FORVENTER STRAMT BUDSJETT: Lars Sponheim forventer at regjeringen ikke lar seg friste til å øse ut milliarder av kroner til ymse løfter, men lager «et budsjett som landet trenger».

Forventer et stramt budsjett

Venstre krever at regjeringen tirsdag legger fram et stramt budsjett som vil få renten ned, snarere enn innfri all verdens kostbare løfter i Soria Moria.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

- Dette er den store testen på at regjeringen setter landet foran Soria Moria-erklæringen. Budsjettet må være innrettet slik at rentetoppen nå er nådd. Forholdene må legges til rette for at renten går nedover. Dette må være regjeringens overordnede hensyn, sier partileder Lars Sponheim til NTB.

Han forventer at regjeringen ikke lar seg friste til å øse ut milliarder av kroner til ymse løfter, men lager «et budsjett som landet trenger».

- Det nytter ikke å argumentere med økt pengebruk for å komme en eventuell økning i arbeidsledigheten i forkjøpet. Sånn blir det ikke et stramt budsjett av. Sentralbanksjef Svein Gjedrem må få det klokkeklare budskap at finanspolitikken kjøres så stramt at han snart kan sette ned renten, sier Sponheim.

Blant saksområder som Venstre vil tilgodese, har forskning første prioritet.

Null forventninger

Fremskrittspartiet har ingen illusjoner eller forventninger til at regjeringen vil legge fram et budsjett som styrker de områdene partiet synes er viktige.

- Frp har ingen tiltro til at regjeringen vil gjøre noe med fattigdommen, infrastrukturen eller voksende helsekøer. Alle disse tre hovedområdene trenger et betydelig pengeløft, sier finanspolitisk talsmann Ulf Leirstein til NTB.

Frp deler ikke den øvrige opposisjonens krav til regjeringen om et stramt budsjett. Leirstein mener det er rom for en økning på flere milliarder.

Leirstein har merket seg at samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) har gått langt i retning av å love betydelig mer til infrastruktur, men frykter likevel at regjeringen samlet vil skyve alt over til Nasjonal Transportplan som legges fram senere i høst.

- Dette er som navnet sier, bare en plan. Ingenting forpliktende, sier Leirstein.

Frp mener regjeringen kan avhjelpe gjeldsproblemene til vanlige folk ved å senke skatter og avgifter, nå som lånerentene i bankene øker og Norges Bank holder en høy styringsrente.

Troverdig svar

Høyres nestleder og finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner forventer at regjeringen gir et troverdig svar på de utfordringer som finanskrisen skaper.

- Hvis ikke budsjettet tar opp i seg finanskrisen og problemene knyttet til det høye rentenivået, viser det at landet har en regjering som ikke evner å regjere, sier Sanner til NTB.

Han mener at de rødgrønne ikke har klart å innfri løftene i Soria Moria-erklæringen innenfor områder som samferdsel, fattigdom, kunnskap og forskning. Og nå krever den økonomiske usikkerheten et stramt budsjett som ikke lar seg forene med milliarder til alle disse løftene.

- Dette er en løftebruddsregjering. Det er bare å konstatere at den har gitt for mange løfter. Det toget er nå gått. Nå må landet få et budsjett som gjør at sentralbanksjefen kan trappe ned renten mot nivået for eurorenten, sier Sanner.

Høyre vil at det innenfor rammen av et stramt budsjett skal vris midler over på vei og bane, kunnskap og forskning, samt lavere skatter for dem med lave og midlere inntekt.

Myk landing

KrFs leder Dagfinn Høybråten forventer at finansminister Kristin Halvorsen (SV) legger fram et budsjett som er tilpasset den finansielle situasjonen og den usikkerheten som preger finansmarkedene ute og hjemme.

- Budsjettet må være et bidrag til at renten går nedover. Men hva er et godt bidrag? Det er ikke åpenbart at løsningen er et stramt budsjett. Uansett må finanspolitikken gjøre sitt for at det blir en myk landing, ikke sjokkpregede tilpasninger til en ny økonomisk situasjon, sier Høybråten til NTB.

Av konkrete saker peker KrF-lederen på behovet for et løft i eldreomsorgen, bygd på eldreforliket mellom regjeringen, Venstre og KrF.

- Oppfølgingen må komme i dette budsjettet. Dessuten har jo statsministeren selv skapt forventninger om betydelig mer til vei og bane, slik at landet kan holdes bedre ved like, sier Høybråten. (©NTB)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder