SKJÆRING: I 2014, før øvelse Gemini, trente spesialsoldater fra Forsvaret sammen med politifolk fra Beredskapstroppen. I sommer holdt de hver sin øvelse. Foto: Didrik Linnerud Forsvaret

Riksrevisjonen: Politiet og Forsvaret samarbeider for dårlig

Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres, fastslår Riksrevisjonen.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det mangelfulle samarbeidet omtales i Riksrevisjonens årsrapport som «svært alvorlig». Det er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og det benyttes kun unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.

De to etatene har blant annet som oppgave å beskytte offentlige eiendommer permanent med fysiske tiltak eller med sikringsstyrker når situasjonen tilsier det.

Les mer: Full strid om terrorbekjempelse

Riksrevisor Per-Kristian Foss konstaterer at viktige tiltak ikke er gjennomført.

– Rivalisering

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet skulle sørge for å forbedre og styrke samarbeidet, men det har ikke skjedd, ifølge Riksrevisjonen.

– Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon, sier Foss.

Beredskapstroppens sjef: Advarer mot delt ansvar for terrorbekjempelse

VG skrev i forrige uke at rivalisering og konfliktnivået har vært så høy mellom de to etatene at de ikke engang har klart å gjennomføre en felles kontraterrorøvelse. De to etatene er uenige om hvem som skal ha ansvaret for terrorbekjempelse til havs, og en store årlige fellesøvelsen Gemini måtte deles i to separate øvelser.

Kritikk i Gjørv-kommisjonen

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har i sin risikorapport for 2016 framhevet svakheter i styring av forebyggende sikkerhet på alle nivåer som den mest vesentlige utfordringen vi står overfor i dag.

Mangelen på samarbeid mellom de to etatene var sentralt i Gjørv-kommisjonens rapport etter terrorhendelsene 22. juli 2011.

Regjeringen: Ny fellesøvelse for politi og forsvar neste år

I kjølvannet av dette ble det satt i verk en rekke tiltak for å bedre sikkerheten og beredskapen her i landet. Blant annet at politiet og Forsvaret skal bruke sikringsstyrker til å beskytte viktige eiendommer når situasjonen tilsier det. Andre eiendommer kreer permanent sikring.

– Vil prioritere saken

Både forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) svarer at de ser alvorlig på svakhetene som er avdekket.

Søreide sier hun vil sørge for at Forsvar gir økt prioritet til dette arbeidet. Likeens vil Anundsen be Politidirektoratet om å foreta en selvstendig og overordnet vurdering av hvordan instruksen skal etterleves.

Kronikk: Samhandling for sikkerhet

Men Anundsen viser samtidig til at Stortinget er orientert om at arbeidet var krevende, og at det ville ta noe lenger tid enn forutsatt.

Det er ingen fullgod forklaring, svarer Riksrevisjonen. De mener arbeidet med objektsikring og grunnsikring ikke er gitt nødvendig prioritet, og antyder at det kan skyldes at politireformen stjeler oppmerksomheten.

Sikret ikke egne bygg

Riksrevisjonen påpeker også at de to departementene ikke har sørget for permanent sikring av sine egne bygg, slik de er pålagt å gjøre. Dessuten påpekes det at Kommunal- og moderniseringsdepartementets tiltak for departementenes lokaler fortsatt er forsinket.

Foss påpeker at dette ble tatt opp i Riksrevisjonens rapport også i fjor.

Riksrevisjonen har levert Stortinget en separat, sikkerhetsgradert rapport om politiets og Forsvarets arbeid med objektsikring.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder