• – Skal ha det trygt på jobb

    Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm reagerer på opplevelsene fire jenter forteller om i VG.

    Publisert 11. oktober, kl. 13:14

  • Karoline Forberg (20) har allerede jobbet flere år i servicebransjen.

  • Anne Marthe Leinum (21) blir sint av måten hun ble behandlet på.

  • Jeanette Nielsen (20) husker særlig én episode godt.

Karoline Forberg (20), Jeanette Nielsen (20), Malin Haugan (21) og Anne Marthe Leinum (21) forteller om uønsket seksuell oppmerksomhet fra mannlige kunder i servicebransjen. Likestillings- og diskrimineringsombudet sier folk skal ha det trygt på jobb.

Reagerer etter VG-kronikk: − Det er et utbredt problem

Publisert:
Artikkelen er over ett år gammel

– Det som er frustrerende er at vi som servitører er nødt til å ta imot slik oppførsel, fordi de er kunder i restauranten vår. Selv om de åpenbart går over en ganske klar grense, sier Karoline Forberg (20).

Hun mener det er viktig å snakke høyt om opplevelsene.

– Hvis vi ikke snakker om det, så blir det jo ikke noen endring. Dette har vært et problem lenge, men ingen snakker om det, sier hun.

Forberg tror enkelte trenger en påminnelse om at det er forskjell på kundeservice og flørting, og at noen tilnærminger kan oppleves ubehagelige.

– Man merker veldig forskjell på det som mener noe ekkelt med det og de som bare er hyggelige. Jeg vil bare at det skal snakkes om så menn blir klar over at det kan oppleves ubehagelig.

«Vi har en hyggelig tone. Eller, jeg leverer kundeservice som jeg liker å kalle det. Så tar du og gjengen et par øl, og plutselig er denne kundeservicen en inngangsport til at du tillater deg selv å si til meg med et slibrig glis foran alle, «Så ... når er du ferdig på jobb da?». 17 år var jeg den gangen.»

– Lever i beste velgående

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener innlegget til kvinnene er viktig.

– De setter søkelyset på veldig alvorlige forhold, som skjer på folks arbeidsplass. Det er viktig å være klar over at dette er jobben til folk, hvor de skal ha det godt og være trygge, sier hun.

Bjurstrøm blir likevel ikke overrasket over det hun leser.

– Etter mange år med metoo ser vi fortsatt at disse historiene lever i beste velgående.

Les også: To år etter #metoo: – Vi har ikke nådd «verstingbransjene»

Hun påpeker at bransjene historiene er fra, er bransjer hvor man vet at mange unge kvinner er særlig utsatt for seksuell trakassering, og legger til at det også gjelder unge menn.

Bjurstrøm sier at Likestillings- og diskrimineringsombudet tilbyr kursing og veiledning om forebygging av seksuell trakassering på arbeidsplassen.

– Hvordan blir dette mottatt ute i bransjen?

– Vi opplever at den organiserte delen av utelivsbransjen er opptatt av dette, og jobber ok med problematikken. Men problemet er at det er en bransje med mange ikke-organiserte arbeidsgivere og arbeidstagere. Det er restauranter som legges ned etter kort tid, og mye midlertidighet. Da er det vanskelig å komme inn med kursing og opplæring.

Arbeidsgiver har ansvaret

Bjurstrøm understreker at ansvaret for at de ansatte har et trygt arbeidsmiljø ligger hos arbeidsgiveren.

– De må ha veldig klare systemer for å forebygge, for eksempel for hvor de som utsettes for trakasseringen kan henvende seg for å få hjelp og melde fra. Ofte er man alene på jobb, uten at det er noen representant for arbeidsgiveren til stede.

Se den danske TV-profilen ta metoo-oppgjør på direkten:

Karoline Forberg forteller at hun har følt seg utrygg på jobb sene kvelder.

– Jeg har vært redd for at noen skal stå og vente på meg. Man vet aldri hvilke intensjoner de har.

– Har du noen gang fortalt arbeidsgiveren din om hva du har opplevd?

– Nei, jeg har snakket med kolleger som var på jobb da episodene skjedde. Det skjer liksom der og da, og man må bare stå i det.

Hun tror ikke det vil hjelpe å si fra til sjefen.

Les også

Kvinner forteller om overgrep i streaming-miljøer

Oppgjøret blir kalt bransjens #Metoo-bølge

Bjurstrøm syns det er beklagelig å høre at Forberg opplever det sånn. Hun oppfordrer arbeidstagere til å melde fra.

– Det er ekstremt viktig at arbeidsgiver får beskjed og blir minnet på ansvaret sitt.

Tiril (20), serverer mann i 60-årene en pepperoni-pizza. Han takker for pizzaen og sier «hadde du blitt med meg hjem hadde jeg servert deg en helt annen type pølse». 

Halvparten bryter reglene

Ifølge Trine Hammer i Arbeidstilsynet, topper serveringsbransjen statistikken for å bli utsatt for seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.

– De er særlig utsatt fordi de også jobber med kunder og gjester som for eksempel kan være påvirket av alkohol. Det igjen kan bidra til at terskelen blir lavere for å utsette ansatte for seksuell trakassering. I tillegg er det også en bransje hvor det jobber mange unge kvinner, sier hun.

Ifølge en Fafo-rapport fra 2017, hadde 21 prosent av arbeidstagerne i hotell- og restaurantbransjen opplevd seksuell trakassering de siste tre årene. Det finnes ikke ferskere tall om trakassering i serveringsbransjen.

Høsten 2017 var preget av metoo-bevegelsen, og et oppgjør med seksuell trakassering. Hammer forteller at Arbeidstilsynet har drevet systematisk kontroll av bransjen siden da. Arbeidstilsynet kontrollerer om virksomheter har rutiner og tiltak for å håndtere og forebygge seksuell trakassering. Fra 2018 til nå har 550 virksomheter blitt kontrollert.

I omtrent halvparten av kontrollene ble det avdekket at virksomhetene ikke hadde tilstrekkelige lovpålagte rutiner og tiltak for å håndtere og forebygge seksuell trakassering.

Hammer forteller at dette er et tema som har kommet høyt opp på agendaen de siste årene.

– Det er positivt at virksomhetene er opptatt av dette, og ønsker å gjøre noe med det, for det er fortsatt et utbredt problem, sier Hammer.

Les også: Over halvparten mener metoo har endret Norge positivt

Marit (20), gir kaffe til en mann i 50–60 årene. Han takker for kaffen ved å stryke henne nedover ryggen. Helt ned til rumpa. Blunker til henne.

– Tror ikke det skjer hos dem

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjurstrøm sier at mange arbeidsgivere er blitt mer opptatt av å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen, men:

– Vi hører om arbeidsgivere som overhodet ikke er opptatt av dette. Mange legger til grunn at det ikke er noe som skjer hos dem.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har et særlig ansvar for å veilede, og Bjurstrøm oppfordrer arbeidstagere som syns det er vanskelig å ta kontakt med arbeidsgiver til å kontakte dem.

– Vi har flinke folk som kan komme med gode råd om hvordan håndtere situasjonen. Vi kan hjelpe til, men vi trenger at folk kommer og forteller.

– Stort forbedringspotensial

Hammer i Arbeidstilsynet støtter oppfordringen fra Bjurstrøm om å melde fra, og sier at man også kan kontakte Arbeidstilsynet for å få veiledning.

– Mange arbeidsgivere tar dette på alvor. De ønsker å gjøre noe med det, men det handler om å ha kunnskap om hvordan de skal håndtere det. Bevisstheten om dette har økt, særlig etter metoo, og det er også vilje til å gjøre noe med problemet, sier Hammer, og legger til:

– Forbedringspotensialet er stort i bransjen. Våre erfaringer og tilsyn viser at det fortsatt er viktig med fokus og innsats for å hindre at ansatte rammes av seksuell trakassering. Det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering.

Jeanette Nielsen (20) var bare 15 år da hun opplevde at en voksen, mannlig kunde spurte om han fikk henne med på kjøpet.

Publisert: