ELDREBOOM: Det beste er at eldre jobber, mener NAV-direktør Sigrun Vågeng. ARKIVFOTO: ESPEN BRAATA Foto: VG

NAV-direktøren: Eldre må jobbe lenger

NAV-direktør Sigrun Vågeng mener eldre selv må ta ansvar for å gjøre seg attraktive i arbeidsmarkedet.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Statistisk sentralbyrås siste befolkningsfremskriving viser hvordan eldrebølgen vil slå over de kommende generasjoner. Det sannsynligvis åtte millioner av oss i år 2100, og mange av oss vil trenge omsorg i lang tid:

Kvinner lever i gjennomsnitt lengst, men forventet levealder ved fødsel øker mest hos menn, med syv år fra 2015 til 2060.

– Økt yrkesdeltagelse er avgjørende for å sikre velferden, mener NAV-direktør Sigrun Vågeng.

Les også: Sender seniorer ut i ledighet

Dobbel positiv effekt

Hun er selv 65 år, og opptatt av at mange eldre selv ønsker å stå i arbeidslivet lenger enn i dag. Hvis de får lov til det, vil det ha en dobbelt positiv effekt, mener hun:

– Da vil de betale skatt lengre, og de vil bidra til verdiskapning.

I gjennomsnitt ønsker nordmenn å være i jobb til vi er 66 år gamle, mens for ti år siden var gjennomsnittet for ønsket pensjonsalder 62 år. I dag ønsker tre av ti å stå i jobb helt til de er 70, viser Seniorpolitisk barometer for 2015.

Arbeidsglede: De er over 60 og elsker jobben

NAV-direktør Sigrun Vågeng påpeker at mange eldre har høy utdannelse, og besitter mye kompetanse.

– Arbeidslivet må legge til rette for at eldre skal få bruke sine ressurser lengst mulig, sier hun.

At noen bedrifter prøver å få sine medarbeidere til å ta AFP og slutte når de er 62, synes hun er et dilemma. Samtidig mener hun at godt voksne arbeidstagere selv har et ansvar for å gjøre seg attraktive på arbeidsmarkedet.

– De må investere i egen utvikling. Om ikke kompetansen deres kan brukes der de er nå, kan de sørge for å ha kompetanse som kan brukes et annet sted, sier hun.

Ny giv: Tok sluttpakke, startet med markiser

For mange på ytelser

Men NAV-direktøren vil ikke bare har eldre i arbeid.

– I dag mottar én av seks nordmenn i yrkesaktiv alder helserelaterte ytelser fra NAV. Selv om noen av disse nødvendigvis må stå utenfor, er det om å gjøre å få flest mulig tilbake i arbeidslivet raskest mulig.

– Er det aktuelt å la flere trygdemottagere jobbe for trygden, for eksempel innen eldreomsorg?

– Det er et politisk spørsmål og vi forholder oss til reglene som gjelder. Fra nyttår innfører regjeringen aktivitetskrav for alle sosialhjelpsmottagere under 30 år, og de som er arbeidsledige forplikter seg til å være på jakt etter jobb, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder