IKKE BRUDD PÅ LIKESTILLINGSLOVEN: Louise Dedichen ble Norges første kvinnelige admiral. Nå har Høyesterett frikjent Forsvarsdepartementet for brudd på likestillingsloven. TORGEIR HAUGAAR, Forsvaret

Admiral-utnevnelse ikke i strid med likestillingsloven

Høyesterett har avgjort at utnevnelsen av Norges første kvinnelige admiral ikke var i strid med likestillingsloven.

  • Daniel Ramberg

Et flertall i Høyesterett mener at det ikke ble lagt avgjørende vekt på kjønn da Forsvarsdepartementet utnevnte Louise Kathrine Dedichen som kontreadmiral og sjef for Forsvarets høyskole i 2008- den første kvinne i Norge med en så høy rang i Forsvaret.

- Jeg har ikke fått lest dommen, men resultatet er jeg veldig fornøyd med, sier Dedichen til VG.

Dedichen var positivt innstilt før dommen falt.

- Jeg har hatt tro på at dette vil gå bra, og når Høyesterett kommer til den avgjørelsen er det bare å juble.

- Ikke avgjørende for utnevnelsen

Forsvarsdepartementet har tidligere blitt frikjent i Oslo tingrett, men ble i ankesaken i Borgarting lagmannsrett dømt for brudd på likestillingsloven.

Fire av fem dommere i Høyesterett har nå frikjent Forsvarsdepartementet. Selv om fagavdelingen og statsråden som utnevnte Deidchen la vekt på at hun var kvinne da de vurderte søkerne, var det at Deidchen var kvinne kun et tilleggsargument og ikke avgjørende for utnevnelsen, heter det i dommen.

Følte seg forbigått

Forsvaret hadde opprinnelig innstilt brigader Øyvind Kirsebom Strandman til jobben, en innstilling daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og Forsvarsdepartementet valgte å endre.

Strandman følte seg forbigått ved utnevnelsen og mente Forsvarsdepartementet ga Dedichen jobben fordi hun er kvinne, noe han også fikk fullt medhold for i Borgarting lagmannsrett, som mente at Forsvarsdepartementet forskjellsbehandlet Dedichen og ulovlig kvoterte henne inn i jobbem.

Forsvarsdepartementet og daværende forsvarsminister Grete Faremo har tidligere fått krass kritikk fra Likestillingsnemnda for utnevnelsen, som ble gjort av hennes forgjenger Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder