Imdi-ansatte protesterer
mot Listhaug-forslag

De som skal sørge for at flyktninger blir godt integrert i Norge, mener Sylvi Listhaugs (Frp) innstrammingsforslag vil gjøre jobben deres vanskeligere.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Integrerings – og mangfoldsdirektoratets (Imdi) oppgave er å gjennomføre innvandring – og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) politikk.

Men i et høringssvar advarer ansatte mot forslagene fra den politiske ledelsen. De mener Listhaugs innstrammingsforslag vil virke integreringshemmende og svikte mennesker på flukt.

«Ankomster av asylsøkere til naboland til konflikter og til Europa skyldes krig og konflikter. Det blir ikke slutt på fluktsituasjoner pga at Norge strammer inn, eller som de skriver «…tilbøyeligheten til å velge Norge framfor andre land.», skriver Norsk Tjenestemannslag, som representerer rundt 100 av de 260 ansatte i Imdi.

Fagforeningen er kritisk til flere av Listhaugs forslag:

** Krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge før man kan få familiegjenforening

** Krav om fem års botid for å få permanent opphold

** Mulighet for å sende ut enslige asylbarn når de fyller 18.

Les også: Slik er hverdagen til de yngste, enslige asylbarna

– Vi forsøker å bidra til en opplyst debatt. Med bakgrunnen og kompetansen vi har innen feltet integrering, mener vi det kan være et viktig bidrag inn i den debatten, sier leder Marit Lund Larsen.

– Ingen krise i Norge

Hun mener det allerede stilles strenge krav til familiegjenforening.

– Det som er utfordrende for flyktninger i Norge er usikkerheten knyttet til familiesituasjonen i krigsområder flyktningleirer. Det er ikke akkurat integreringsfremmende. Det er krevende å bekymre seg om familien i mange år, samtidig som man skal kvalifisere seg til arbeid i det norske samfunnet. Flyktningene er motivert til kvalifisering og da bør de ha en best mulig situasjon for å gjennomføre det.

Les også: Over halvparten klarer ikke Listhaugs krav om opphold

De rundt 40 innstrammingsforslagene ble sendt ut på høring i romjulen. NTL Imdi er kritisk til måten departementet argumenterer på i høringsnotatet.

– Når det gjelder begrepsbruk så mener vi at det kan være viktig å huske at selv om det norske apparatet er utfordret av det de store ankomstene, så har det blitt håndtert. Det er ingen krise i Norge. Det er krise blant flyktningene.

– Mindre attraktivt

NTL Imdi føyer seg dermed inn i rekken av stemmer som har kritisert Listhaugs innstrammingsforslag. Det skapte debatt da to biskoper refset tiltakene for å være integreringshemmende og lite solidariske.

Les også: Listhaug til frontalangrep mot Kirken

Også på Stortinget er det varslet omkamp om flere punkt.

Listhaug har på sin side lagt vekt på at hun vil gjøre det mindre attraktivt for de som ikke har beskyttelsesbehov å komme til Norge. Forrige uke forsvarte hun forslaget om å gi midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere.

– Vi er opptatt av barnas beste, og det vi vet er at ferdene de drar ut på alene, er veldig farefulle, legger barna i hendene på menneskesmuglere og varer over veldig lang tid. Derfor mener vi at det er viktig med et strengt regelverk i Norge som gjør det mindre attraktivt for familier å sende barna sine ut på en sånn ferd, sa hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder