STORSKOG: Av de rundt 30.000 menneskene som søkte asyl i Norge i 2015 kom mange av dem over Storskog. Noen forsvinner også uten at norsk politi vet hvor de ender. Foto: Jonathan Nackstrand AFP

Frykter økt menneskehandel etter flyktningstrømmen

Antall barn som utnyttes i menneskehandel i Norge øker.

Silje Løvstad Thjømøe
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I en rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM) i Politidirektoratet slås det fast at menneskehandel i Norge er et vesentlig problem.

I 2015 ble 301 ofre for menneskehandel identifisert. Av disse utgjør 14 prosent mindreårige. Det er økning fra 2014, hvor elleve prosent av ofrene var mindreårige.

– Dette kan blant annet sees i sammenheng med den drastiske økningen av enslige mindreårige asylsøkere som kom til Norge i 2015. I en økt flyktningstrøm vil det være økt risiko for utnyttelse av sårbare migranter, da spesielt enslige mindreårige, sier seniorrådgiver Julie Platou Kvammen i KOM, som har utarbeidet rapporten.

Norgeshistoriens største menneskehandel-sak: Dette er Lime-nettverket

Hun mener de er ekstra sårbare fordi de kommer alene og lettere kan knytte seg til voksne som fremstår som omsorgspersoner.

– Vi ser at de kan bli utnyttet seksuelt eller bli tvunget til for eksempel å selge narkotika eller å utføre tyverier for bakmennene. Barn kan også utnyttes i andre former for menneskehandel som i tvangsarbeid ved utnytting i for eksempel renhold eller bilvask, sier Kvammen og legger til at både Europol og EU har advart mot en økt menneskehandel som følge av flyktningkrisen.

– Dette er et problem over hele Europa, og ofte er det nær sammenheng med menneskesmugling, der ofrene kan ende i menneskehandel fordi de ikke kan betale gjelden de har opparbeidet seg for å kunne flykte til Europa, sier hun og legger til:

– Vi antar at mørketallene har vært, og fortsatt er, store når det gjelder barn i menneskehandel-saker.

Oslo 2015: Far, kone og sønn mafiadømt for menneskehandel

STØRRE OMFANG: Seniorrådgiver i KOM, Julie Platou Kvammen, sier til VG at de antar at mørketallene er store hva gjelder de som utnyttes i menneskehandel-saker. Foto: Politidirektoratet

Blir tvunget til prostitusjon

Av rapporten kommer det også frem at det som tidligere år er kvinner som utgjør majoriteten av ofrene. 68 prosent av sakene fra 2015 dreide seg om kvinner.

– 86 prosent av sakene som omhandler kvinner er knyttet til prostitusjon og andre seksuelle formål. Menn og gutter blir i hovedsak utnyttet i tvangsarbeid og tvangstjenester, sier Kvammen og legger til:

– Mange av kvinnene kommer til landet med en lovnad om at de skal få jobb, for eksempel som servitør, men så kommer de i en prostitusjonssituasjon ved at bakmennene tvinger dem ut på gaten for å selge seg selv. Andre kvinner vet på forhånd at de skal være prostituerte, men blir utnyttet ved at man ikke får betalt, får dårligere vilkår enn avtalt og er under bakmennenes kontroll.

Les også: Mener at sexkjøploven fremmer menneskehandel

Samtidig forteller seniorrådgiveren at ikke alle ofrene i menneskehandel-sakene blir fysisk kontrollert.

– Noen kan være relativt frie og ikke innestengt i en leilighet som man har lett for å tenke seg. Bakmenn kan være i hjemlandet men likevel ha ofrene under psykisk kontroll da man truer med vold mot familiemedlemmer om man ikke sender penger.

Tror ikke menneskehandel vil avta

Kvammen påpeker at menneskehandel er en skjult kriminalitet som ofte er vanskelig å avdekke.

– Ofte kan, vil eller tørr ikke ofrene å anmelde bakmennene. Dette er blant annet på grunn av frykt for represalier fra bakmennene eller frykt for å bli sendt tilbake til hjemlandet. I tillegg kan de være instruert av bakmenn til ikke å samarbeide med norske myndigheter.

– Har man noen formening om hvor stort dette problemet er i Norge?

– Det er vanskelig å si eksakt hvor stort det er da det er vanskelig å kartlegge det eksakte omfanget. Det vi med sikkerhet kan si er at det er store mørketall, og at dette er kynisk kriminalitet der bakmennene grovt utnytter mennesker som allerede er i en sårbar situasjon. Det kan kanskje føles fjernt fra egne liv, men det er reelt. Og det skjer i Norge og rundt oss.

2015: Tre siktet for grov menneskehandel

– Og ut ifra rapporten, er det noe som tyder på at dette vil avta?

– Nei. Slik verden er i dag, og spesielt med tanke på flyktningstrømmen, så tror jeg ikke dette blir noe mindre problem enn tidligere. Derfor er det så viktig at ansvarlige myndigheter, organisasjoner og andre i samfunnet får økt kunnskap om fenomenet. I dette ligger også behovet for økt kompetanse på å forebygge menneskehandel, og å avdekke og etterforske flere saker.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder