BEKLAGER: Den unge kvinnen var pasient ved Blakstad sykehus, under helseforetaket Vestre Viken. Mannen som nå er dømt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med kvinnen, og hjelpe henne med selvmordsførsøk, ble avskjediget sommeren 2013. Foto: Frode Hansen Foto: ,

Blakstad-pleier dømt til fengsel etter sex med psykiatrisk pasient

Mens den psykisk syke kvinnen var innlagt på Blakstad hadde den mannlige pleieren sex med henne – samtidig som han hjalp henne med flere forsøk på selvmord. Nå er pleieren dømt til fengsel i to år for misbruk av stilling.

  • Jorunn Stølan

Artikkelen er over fem år gammel

I tillegg fradømmes den tidligere pleieassistenten i 30-årene retten til å arbeide i privat og offentlig helsetjeneste for alltid.

Han må også betale 150.000 kroner i oppreisning til den unge kvinnen.

«Sentralt i forhold til straffeutmålingen er at tiltalte grovt har utnyttet den tillit fornærmede hadde fått til ham i egenskap av pleieassistent på Blakstad sykehus», heter det i dommen fra Asker og Bærum tingrett.

Foto: Faksimile: VG 5. desember 2013,

Det var VG som høsten 2013 avslørte at mannen i 30-årene noen måneder tidligere ble avskjediget fra Blakstad sykehus for å ha innledet et forhold til pasienten.

«Forholdet mellom pleieassistenten og den kvinnelige pasienten utviklet seg til å bli et grenseoverskridende forhold av flere måneders varighet, som ikke var avsluttet», het det i et internt notat VG fikk tilgang til.

Dette er kvinnens historie:– Sykehuset ba aldri om min versjon

Strafferabatt

Tingretten satte i utgangspunktet dommen til tre år, men pleieassistenten i 30-årene fikk ett års strafferabatt for å ha tilstått de alvorlige forholdene han var tiltalt for.

«Ut fra det ovenstående finner retten det bevist utover rimelig tvil at tiltalte har handlet som beskrevet i tiltalen. Fornærmede fikk et tillitsforhold til tiltalte gjennom hans stilling ved Blakstad sykehus, og han skaffet seg seksuell omgang med henne gjennom dette tillitsforholdet. Han hadde gjentatte samleier med henne i perioden april til juli 2013, i en tid hvor hun var svært psykisk syk. Han har handlet forsettlig, og blir å dømme for forholdet», heter det i tingrettens dom.

Tingretten fastslår også at den mannlige pleieren har brutt helsepersonelloven – både ved å ha seksuell omgang med henne mens hun var innlagt på Blakstad, og ved i samme tidsrom, gjentatte ganger forsøke å bistå henne med å ta sitt eget liv.

«Hun ble således ikke sikret nødvendig helsehjelp», understreker tingretten, som også på dette punktet mener pleiemedhjelperen handlet med forsett.

Mannens forsvarer, Morten Johan Bjønnes, har følgende korte kommentar til dommen: – Jeg ønsker ikke å uttale meg til mediene i sakens anledning.

Vestre Viken:Nekter for å ha kjent til seksuelt forhold mellom pasient og ansatt

Grove lovbrudd

Retten påpeker at kvinnen i hele perioden var psykisk syk. Dette var noe pleieassistenten, i kraft av sin stilling, var kjent med.

Og dommen fastslår at bruddene på helsepersonelloven er grove:

«Tiltalte har ved sin handlemåte utsatt fornærmede for betydelig fare. Både ved at han ikke meldte fra til sykehuset om faren for suicid, og ved å etterlate henne ved flere anledninger, alene på steder hvor hun var helt avhengig av ham. Han har overfor fornærmede gått inn i en behandlerrolle, og ved uten noen form for kompetanse, overprøvde sykehusets behandlingsopplegg», heter det i tingrettens dom.

– Jeg synes dommen er riktig, sier kvinnens bistandsadvokat Steinar Glimsholt til VG.

Av dommen fremgår det også at pleieassistenten har løyet om egne erfaringer, og har gitt seg ut for å ha en særskilt forståelse av den unge kvinnens situasjon.

Les også:Sykehuset gransker rutinene

Løy om krigstraumer

Blant annet fortalte han henne, ifølge dommen, at han hadde vært soldat både i Bosnia og i Afghanistan, og at han i den forbindelse skulle ha drept flere mennesker, blant annet et barn.

Dette var rent oppspinn. Pleieassistentens militære bakgrunn var førstegangstjeneste, intet annet. Men historien ledet, ifølge dommen, kvinnen til å tro at han hadde en posttraumatisk stresslidelse.

Særlig alvorlig mener retten det er at han har holdt tilbake opplysninger i forhold til hennes behandlere, og dermed fratatt dem muligheten til å gi henne adekvat behandling.

«Han har latt sin forelskelse og sin noe uforståelige tro på egne evner komme foran hensynet til fornærmedes helsesituasjon», påpeker tingretten.

Den tidligere pleieassistenten fradømmes også retten til å kjøre bil i to år. Av dommen fremgår det blant annet at han hjalp den psykisk syke kvinnen å rømme ved hjelp av bilen sin.

Flere artikler

  1. Pluss content

    Mannlig pleier dømt til fengsel

  2. Tidligere pleieassistent dømt for overgrep

  3. Politimann misbrukte stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med to kvinner

  4. «Lurelegen» dømt til fengsel i to og et halvt år

  5. Dømt for drapsforsøk: Forklarte at avdød rapper tok over kroppen hans

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder