TILTALT SAMMEN: Politioverbetjenten Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen møter begge i Oslo tingrett som tiltalte 9. januar. Foto: Fredrik Solstad / Kyrre Lien

Ny runde om lukkede dører i Jensen-saken: Spesialenheten frykter hevn fra kriminelle

Spesialenheten for politisaker har anket avgjørelsen om at polititoppen Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen skal forklare seg for åpne dører.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Dommer Kim Heger i Oslo tingrett avviste i forrige uke begjæringen om lukkede dører.

Denne beslutningen ble før helgen anket av Spesialenheten for politisaker til lagmannsretten, får VG opplyst av Oslo tingrett.

Det betyr at det ikke er avgjort om allmennheten får vite hva Eirik Jensen og Gjermund Cappelen forklarer i retten. Det er satt av 16 dager til de tiltaltes forklaring under rettssaken som starter 9. januar.

Ifølge beslutningen fra tingretten ønsker Spesialenheten for politisaker lukkede dører fordi de mener det er fare for Cappelens liv og helse dersom det blir kjent at han har gitt informasjon til politiet.

Oslo tingrett mener imidlertid at opplysningene allerede er kjent for pressen og allmennheten. VG skrev allerede 26. februar 2014 at Cappelen var informant for Jensen.

Cappelen fra cella: – Jeg skal si sannheten. Det er alt. (VG+)

Tingretten la også vekt på at de tiltaltes forklaring er en viktig del av bevisførselen og at det kreves helt ekstraordinære omstendigheter dersom pressen og allmennheten skal lukkes ute.

Eirik Jensen vil ha åpne dører under sin forklaring, mens Gjermund Cappelen støtter Spesialenhetens begjæring om lukkede dører. Redaktørforeningen har uttalt seg på vegne av pressen og argumentert for åpne dører.

– Vi noterer at både Spesialenheten og Cappelen begge har påanket og at de ber om at hele forklaringen til både Jensen og han selv går for lukkede dører. Vi finner det uforståelig da vi ikke har hemmelige hovedforhandlinger i Norge, sier Jensens forsvarer, John Christian Elden, til VG.

– Rettsprosessen er offentlig, og Jensen må få lov til å forsvare seg for åpen rett, påpeker Elden.

Oslo politidistrikt har tidligere karakterisert tiltalen mot Eirik Jensen som den mest alvorlige saken som har rammet norsk politi etter krigen. Ifølge tiltalen har han fått verdier for 2,1 millioner kroner for å gi informasjon til hasjsmugleren Cappelen om hvorvidt han var i politiets søkelys eller om hans narkotikatransporter ble stanset.

Hverken Spesialenheten for politisaker eller Oslo statsadvokatembete har besvart VGs henvendelser om anken mandag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder