STATSRÅD: Helseminister Bent Høie får presentert VGs avsløring. Fra venstre står Sjur Øvrebø Andersen, seniorrådgiver i spesialisthelsetjenesteavdelingen, Marianne Sælen, seniorrådgiver i helserettsavdelingen og Jorunn Litland, seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen ved Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Erlend Daae VG

Høie: Bekymret for rettssikkerheten til psykiatriske pasienter

Helseminister Bent Høie varsler at flere vil bli kalt inn på teppet etter VGs avsløringer om ulovlig tvang og kontrollrutiner som ikke fungerer i psykiatrien.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Helse-Norges øverste sjef sier til VG at han er bekymret for rettssikkerheten til psykiatriske pasienter som er tvangsinnlagt ved landets sykehus.

– Ja. Det er jeg, og det er det all grunn til å være, sier Bent Høie til VG.

Søndag avslørte VG at psykisk syke mennesker har blitt bundet fast på ulovlig og sterkt omstridt vis.

– Spesielt når en vet hva som ligger bak disse tallene, hvilken type overgrep mot enkeltmennesker det her er snakk om, så er det veldig, veldig alvorlig, sa Høie etter å ha blitt presentert med avsløringen.

Videre har VG avdekket at kontrollkommisjonene, som har som hovedoppgave å sikre at sykehusene følger loven, har sviktet pasientgruppen de er satt til å passe på.

– Skremmende

VG har gjennomgått tusenvis av tvangsprotokoller fra 2015. Dette er de samme dokumentene som kontrollkommisjonene kontrollerer. Kun i svært få tilfeller har kommisjonene dokumentert at de har stilt spørsmålstegn ved tvangsbruken.

– Jeg syns det er ganske skremmende, fordi det nettopp er de som har fått rollen i lovverket til å passe på at dette foregår riktig, sier helseministeren.

– At VG klarer å avdekke forhold som de ikke har sett eller klart å avdekke, det forteller oss det er grunn til å stille spørsmål ved måten de jobber og er organisert på - og om denne godt nok ivaretar rettssikkerheten til pasientene, sier Høyre-statsråden.

Likevel sier Høie at det vil ta tid å få en ny ordning på plass. Han vil i første rekke beordre Helsedirektoratet til å ta grep om dagens ordning - og sørge for at kontrollkommisjonene gjør jobben sin bedre.

Les også: Kjempet for å holde tvangsloggene hemmelige

– Skal vi erstatte ordningen så må vi ha en løsning som er utredet og som det er et beslutningsgrunnlag for å kunne innføre. Det håper vi å få gjennom det NOU-arbeidet som er satt i gang.

Må jobbe annerledes

NOU-arbeidet Høie viser til er et lovutvalg som ble nedsatt før sommeren - som skal vurdere all lovgivning rundt tvangsbruk i Norge. De har fått frist til å levere sitt arbeid høsten 2018.

– Er det ikke behov for å gjøre noe mer akutt?

– Å erstatte kontrollkommisjonene er ikke noe som kan gjøres akutt. Det som kan gjøres akutt er å få kontrollkommisjonene til å jobbe på en annen måte og lære av det som nå kommer frem.

Skartveit: Vergeløse og rettsløse

– Vi har snakket med titalls kommisjonsmedlemmer fra hele landet. Det de sier til oss er at de går ikke dypt inn i sakene og vurderer ikke om loven er fulgt eller overprøver legenes vurdering. Gjør de da jobben sin?

– Nei, jeg mener mye tyder på at de ikke gjør det. De må ha evnen til å tenke selvstendig og stille kritiske spørsmål til det de får presentert. Det er en viktig del av deres rolle. De er også sammensatt faglig slik at de egentlig burde hatt muligheten til å gjøre det.

KRITISK: Torgeir Micaelsen etterlyser tydeligere handling fra helseministeren. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Høie vil nå be Helsedirektoratet og kontrollkommisjonene om å ta en grunnleggende diskusjon om måten de jobber på innenfor dagens rammer og regelverk - og hva som kan gjøres på en annen måte.

– Ikke tid til å vente

– Er det nå noen som vil bli kalt inn på teppet?

– Ja, det kan du være trygg på, sier Høyre-statsråden.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, har allerede tatt til orde for at helseministeren må redegjøre for Stortinget etter VGs avsløringer - og at helseministeren må iverksette strakstiltak.

Micaelsen mener man ikke kan vente på et lovutvalg som skal ferdigstille sitt arbeid først om to år.

– Jeg skjønner at det tar tid å erstatte kontrollkommisjonene med et annet system, men disse pasientene har ikke tid til å vente så lenge. Det tar fort fire år før vi har et nytt system på plass, og det er altfor lang tid, sier Micaelsen.

– Når helseministeren er urolig for pasientenes rettssikkerhet og sier at psykiatrien har fått leve sitt eget liv, er det klar tale som må følges opp med mer handling.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder