SISTE NYTT FRA FRP: - Jeg synes vi skal snu problemstillingen og si til det norske folk at vi har en kjempegod nyhet: Verden går ikke under som følge av klimaendringene, sier Frps Per Willy Amundsen. Foto: Linn Cathrin Olsen/VG

FrPs Amundsen gir solen skylden for klimaendringene

Frps klimapolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen, går til kraftig angrep på «klimahysterikerne» og sier at det er solen som styrer klimaet, ikke menneskene.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

I en årrekke har han vært en så provoserende innvandringspolitisk talsmann i Frp at Venstreleder Trine Skei Grande har sagt at de ikke vil samarbeide med et Frp hvor han er fremtredende leder.

Nå er han blitt Frps energi- og klimapolitiske talsmann, og klimabudskapet er minst like provoserende for Venstre og andre partier som det han forfektet i innvandringspolitikken:

- Det er galskap at regjeringen nå jobber med en klimamelding hvor vi skal bruke store milliardbeløp på klimatiltak som kan føre til industridød og tapte arbeidsplasser. Sannheten er at temperaturen de siste 15 årene ikke har økt statistisk signifikant og at det i stor grad er solen som påvirker temperaturen og i sin tur CO2 i atmosfæren, ikke menneskene, sier Amundsen.

- Du sier at klimaendringene ikke er menneskeskapte?

- Jeg sier at det menneskeskapte er minimalt i forhold til den påvirkningen solen har. Derfor er det galskap å bruke milliarder av kroner på en hypotese om at eventuelle klimaendringer er menneskeskapt.

Ikke til å misforstå

- Tror du det blir lettere å få til et bredt borgerlig samarbeid med Venstre når du går så på tvers av det miljøpartiet Venstre står for?

- Det er ikke Venstre som styrer Frps politikk og ikke hvem som har verv i Frp. Jeg mener alle milliardene de vil bruke på særnorske klimatiltak i stedet bør brukes på sykehus, skoler og eldreomsorg.

- Dessuten, sier han:

- Det jeg sier, kan i løpet av helgen bli ytterligere forsterket. Buskerud Frp har fremmet et resolusjonsforslag til landsmøtet som ikke er til å misforstå.

Forslaget lyder: Frp skal «være klare og tydelige på at menneskeskapt global oppvarming er så usikkert at ingen tiltak som baserer seg på denne teorien skal gjennomføres».

Må ta slutt

- Snart er det bare i lille Norge at debatten fremdeles styres av klimafundamentalistene i miljøorganisasjonene som får lov til å lansere det ene irrasjonelle «klimatiltaket» etter det andre, uten at noen sier de imot. Hypotesen om menneskeskapte klimaendringer får stadig mer religiøse overtoner. Dette må ta slutt. Fornuften må tilbake i klimadebatten. Det vil Frp sørge for, sier han.

- Hva sier du til dine barnebarn om 50 år hvis du har tatt feil?

- Da vil jeg si at CO2-hypotesen var svært usikker og ikke kunne etterprøves empirisk. Dessuten ville det være irrasjonelt å brenne av milliarder av kroner når det i realiteten ikke ville ha noen betydning all den tid kun et lite mindretall var villig til å forplikte seg til kutt, mens land som Kina dramatisk økte sine utslipp.

- EU stiller meget strenge kuttkrav?

- Også der blir det nå i land som Tyskland og Storbritannia stilt store spørsmålstegn ved om man bør bruke så mye penger.

Sammenlines med Palin

- Jeg kommer i farten bare på et menneske som har et like oppsiktsvekkende klimabudskap som Amundsen, og det er Sarah Palin. Det er utrolig kunnskapsløst, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

- Kan dere samarbeide med Frp hvis dette er deres klimapolitikk?

- Vi går til valg på vår politikk, så får vi se, men dette bryter så fundamentalt med politikken i Norge og Europa, at det er Frp som har et problem.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder