikt unntak

I motsetning til alle andre dommerutnevnelser i Norge, får ikke innstillingsrådet for dommere uttale seg når landets øverste dommer skal uttale seg.

– Det er riktig. Innstillingsrådet for dommere innstiller søkere til alle dommerembeter, bortsett fra justitiarius i Høyesterett, sier sorenskriver Yngve Svendsen til VG.

Han leder innstillingsrådet, som består av tre dommere, en advokat, en jurist fra offentlig sektor, og to ikke-jurister.

– Hvilke tanker gjør du deg om det spesifikke unntaket for justitiarius i Høyesterett?

– Det ønsker jeg ikke å uttale meg om, sier Svendsen.

Engasjerte rådgivere

Da embetet ble utlyst i fjor høst, utnevnte justisminister Anders Anundsen tre rådgivere til å bistå med utnevnelsen: Sorenskriver Yngve Svendsen, Anne K. Herse fra embetsverket i Justisdepartementet, og advokatforeningens leder Erik Keiserud.

I desember var de seks søkerne på jobbintervju med rådgiverne. Mens Innstillingsrådets anbefaling til regjeringen alltid er offentlig, har justisministeren nektet VG innsyn i rapporten fra regjeringens oppnevnte eksperter. Han har også uttrykkelig sagt at de ikke skulle rangere kandidatene.

VG mener: Samlende i Høyesterett

VG og Norsk Redaktørforening har klaget avslaget på innsynsbegjæringen inn for Sivilombudsmannen og har engasjert advokat Jon Wessel-Aas til å utrede om hemmeligholdet bryter med internasjonale konvensjoner, som Norge er bundet av, om åpenhet i dommerutnevnelser.

Setteombudsmann Hermansen gir ikke klagerne medhold i innsynskravet, fordi rapporten inneholder vurderinger av søkernes kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Ombudsmannen mener dette er svært fortrolige opplysninger som kan skade søkernes omdømme om de kommer ut.

Følger ikke unntaksregelen

I 2010 uttalte Ministerkomiteen i Europarådet at dommere bør utnevnes av et organ som er uavhengig av den utøvende og lovgivende makt, altså regjeringen og Stortinget.

Hvis det likevel er regjeringen som utnevner, bør en uavhengig og kompetent myndighet lage en anbefaling som den som utnevner i praksis skal følge, sier Ministerkomiteen.

– Norge følger denne anbefalingen for alle andre dommerutnevnelser. Men den ordning vi har for utnevnelse av justitiarius i Høyesterett, er ikke engang i tråd med anbefalingens unntaksregel, sier Jon Wessel-Aas.

Han understreker at reglene er satt opp for å motvirke at dommere utnevnes ut fra politiske eller andre utenforliggende motiver.

USA: Høyesterettsdommer døde - politisk strid om utnevnelse av etterfølgeren

Fikk nei i Stortinget

FEIRES I KVELD: Høysterettsjustitiarius Tore Schei fyller 70 år på fredag og fratrer 1.mars. Foto: Nils Bjåland , VG

Anders Anundsen sa til VG i januar at han ville konsultere både Stortingets presidentskap og avtroppende justitiarius Tore Schei om utnevnelsen.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) avslo ønsket om en slik konsultasjon fordi det kunne berøre forholdet mellom regjeringen og Stortinget.

Hva slags råd Anundsen har fått fra Tore Schei, er også en godt bevart hemmelighet mellom de to:

– Justitiarius Tore Schei har hatt møte med justisministeren, og han har gitt sin vurdering av de seks kandidatene. Det har ikke vært noe skriftlighet mellom justisministeren og Høyesterett, og justitiarius ønsker ikke å utdype hva han har uttalt, sier Gunnar Bergby, Høyesteretts direktør, til VG.

PS: I Sverige utnevnes lederen for Högsta Domstolen av regjeringen, etter innstilling fra Domarnemnden, som tilsvarer det norske innstillingsådet. Presidenten for dansk Højesteret velges av og blant høyesterettsdommerne, som er utnevnt av justisministeren etter råd fra Dommerudnævnelsesrådet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder