VIL STRAFFE SKOLEEIERE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto:Patrick Da Silva Sæther,VG

Skal innføre mobbe-bøter

Regjeringen og Røe-Isaksen vil at det skal svi å svikte mobbeofre

Regjeringen kommer til å innføre tvangsmulkt mot kommuner og andre skoleeiere som ikke følger opp mobbesaker som de skal.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det bekrefter kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) overfor VG få dager før et nytt «Manifest mot mobbing» skal underskrives kommende uke.

Han har lenge registrert at konsekvensene ved ikke å følge opp mobbesaker, er for små.

– Det er faktisk bra at vi de siste årene har sett eksempler på at kommuner og skoleledere er dømt for å ikke å følge opp i mobbesaker. Men vi trenger likevel å innføre bøter mot mobbing eller administrasjonsgebyrer mot kommuner og andre skoleeiere som ikke følger opp, sier Røe Isaksen til VG.

– Hvis en mobbesak ikke blir fulgt opp slik den skal, så skal kommunene kunne bøtelegges, understreker han.

Les også: Mobbing i barnehagen bekymrer foreldreutvalg

Mener mobbebøter kan virke

Hvordan bøteleggingen skal foregå, er imidlertid mer usikkert. Røe Isaksen kan ennå ikke si noe om størrelses-nivået på bøtene.

Hvem skal kunne beslutte og iverksette en slik bøtelegging?

– Det kan være Fylkesmannen, Barneombudet eller Utdanningsdirektoratet som kan ilegge bøter. Nå gjenstår det å forankre innføringen av denne typen bøter. Det viktigste er at dette er en veldig tydelig reaksjon mot mobbing og mot skoleeiere som ikke følger opp slik de skal, svarer kunnskapsministeren.

Les også: Barneombudet kan bli mobbeombud

Han er gått veldig lei av å lese og høre om barn og unge som forteller at de blir mobbet, men som ikke blir fulgt opp.

– Noe av det aller verste jeg hører om, er at elever har sagt fra om mobbing, men likevel opplever at de ikke blir hørt og tatt på alvor. I noen saker der det er fattet vedtak om endringer fra Fylkesmannen, blir det likevel ikke gjort noe fra kommunenes og skolens side. I slike tilfeller vil mobbebøter ha en forventet virkning, sier han.

Det nye tiltaket skal etter planen gjennomføres i løpet av 2016.

Gikk du glipp av? 17 000 elever blir mobbet. Odin var en av dem.

Vil hjelpe foreldre

Regjeringen og Torbjørn Røe Isaksen (H) vil ikke gå så langt som Arbeiderpartiets utdanningstalsmann, Trond Giske. Han skriver i sin nye bok «La læreren være lærer» at han mener skoler som ikke viser evne til å håndtere mobbing i tråd med lovverket, bør kunne stenges i kortere perioder – på linje med byggeplasser som ikke godkjennes av Arbeidstilsynet.

Han ønsker imidlertid å gi elever og foreldre en håndsrekning i form av et eget, nytt nettsted som har alle svarene på hva folk lurer på i mobbesaker.

Les også: Giske vil stenge mobbeskoler

– Dette skal hjelpe foreldre som for eksempel opplever at tiåringen deres blir mobbet. Det kan være vanskelig å vite hva man skal foreta seg og finne frem informasjon om hva man skal gjøre. Derfor vil vi lage et enkelt og oversiktlig nettsted med informasjon om mobbing. På en forståelig måte skal folk finne forklaringer og guider til hvordan gå frem med mobbesaker, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Han ser for seg at denne siden lenkes opp fra andre offentlige sider som kommunenes egne nettsider, fra Barneombudet og fra Utdanningsdirektoratet.

Her skal klageadgang, lovverk og annen relevant informasjon om mobbesaker fremgå på en tilgjengelig måte.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder