TRYGT: Her åpner sjåføren bildøren for Raymond Johansen på vei inn i Oslo kommunes nye luksus-Audi. Men Johansen blir jevnlig hentet hjemme - i strid med instruksen fra 2012. Foto: Terje Bringedal VG

Ap-Raymond trosset instruks - hentet hjemme i luksus-bilen

Carl I. Hagen: Alt tyder på misbruk av ordningen

I strid med instruksen har Raymond Johansen gjennom vinteren flere ganger i uken bestilt Raymobilen hjem for å bli kjørt til jobben.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Etter kritikk mot bruken av en luksuriøs Audi A8 med sjåfør og piggdekk, varslet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i helgen en full gjennomgang av kjøpet og bruken av «Raymobilen».

Men i tillegg til miljøsiden og luksusfaktoren viser nye dokumenter at selve bruken av bilene også kan ha vært i strid med regelverket. Da ordningen ble opprettet under det borgerlige byrådet i 2012 ble det utarbeidet klare retningslinjer for ordningen.

Et av punktene den gangen omhandlet kjøring til og fra hjemmet, der ble det slått krystallklart fast at kjøring til hjemmet ikke skulle være en del av det faste kjøreoppdraget:

«Transport til og fra egen bolig tillates bare når dette skjer i direkte forbindelse med representasjonsoppdrag i rådhuset, samt arrangementer, møter eller andre tjenstlige oppdrag utenfor rådhuset.»

Les også: Fjernet spørsmål om Raymobilen!

Men dette punktet har ikke blitt holdt. Tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland (H) ble til tider kjørt til og fra hjemmet en til to ganger pr uke i gjennomsnitt, i bilen som den gang var en Lexus hybridbil med piggfrie vinterdekk.. Kjøringen fra egen bolig til rådhuset skal ha skutt i været etter at Raymond Johansen (Ap) ble byrådsleder.

Etter det VG erfarer har Johansen gjennom vinteren blitt hentet hjemme og kjørt til rådhuset to til fire ganger i de fleste ukene. Enkelte uker skal sjåføren ha hentet ham hjemme hver dag i den eksklusive Audi A8-bilen med piggdekk.

– Misbrukt ordningen

Frps gruppeleder i Oslo bystyre Carl I. Hagen er ikke fornøyd med hvordan byrådslederen bruker den eksklusive bilen:

KRITISK: Carl I. Hagen (Frp) mener Raymond Johansens uttalelser tyder på misbruk av Raymobilen. Foto: Helge Mikalsen VG

– I regelverket står det tydelig at han bare skal hentes hjemme hvis det er for å dra på et spesielt oppdrag i rådhuset eller utenfor. Hvis han blir hentet og kjørt til sin ordinære jobb i råshuset, er det langt utenfor hva instruksen åpner for, sier Hagen.

Han har bedt om en full gjennomgang av ordningen, og mener Johansen ikke har fulgt regelverket:

– Bare ut fra det byrådslederen selv har sagt i intervjuer om kjøring mellom hjemmet og rådhuset tyder det på at han har misbrukt ordningen, sier Hagen.

Han mener kjøringen er i strid med regelverket og utløser skatteplikt for Johansen:

Les også: Disse bilene kunne du brukt, Raymond!

– Jeg har tatt opp i forretningsutvalget at dersom han blir hentet hjemme må det skatteinnberettes som skallpliktig fordel, og jeg spurrte derfor om hva slags system man har for å loggføre turene. Svaret jeg fikk fra rådhusforvalteren var at det ikke var noe hun hadde noe med, sier Hagen.

– Hentes hjemme hvis hensiktsmessig

Rådhusforvalter Marit Jansen sier rådhuset i dag praktiserer en ordning der Johansen blir hentet hjemme om han eller andre på rådhuset finner det «hensiktsmessig», selv om instruksen ikke er endret.

Professor tar Raymond i forsvar: Burde han syklet til jobben?

– Den regelen er fortsatt der, og vi følger de rutinene som har eksistert hele tiden. Men det hender at vi vurderer at det er hensiktsmessig at han blir hentet hjemme og kjørt til rådhuset, sier rådhusforvalter Marit Jansen til VG.

– Mener du det er innenfor instruksen?

– Svaret mitt er: Det hender vi finner det hensiktsmessig å kjøre og hente ham hjemme, sier Jansen.

– Hvem er det tar beslutningen om henting hjemme?

– I utgangspunktet er det den som skal kjøres som gjør det, men i tillegg kan det være at vi i forvaltningen gjør det eller at sikkerhetsavdelingen gjør det, sier Jansen.

– VG er kjent med at Johansen stort sett har blitt hentet hjemme to til fem ganger i uken gjennom vinteren. Er det i tråd med instruksen?

– Det kjenner jeg ikke til, sier Jansen.

Hun vil ikke opplyse om hvor ofte Johansen hentes hjemme, og viser til sikkerhetshensyn.

Ikke kjent med regelverket

Raymond Johansen ledet torsdag en konferanse, og kunne ikke stille til intervju. Han sendte i stedet skriftlige kommentarer om saken:

– I likhet med tidligere politikere har også jeg blitt kjørt mellom hjem og jobb slik jeg har sagt i media de siste dagene, skriver Johansen.

Han har ikke kjent til kjøreinstruksen før VG omtalte «Raymobilen» forrige uke:

– Det var helt nytt for meg at det fantes et vedtak fattet av byrådsleder Stian Berger Røsland i 2012 som også omhandlet transport mellom hjem og rådhuset. Det var først da jeg ba min administrasjon om en gjennomgang av hele bilordningen at jeg ble kjent med at det i det hele tatt fantes et regelverk, opplyser Johansen.

– Basert på etablert praksis

Han går ikke inn på om bruken har vært regelstridig, men sier han har fulgt rådene han har fått:

– Min bruk av biltjenesten har vært basert på en etablert praksis fra forrige politiske ledelse, som da heller ikke kan ha praktisert dette regelverket. Jeg har fulgt den veiledning jeg har fått fra min administrasjon og de råd jeg har fått fra politiet, blant annet at så lenge biltjenesten finnes, så bør den brukes.

Nå vil han rydde opp i bruken av de luksuriøse bilene:

– Ved gjennomgang av biltjenesten må vi se på det paradoksale i at vi har et regelverk som sier at man ikke skal kjøres mellom hjem og arbeid, samtidig som Oslopolitiet råder oss aktivt til å bruke bilordningen så lenge vi har den, skriver Johansen.

Tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland (H) sier til VG at han benyttet kommunens tjenestebil til og fra rådhuset og sitt hjem i snitt én til to ganger i uka.

– Min bruk var nok begrunnet mer av praktiske årsaker enn av regelverket som var fastsatt, sier Berger Røsland, som i dag jobber som advokat i Oslo.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder