ÅPNER TILSYNSSAK: Fylkeslege Svein R. Steinert. Foto: Fylkesmannen i Troms

Dement sykehjemsbeboer ble filmet under vask og stell

Den demente beboeren på sykehjemmet i Troms ble filmet under vask og stell, uten at de nærmeste pårørende ble varslet på forhånd. Deretter ble filmen vist til en rekke ansatte.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Filmen ble vist usladdet til pleiepersonell ved alle avdelinger på sykehjemmet. Først i etterkant informerte sykehjemslederen de pårørende.

Hverken filmingen, fremvisningen eller de vurderingene som ble gjort i forkant av dette, ble journalført. Hensikten med filmen var intern opplæring.

– Vi ser veldig alvorlig på dette fordi den grunnleggende respekten for pasientens integritet ikke er godt nok ivaretatt, sier fylkeslege Svein R. Steinert til VG.

Fylkesmannen i Troms har åpnet tilsynssak, og for få dager siden kom konklusjonen: Her har det skjedd en rekke lovbrudd.

Sykehjemmet har brutt flere paragrafer i omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og pasientjournalforskriften.

– Det grunnleggende i all helsetjeneste som ytes, er at helsepersonell til enhver tid ivaretar pasientens fysiske og psykiske integritet. Når tilliten mellom helsepersonell og pasient brytes er det vanskelig å drive gode helsetjenester, påpeker fylkeslegen.

Varsler sa ifra

Saken ble kjent for fylkeslegen etter at en av de ansatte på sykehjemmet i september varslet rådmannen i kommunen.

Varsleren fortalte at noen av de ansatte ved sykehjemmet var opprørt over at en student som jobbet som vikar, hadde filmet en dement pasient mens fagansvarlig hjelpepleier vasket og stelte vedkommende.

Videoen ble senere vist på et møte for alt pleiepersonell som var på jobb, inkludert vikarer, i mars 2016. Både opptaket og fremvisningen var godkjent av sykehjemmets øverste leder.

Kan skje flere steder

Fylkeslegen sier er at saken har vært en øyeåpner.

– Når dette kunne skje i en liten kommune i Troms, er det grunn til å tro at lignende kan skje hvor som helst i Norge, sier Svein R. Steinert.

Han peker på den voldsomme utviklingen i velferdsteknologien, samtidig som nær sagt alle går rundt med en mobiltelefon med videokamera i lommen.

Les også: Kameraer og sensorer skal overvåke demente

– Det er grunn til å tro at de gode retningslinjene som Helsedirektoratet laget i 2013 om bruk av lyd og bilder i helse- og omsorgssektoren ikke er godt nok kjent blant dem som jobber på sykehjem, legekontor, hjemmetjeneste, sier han.

Av den grunn mener han at dette er en prinsipielt viktig sak å belyse.

Se Helsedirektoratets veiledning her (ekstern lenke)

Les også: Nå kommer eldreboomen

God intensjon

Steinert er ikke i tvil om at intensjonen med filmingen på sykehjemmet var god. Hensikten var å lære opp pleiepersonell for å gi den aktuelle pasienten en bedre tjeneste.

I sakspapirene fremgår det at filmingen har hatt positiv effekt. Pasienten har fått en bedre hverdag og er blitt tryggere og roligere i møtet med de ansatte.

– Men selv om filmen skjedde i det godes hensikt må man ikke glemme helt grunnleggende regler for integritet og verdighet, påpeker fylkeslegen.

Han trekker paralleller til velferdsteknologien som gjør det mulig å overvåke hjemmeboende eldre: Det må alltid skje i forståelse med personen det gjelder og de pårørende. Det forutsetter at man kjenner til lover, regler og etiske vurderinger.

– Har ledelsen ved sykehjemmet utvist uforstand i tjenesten?

– Her har det skjedd flere lovbrudd, og mange personer har vært involvert. Selvfølgelig er det enkeltpersoner som ikke har kjent godt nok til retningslinjene. Likevel mener vi at det er feil å lete etter enkeltpersoner i denne saken.

Når fylkesmannen behandler en sak er hensikten at det skal være et læringselement i den, slik at dette ikke skjer på nytt med denne personen eller med andre personer.

– Det viktigste for oss er å rope ut et varsku, sier fylkeslege Svein R. Steinert.

Les også: Genfeil peker mot Alzheimer-løsning

Kommunen utarbeider nye retningslinjer

Rådmannen i kommunen vil ikke svare på om det som har skjedd på sykehjemmet får konsekvenser for lederen som godkjente filmingen og visningen.

På direkte spørsmål om det, svarer han:

– På generelt grunnlag er det slik at det i kommunen skal praktiseres åpenhet også om administrative forhold. Denne praksisen må likevel håndteres slik at hensynet til ansattes personvern ivaretas.

– Hvordan håndterer kommunen denne saken videre?

Fylkesmannens konklusjon er nå gjort kjent for leder og ansatte i virksomheten.

Bruk av autentiske og usladdede videoopptak av pasienter og fremvise dette for å gi helsehjelp, vil etter kommunens oppfatning være særdeles inngripende i enkeltmenneskets integritet og verdighet. Det er likevel slik at det i enkelttilfeller kan være et hensiktsmessig tiltak for å kunne gi god helsehjelp.

Imidlertid ønsker ikke kommunen å gjøre bruk av dette før det er utarbeidet rutiner og retningslinjer i tråd med lovverk og veiledere fra sentrale helsemyndigheter.

– Kjenner dere ikke til Helsedirektoratets eksisterende veileder for video-, lyd og billedopptak i helse- og omsorgssektoren?

– Som jeg i mitt svar sa så vil denne veilederen ligge til grunn når intern prosedyre for blir utformet.

Husker du? Dement spent fast med belte i Danmark – Døde

Ingen kommentar

Lederen for det aktuelle sykehjemmet sier at hun ikke vil gi kommentarer til VG fordi pårørende ikke ønsker at dette skal bli en mediesak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder