GRØNT KRAV: Ap-leder Jonas Gahr Støre (t.h.) og LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen ber regjeringen bli med på et løft innenfor grønne områder, som kan skape nye arbeidsplasser. Foto: Marie Von Krogh

Ap og LO med fire krav til Erna Solberg

STAVANGER (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen går sammen ut med fire krav til regjeringen, for å bekjemp e arbeidsledigheten.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Ledigheten er oppe i 4,8 prosent og nasjonalregnskapstallene som kom onsdag, viser at sysselsettingsutviklingen har vært minus 15 800 i første halvår i år. Da er det på tide med handling, sier Støre.

– Vi ber derfor regjeringen lytte og følge rådene LO og Ap har laget sammen, for å sikre at det skapes arbeidsplasser i Norge på lang sikt, spesielt innenfor områder som også vil bidra til å få ned klimautslippene, sier Gabrielsen.

De to har laget fire punkter som de krever at Solberg-regjeringen griper tak i:

1. Verdiskapningsprogram for havnæringen, som sterkere løfter frem potensialet og mulighetene i havet.

2. Satse på ny teknologi og klimateknologi, samt legge til rette for økte investeringer gjennom å opprette en statlig lånegarantiordning.

3. Mer og bedre samarbeid mellom bedrifter, etablering av toppindustrisenter for å bidra til digitalisering av industrien og styrke satsingen på klyngeprogrammet

4. En kompetansereform for livslang læring: De ansatte er bedriftenes største ressurs og må få mulighet til å lære gjennom et helt arbeidsliv for å møte endringer og ny teknologi.

Les også: Tror ledigheten vil stige

– Feilprioritering

Støre mener klimaendringer, oljeprisfall og digitalisering er tre av de største utfordringene norsk industri og petroleumsnæring står overfor de neste årene.

– Derfor er de fire punktene rettet mot disse områdene, hvor vi mener staten må være en mer aktiv tilrettelegger og medspiller for å bidra til ny industriell utvikling.

Når VG møter Ap-lederen og LO-nestlederen på oljemessen i Stavanger, legger de også frem tall som viser at det er stor forskjell på hvor de nye jobbene har kommet.

– Under de siste åtte årene hvor Ap ledet regjeringen, ble mer enn 70 prosent av de nye arbeidsplassene skapt i privat sektor, og mindre enn 30 prosent i offentlig sektor. Siden Solberg-regjering tiltrådte har om lag 75 prosent av de nye arbeidsplassene kommet i offentlig sektor og under en fjerdedel blitt skapt i det private, sier Støre.

– Vi er veldig glad for at det er skapt arbeidsplasser det offentlige, men dette viser at regjeringens prioritering av skattekutt, over 20 milliarder kroner, er en feilprioritering. Alle de milliardene har ikke bidratt til å skape arbeidsplasser i private bedrifter, som har vært hovedargumentet for skattelettene, fortsetter han.

– Eksperter mener tallene fra nasjonalregnskapet onsdag viser at krisen har nådd bunnen?

– Det vil være veldig defensivt å være fornøyd med at ledigheten ikke øker like mye som før. Det er 135 000 ledige i Norge og det må tas nye grep både i statsbudsjettet og på lengre sikt, som våre fire punkter er rettet inn mot, sier Gabrielsen, som er stor favoritt til å bli LO-leder neste vår.

– Oppsiktsvekkende

– De punktene er ikke bare svar på utfordringene her og nå, men områder som skal bidra til nyskapning på lengre sikt, hvor det både skapes arbeidsplasser og gir reduserte klimautslipp, ved å satse på felt hvor vi har naturgitte og gode industrielle forutsetninger, sier Støre.

– Erna Solberg sa nylig at det var under Ap på 90-tallet at ledigheten virkelig fikk feste seg?

– Det er oppsiktsvekkende at statsministeren bruker tid på tvilsom historieskrivning på 90-tallet, sier Støre.

– På den tiden var Ap pådriver for solidaritetsalternativet som la grunnlag for vekst. LO har de to siste årene på samme måte bidratt til moderate oppgjør. Vi forventer derfor at regjeringen går sammen med oss for å skape grunnlag for nye jobber i sektorer vi mener trenger statlig hjelp, sier Gabrielsen.

Dagsaktuelt: Kronen styrkes

– Ap har begynt valgkampen

Næringsminister Monica Mæland (H) sier det er hyggelig at LO og Ap kommer etter. Hun svarer på vegne av regjeringen.

– Jeg ønsker Ap og LO velkommen etter. Punktene deres er vi langt på vei med å gjennomføre. Jeg tolker deres felles utspill som om at Ap og LO nå har begynt valgkampen, hvor hovedstrategien er kritikk, ikke politikk.

SLÅR TILBAKE: Næringsminister Monica Mæland (H). Foto: Eskil Wie Furunes VG

– De foreslår politisk satsing på fire felter?

– Vi lytter til og snakker med bedrifter og næringslivet hele tiden. Vi «oppdaget» havet lenge før Ap; vi jobber med en stor havstrategi og har laget en omfattende maritim strategi som sikrer norske sjøfolk. Vi har foretatt en historisk satsing på næringsrettet forskning og innovasjon, som er øket med 2,3 milliarder siden 2013. Vi ser at det blant annet bidrar til at teknologi innen oljesektoren brukes i andre havbaserte næringer.

– Ap sier skatteletten ikke har skapt arbeidsplasser i privat sektor; den har i stor grad kommet i offentlig sektor under deres regjering?

– Det tar tid å skape arbeidsplasser i privat sektor, men vi vet at industrien og næringslivet sier at skattelette vil hjelpe den til å skaffe nye arbeidsplasser. Jeg foreslår at Ap følger sitt eget råd: Lytt til næringslivet som er helt entydig på at lavere skatter og avgifter bidrar til økt konkurransekraft og skaper likere konkurransebetingelser med konkurrenter fra andre land. I tillegg er det nå rekordøkning etter gründermidler og det viser at det gror.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder