VIL DOBLE I NORGE: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) under et besøk ved et fiskefordelingsanlegg i utkanten av Teheran. Han avsluttet det fem dager lange besøket søndag.
VIL DOBLE I NORGE: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) under et besøk ved et fiskefordelingsanlegg i utkanten av Teheran. Han avsluttet det fem dager lange besøket søndag. Foto: Harald Henden VG

Per Sandberg spår dobling av fiskerinæringen

INNENRIKS

TEHERAN (VG) Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) tror fiskerinæringen skal doble omsetningen til 200 milliarder kroner på fem år. Og det er luseglede i næringen.

Publisert:

– 200 milliarder kroner er mulig, men da må man ønske det. Jeg ser ingen grunn til at fiskerinæringene ikke skal bli den ledende norske næringen i fremtiden. Vi har de fleste forutsetningene og får jeg med næringen på en bærekraftig satsing, er tyve prosent vekst i året mulig, sier Sandberg.

Les også: Her er landets oppdrettsanlegg

95 prosent til utlandet

Han sier at det ligger an til at den samlede fiskenæringen vil nå rekordsterke 90 milliarder kroner i år. Det er eksporttallene som legges til grunn: 95 prosent av omsetningen går til eksport; bare rundt fem prosent går til det norske markedet.

Sandberg sier at det ikke bare er laks og oppdrett som må øke produksjonen hvis målet om 200 milliarder kroner skal nås.

Les også: VG avslørte lusegift-bruk

– Vi er helt avhengig av å få opp fangstnivået for torsk og hvit fisk og pelagisk fisk (makrell og sild). Det er stort potensial for produktutvikling og nye arter. I tillegg må vi lande og utnytte hele fisken. Jeg ser så mye positivt at jeg tror det er mulig å få til.

I fjor bidro olje og gass til noe over 200 milliarder kroner til bruk over statsbudsjettet. Sandberg ser for seg at fisk på sikt skal kunne overta rollen til oljen.

– Vi skal ta hele havet i bruk. Jeg har som ambisjon at fisk som skal ta over som en ledende bransje i Norge.

– Fisk er den nye oljen?

– Ja, på lang sikt bør vi ha ambisjoner om det. Vekst innen oppdrett og fiske vil kunne gi mange tusen nye arbeidsplasser langs kysten vår. Vi ser det allerede i dag, hvor det i samfunn etter samfunn langs kysten, bygges anlegg. Hvert årsverk innen oppdrett gir grunnlag for 6–7 andre jobber på land.

Les også: Lus tømte Lofoten for laks

Liker signalene

Markedsinnsiktsdirektør Asbjørn Warvik Rørtveit i Norges sjømatråd er glad for signalene.

– Vi liker veldig godt signalene fra Sandberg og skal gjøre vårt for at bransjen kan vokse i årene som kommer, sier han.

Problemene med lus har lenge vært den store utfordringen for oppdrettsnæringen.

VG har gått gjennom lusetallene siden 2012. Den gang var det i snitt 0,21 lus (voksne hunnlus) i gjennomsnitt på laksen. I fjor var det nede i 0,17 lus pr. fisk. Hittil i år er gjennomsnittet 0,16 prosent.

Les også: Lus i regnskapet

– Dere i mediene skriver så mye om lus. Sannheten er at vi ikke lenger har et luseproblem. Men vi har fortsatt medikamentelle utfordringer, men selskapene har tatt i bruk så mange andre metoder nå, at bruken av legemidler/kjemikalier vil komme til å gå ned i år, sier Nord-Norges største oppdretter, Inge Berg i Nordlaks.

I fjor brukte bransjen rundt fem milliarder kroner på å bekjempe lus.

– Det er en klar forutsetning for videre vekst i det omfanget jeg ønsker, at bruken av medikamenter går ned. Vi har innført en rekke tiltak og begrensninger overfor selskaper og områder som sliter med lus og bruken av legemidler, sier Per Sandberg.

Les også: Dømt til fengsel for lusejuks

Her kan du lese mer om