BEKYMRET: Barneombud Anne Lindboe frykter Sylvi Listhaugs innstrammingsforslag vil gjøre det vanskeligere å integrere asylbarn i det norske samfunnet. Foto: Patrick da Silva Sæther , VG

Barneombudet advarer mot
Listhaugs asylbarn-forslag

UDI mente det ikke var rom for å stramme inn

Kallmyr: Kan ikke bare tenke på det enkelte barnet

Barneombud Anne Lindboe frykter Sylvi Listhaugs innstrammingstiltak vil føre til at barn og unge får psykiske problemer og utnyttes av kriminelle.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Sylvi Listhaug (Frp) la i romjulen frem en rekke forslag til innstramminger i innvandringspolitikken.

Blant forslagene i det 150 sider lange høringsbrevet er å gi alle barn og unge som kommer alene til Norge midlertidig opphold til de fyller 18. Det betyr at en tiåring kan risikere å bli sendt ut etter ti år i landet.

Les også: Slik er livet for asylbarn på omsorgssentrene

Høringsfristen går ut neste uke. Nå advarer Barneombudet mot konsekvensene av en slik lovendring.

– Disse barna havner i en midlertidighet, de blir satt på vent. De får vansker med å lære og mange får psykiske problemer, sier Anne Lindboe.

Hun er bekymret for hvordan usikkerheten vil prege barn og unges mulighet til å klare seg i det norske samfunnet.

– En del av barna vil bli værende i Norge også etter en ny behandling. Men denne midlertidighet vil vare lenge. Det vil føre til dårligere integrering og et dårligere utgangspunkt for å klare seg bra senere.

Lindboe frykter også hva som vil skje like før de unge fyller 18 år.

– Noen vil trolig forsvinne fra mottak og gå under jorden. Jeg er redd det øker sjansen for at de blir brukt av kriminell nettverk og utnyttet av voksne i en desperat situasjon.

Tviler på effekten

Også NOAS mener at tidsbegrensede tillatelser vil føre til psykiske helseproblemer og at usikkerheten vil virke sterkt integreringshemmende. I sitt høringssvar viser de videre til at det er tvilsomt at lovendringen vil ha en effekt.

Les også: Ventetiden for flyktningbarna øker

«Ingen ønsker at mange barn skal legge ut på en farlig flukt alene. Samtidig vet vi at de enslige mindreårige i all hovedsak har beskyttelsesbehov, og at flukten fra forfølgelse på hjemstedet er en vesentlig motivasjon for å dra. Det er høyst usikkert om innstramminger som gjelder forholdene i Norge vil påvirke antallet barn som legger ut på flukt alene», skriver de.

I fjor kom rekordmange – 5300 – enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Allerede i juli ba regjeringen UDI om å vurdere tiltak som kunne få ankomstene ned. Men UDIs tilbakemelding var klar:

«Det er etter UDIs vurdering lite rom for å stramme inn asylpraksis for enslige mindreårige asylsøkere(…). Vi finner heller ikke noe særskilt handlingsrom når det gjelder å begrense adgangen til familiegjenforening innenfor gjeldende regelverk, eller å øke bruken av tilbakekall.», skrev direktør Frode Forfang i et brev til Justis – og beredskapsdepartementet i august.

– Sender barna

Men statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) mener lovendringen de foreslår nå vil være til barnas beste.

– Det er viktig å forhindre at barn blir send til Norge via menneskesmuglere.

Les også: Kommunene må bosette 400 flyktningbarn i måneden

Han mener de rekordstore ankomstene skyldes en utnyttelse av asylsystemet. Etter 2013 kan ikke barn og unge returneres uten at de har foreldre eller andre omsorgspersoner.

– I tiden etterpå har utvalgte land fått mange enslige mindreårige som sier at de har mistet foreldrene eller at de ikke har kontakt med dem. Det gjør det enklere for dem å få asyl. Det å være enslig mindreårige har trumfet mange av de andre reguleringene, noe som gjør det enklere å velge asylland. Det er nok én av flere årsaker til den store økningen – i stedet for at det er far som reiser, sender de barna i stedet.

I høringsnotatet viser regjeringen til en Unicef-rapport som skal vise at enslige mindreårige kommer for å tjene penger til familien og at foreldre bruker barnet som såkalte ankerbarn. Men UNICEF mener rapporten er misbrukt og at det ikke er holdepunkter for konklusjonene, skrev Aftenposten i januar.

Oslo 20151110. Statssekretær i justisdepartementet Jøran Kallmyr (Frp) er med under statsministerens besøk til Utlendingsdirektoratet (UDI) i Oslo tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Men Kallmyr fastholder at de har grunnlag for påstandene.

– Vi har vist til at det er flere grunner til at de ønsker å dra. Det ene er ankerbarn, det andre er å sende penger tilbake. Vi har støtte fra Landinfo på dette. Det er familien som sender barna, de flykter ikke alene. De blir sendt med menneskesmuglere og vi har sett oppslag den siste tiden om at de blir utnyttet på fluktruten. Vi kan ikke ha en politikk som legger til rette for at barn blir utsatt for slik handling.

– De siste tre årene har 7571 fått enslige mindreårige fått opphold, mens 431 har fått familiegjenforening til denne gruppen. Det er et forholdsmessig lavt antall?

– Ja, men man kan ikke sammenligne tidligere antall familiegjenforeninger med ankomstene i år. I 2015 var ankomstene fem ganger så høye. Vi vet ikke hvor mange av dem som får familiegjenforening.

Vil gjøre Norge mindre attraktivt

Barn og unge som får en midlertidig oppholdstillatelse vil fortsatt få mulighet til å jobbe og gå på skole.

– Vil man ikke bruke store ressurser på mennesker som ikke har en fremtid i Norge?

– De personene som kommer skal vi ta godt vare på fordi de har beskyttelsesbehov. Og så er det slik at vi vet aldri hvem som skal være og ikke være i Norge. Derfor er det et umulig system å sette livet på vent til de får avklart saken. Hvis de blir sendt tilbake, vil de være mer ressurssterke enn da de dro til Norge.

Les også: Saifullah (13) krysset Middelhavet i gummibåt

– Barneombudet mener usikkerheten vil føre til psykiske problemer for barna og at mange vil bli utnyttet av kriminelle nettverk. Hva er din kommentar til det?

– Vi ser at det er ulike hensyn som må ivaretas. Men når man lager regler for barn, må man tenke på barns beste. Vi kan ikke bare tenke på det enkelte barnet, men på barn generelt. Vi må lage regler som gjør at færre barn blir utsatt for denne menneskesmuglingen. Og det vil vi oppnå ved å gjøre Norge mindre attraktivt.

– Barn generelt, er ikke det de 5000 som kom i fjor?

– Jo, absolutt, men hvis man ikke endrer regelverket vil enda flere barn legge ut på reisen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder