SOVETRØBBEL: Norske søvneksperter sier at flere lider av insomni enn tidligere. Foto: Aly Song ,

Ny studie knuser søvnmytene: Vi sover ikke mindre enn før

Ny forskning viser at vi sover mer enn våre forfedre. Norske søvnforskere advarer mot å stresse for mye med søvn, men at underskudd på søvn kan gi alvorlige helseplager.

  • Ingri Gudmundsen Bergo
  • Silje Løvstad Thjømøe

Artikkelen er over fire år gammel

Du har hørt det før: Søvn er viktig for helsa. Livsviktig, faktisk. Det florerer av tips til hva du skal spise, når du skal trene, hvor mye og hvordan du skal sove – alt for å maksimere søvnkvaliteten din.

En vanlig antakelse er at lange arbeidsdager foran dataskjermen, TV-titting og sosiale medier – kort sagt, det moderne liv – kan være ødeleggende for nattesøvnen.

Men stemmer det?

Nei. En ny studie slår fast at det moderne mennesket verken sover mindre eller dårligere enn våre forfedre.

Sammenlignet 98 voksne

Forskerne bak studien ønsket å sammenligne søvnlengde og -kvalitet i henholdsvis «pre-industrielle samfunn» og moderne industrisamfunn. Målet var å teste den antatte sammenhengen mellom lite søvn på den ene siden, og sykdom, overvekt og humørsvingninger på den andre.

Studien ble utført ved Universitetet i Californias institutt for Nevrovitenskap og menneskelig atferd, i Los Angeles.

I over tre år fulgte forskerne 98 voksne fra tre såkalt «pre-industrielle» samfunn: Hezda-samfunnet i Nord-Tanzania, San-provinsen i Namibia, og Tismane-folket i Bolivia. Alle samfunnene er nomadiske, der befolkningen er avhengig av å jakte og sanke for å få mat. I alle tre fant forskerne slående like søvnmønstre, til tross for at de er geografisk isolert fra hverandre.

Sov 6 timer og 24 minutter

Det som overrasket forskerne mest, var imidlertid mengden søvn i nomadesamfunnene: 6 timer og 24 minutter i gjennomsnitt per natt. Innbyggerne hadde betraktelig bedre fysikk og helse enn hva som er vanlig i moderne industrisamfunn, men dette kan ikke forklares av at de sover mer.

– Det er klinkende klart at de ikke sover mer enn oss, slår Jerorme Siegel, en av forskerne, fast i et intervju med Science Recorder.

VG+: Dårlig søvn kan gi usunn livsstil

Et annet interessant funn er at såkalt «power-napping», den gode gamle ettermiddagsluren, svært sjelden finnes i disse samfunnene. Dette strider med annen forskning som hevder at korte, oppstykkede søvnperioder er vanlig for jegersamfunn.

Legen sier: Sov på jobben

Skal du sove som våre forfedre, trenger du altså ikke mer enn rundt seks timer på øyet. Innbyggerne i de undersøkte samfunnene hadde imidlertid betraktelig bedre fysikk og helse enn hva som er vanlig i moderne industrisamfunn.

Siegel mener funnene i studien utfordrer vanlige antakelser om at det moderne mennesket lider av søvnunderskudd.

– Dette har viktige implikasjoner for ideen om at vi behøver sovepiller for å bøte på at TV, internett og elektrisitet har redusert søvnen fra sitt «naturlige nivå», sier han.

Stresser for mye

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Børge Sivertsen, forteller at norsk forskning viser at vi ikke har endret søvnlengden vesentlig siden 70-tallet.

– Men det finnes unntak: ungdom sover mindre enn før, forklarer han.

Imidlertid har forekomsten av insomni – søvnløsthet – økt kraftig. Siden 2001 har andelen som plages av insomni økt fra 10 til hele 15 prosent, ifølge Sivertsen. Økningen står i kontrast til psykiske lidelser generelt, hvor det ikke har vært noen økning.

– Vi har forskjøvet døgnet, og flere legger seg senere. Her har nok elektroniske dippedutter mye å si. Søvnkvaliteten blir tilsynelatende dårligere, sier søvnforskeren.

Han understreker at man bør være forsiktig med å fastslå en gyllen regel om seks timer søvn.

– Behovet for søvn er veldig individuelt. For noen er seks timer nok, men for mange vil nok behovet ligge på nærmere syv, sier han.

– Men det er viktig å få frem at det for mange er helt greit med lite søvn. Det skrives og stresses litt for mye med søvnkvalitet og søvnmengde. Jakten etter en perfekte søvnen er litt uheldig – jo mer du prøver, jo mer stresser du.

Søvnekspert: Bedre å sove syv enn seks timer

Søvnekspert Bjørn Bjorvatn ved Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer ved Haukeland universitetssjukehus sier til VG at flere sliter med søvnproblemer i dagens samfunn enn tidligere.

– Mange sover nok dårligere fordi man bruker mer tid på internett og mobiltelefon enn tidligere, og derfor er det viktig å legge vekk sosiale medier på kvelden. Det er viktig å koble av for å bli trøtt, sier Bjorvatn.

Heller ikke han ønsker å komme med en fasit på hvor mange timer man burde sove hver natt, men opplyser at mange studier har vist at det er bedre å sove syv timer istedenfor seks.

– Det er viktig ikke å tenke antall timer, folk er forskjellige og har ulike behov hva gjelder søvnlengde. Men det er en risiko med dem som hele tiden er på underskudd.

– Og hva er underskudd?

– Det er vanskelig å svare på, men man bør vel helst opp i syv timer hver natt. De som er på underskudd kjenner gjerne at de aldri er uthvilt, og at de er trøtte store deler av dagen, sier søvneksperten før han legger til:

– Sover man for eksempel kun fem timer per natt så er ikke det spesielt bra, og sover man lite ser man en sammenheng med utvikling av overvekt, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Temperaturen avgjør

– Det er viktig å finne en temperatur hvor man ikke svetter men heller ikke fryser. Dette er jo veldig individuelt, men temperaturen i soverommet burde ligge rundt 20 grader, sier Bjorvatn.

Forskerne bak studien fant nemlig også at temperaturen spiller en betraktelig større rolle enn dagslys for søvnen. Mens lys hadde lite å si, kunne forskerne tegne et søvnmønster ut fra temperaturen:

– Søvnen forekommer i perioden der temperaturen synker, forklarer professor Siegel.

Og når temperaturen er lavest, våknet de opp.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder