Erna Solberg varsler innstramminger i tilbudet til asylsøkere

550 helsearbeidere har meldt seg for å jobbe frivillig for flyktningene

Regjeringen advarer norske storkommuner om at de må ta det tyngste løftet for å bosette asylsøkere - og at det samtidig må spares inn på tilbudet som gis.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Omtrent 30.000 asylsøkere har så langt kommet til Norge, nesten tre ganger så mange som de 11.000 norske myndigheter hadde regnet med. Den utfordringen drøfter statsministeren med politiske ledere fra landets ti største kommuner onsdag.

– Vi er i en krise når det gjelder å skaffe tak over hodet til alle som kommer, sier statsminister Erna Solberg.

– Vi har ikke råd til å holde den samme standarden som vi har i dag når vi skal bosette så mange, fortsetter hun.

INFORMERER KOMMUNENE: Statsminister Erna Solberg ble tatt i mot av KS leder Gunn Margit Helgesen i forbindelse med et politisk toppmøte om flyktningsituasjonen. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Les også: Asylsøkere fra ulike land vil ikke dele telt på Råde

Helsehjelp fra frivillige

Også justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på møtet.

– Vi står overfor veldig krevende oppgaver for alle hele Norge. Måten vi tar imot asylsøkere på vil prege norske byer og lokalsamfunn i mange år fremover, sierSolberg.

– Hver dag trenger rundt 350 nyankomne et sted å bo der og da. Vi jobber med få ned tilstrømmingen, men det er likevel et behov for å skaffe boliger mye raskere enn vi er vant med.

Solberg sier en egen «pool» av frivillige helsearbeidere skal bidra med helsetjenester. Så lang har 550 personer meldt seg. Det samme type opplegget ser man for seg for å tilby skolegang til barna til asylsøkerne.

Ifølge Solberg er det særlig ved små kommuner med liten kapasitet i helsetjenesten, og store akuttmottak med egne helsetjenester, at det blir behov for ekstra bistand. Det skal altså kuttes i utgiftene, og settes ut flere oppgaver til frivillige, for å løse utfordringene med å bosette og gi tjenester til asylsøkerne.

Les mer: Mangelfull ID-kontroll av minst 13.000 asylsøkere

– De største må gjøre mest

– Det er et alvorlig bakgrunnsbilde for dette møtet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i sin introduksjon til møtet.

– De største kommunene må ta det største løftet, fortsetter Sanner, og pekte på særlig bosetting av asylsøkerne som den mest akutte oppgaven.

Følgende kommuner deltar under rundebordssamtalen: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Tromsø, Bodø, Arendal, Ålesund, Skien, Bærum, Fredrikstad, Drammen.

Tidligere onsdag ble det kjent at Justis- og beredskapsdepartementet har gitt instruks til UDI og UNE om at asylsøkere som kommer til Norge etter å ha hatt opphold i Russland, skal få avslag uten realitetsbehandling.

Les også: 1.500 asylsøkere er forsvunnet

40 prosent til Oslo

Fra Oslo kommune deltar byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som sier at hovedstaden står overfor en spesielt stor oppgave, ettersom mange asylsøkere vil flytte til Oslo dersom de får opphold.

– Vi vet av erfaring at omtrent 40 prosent av asylsøkere som får opphold etter hvert bosetter seg i Oslo, så bosetting er en stor utfordring, sier Johansen.

– Vi må tenke nytt rundt skolegang og opplæring. Vi må også tenke nytt rundt å få folk raskt i arbeid. Men, det må fra et tidlig tidspunkt være fokus på å unngå at det blir et marked for svart arbeid, fortsetter han.

Ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø og varaordfører i Trondheim, Hilde Okopu, redegjorde for utfordringene i deres byer.

– En del av boligmarkedet har endret fokus fra oljebransjen til asylbransjen, sa Sagen Helgø fra Stavanger.

– Mange er positive til denne dugnadsorden, men dte er også negative reaksjoner. Den frykten noen føler må vi også ta på alvor, og løse på en seriøs måte, fortsetter hun.

Stavanger-ordføreren sier de vil gå inn for å gjøre mer for å tilby skolegang til bark som blir boende lenge i akuttmottak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder