VARSLING: Her monteres strekkstagene som gir geologene varsel om selv en tidels milimeters bevegelse i de løse fjellmassene. Festene til høyre i bildet er i fast fjell, mens de store steinblokkene til venstre i bildet er i bevegelse. Foto:Åknes og Tafjord beredskap,

Tre stag sikrer bedre rasvarsling: Evakuerte kan flytte tilbake til  Mannen

TRONDHEIM (VG) Dette er strekkstagene som gjør at de evakuerte under Mannen kan feire jul hjemme. Ikke fordi de holder fjellet på plass, men fordi de gir sikrere varsling.

Tor-Hartvig Bondø
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Sist torsdag ble strekkstagene operative, etter at mannskaper fra Åknes og Tafjord beredskap har jobbet med å få dem på plass.

– Disse vil kunne gi oss mye bedre, sikrere og mer stabil varsling enn hva vi kan få med georadarene når det er vinter i fjellet. Radarene måler avstanden til tusenvis av punkter i fjellet, slik at vi kan registrere endringer og små bevegelser. Når vi får snø kan det gå lengre perioder mellom hver gang vi får sikre målinger, sier sjefgeolog i Åknes Tafjord beredskap, Lars Blikra.

Evakuert

På toppen av Mannen har Åknes og Tafjord beredskap et større overvåkningsanlegg for å måle bevegelser i hele fjellområdet, men da de satte opp georadaren i bunnen av fjellet i september i år, ble geologene klar over at et område på størrelse med en fotballbane var i ferd med å skli nedover den stupbratte fjellsiden.

Se direktebilder fra fjellet Mannen her!

Beboerne på Lyngheim, som bodde like under Mannen, ble bedt om å evakuere 22. oktober i år. Radaren som var satt opp for å måle bevegelser i fjellsiden hadde døgnene i forveien mål store bevegelser i et område i fjellet. Geologene som skulle komme med faglige råd, ble til slutt enige om at de selv ikke ville ha sovet i hus under «Mannen», slik situasjonen var.

Se raset som gikk litt øst for mannen i 2007.

Kaldt og roligere

Etter hvert som det ble kaldere i fjellet har målingene fra georadaren blitt vanskeligere å tolke. Denne er satt opp for å måle bevegelser i hele fjellet. Kaldværet gjorde fjellpartiet roligere, men radarsignalene ble vanskeligere å tolke.

– Vi har manglet et sikkert måleopplegg for dette ustabile partiet. Vi har derfor jobbet for å få på plass dette utstyret de siste ukene. Det har vi fått med de strekkstagene. Det gir oss raskere og mer sikker informasjon om bevegelser i det nederste partiet, sier Lars Blikra.

Åknes og Tafjord har montert tre stag. Det ene er festet til fast fjell i den ene enden og i en av det kjempestore steinblokkene som er i bevegelse i den andre enden. I tillegg er tre «løse» steinblokker, den største er ti meter lang, seriekoblet sammen med stagene.

– På denne måten får vi straks varsel om bevegelser helt ned i tidels millimeter. Stagene er også så solide at de ikke blir påvirket av selv store mengder snø. Det er strukket kabler fra stagene og opp til den store målestasjonen vi har på toppen av «Mannen», forklarer Blikra.

Og målingene som nå kommer viser det samme som de siste ukene. Farenivået for det aktive fjellpartiet er fortsatt på gult nivå. Det har vært en rolig uke med relativt små forskyvninger. Det mest aktive området har hatt en forskyvning i overkant av 1 millimeter per døgn.

Politiets valg

I dag har det vært et møte i beredskapsgruppen i Rauma kommune. Der fikk kommunen og politiet presentert en ny og større rapport fra Åkens og Tafjord beredskap som grunnlag for sine vurderinger.

Kort tid etter dette møte sendte politimester i Nordmøre og Romsdal uten en pressemelding der det ble opplyst at ferdsels- og oppholdsforbudet for de utsatte områder under Mannen er opphevet.

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, sier at da politiet fattet beslutning om tvangsevakuering, var en av grunnene til dette at overvåkningen av dette fjellpartiet ikke var sikker nok så lenge en kun hadde data fra radaren i bunnen av dalen.

RASOMRÅDET: Slk ser rasområdet ut fra Åndalsnes-siden. De 11 evakuerte bor alle i det skraverte området under de ustabile fjellet. Foto: ,Kommersielt samarbeid: Rabattkoder