INDISK TV: Barnevernssaken i Stavanger har fått stor oppmerksomhet i indiske medier. Foto: NDTV

«Norway Nightmare»: Indisk onkel kan få barna

Barnevernet i Stavanger vil vurdere familiens forslag om at en onkel overtar omsorgen for to indiske barn.

Barnevernstjenesten i Stavanger understreker at saken må behandles i rettssystemet, ettersom foreldrene er fratatt omsorgen etter en avgjørelse i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

«Domstolen må presenteres for argumenter og beviser som underbygger at dette er den beste løsningen for barna og deretter er det opp til domstolen å avsi dom. Barnevernet må derfor foreta en faglig vurdering før den foreslåtte løsning kan legges fram for domstolen. Dersom barnevernet etter en faglig vurdering mener at dette er en løsning til beste for barna, vil det bli nedlagt felles påstand fra barneverntjenesten og foreldrene om at den offentlige omsorgen opphører», heter det i en uttalelse fra barnevernet fredag.

Oppmerksomhet

Det var 11. mai i fjor at barnevernet i Stavanger hentet de to indiske barna, ei jente som da var fem måneder gammel og hennes tre år gamle bror. Barna er plassert i beredskapshjem i Norge.

Saken har vakt stor oppmerksomhet i indiske medier, der den blant annet er omtalt som «Det norske marerittet».

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) har vært i kontakt med Indias utenriksminister om saken.

Felles løsning

- Dagens tilbakemelding fra kommunen er veldig gode nyheter for foreldrene. Det er et klart signal om en felles løsning der barna skal tilbake til India, sier foreldrenes advokat, Svein Kjetil Svendsen, til TV 2.

Han ser for seg at onkelen, som er barnefarens bror, kommer til Norge for å bli kjent med barna og går gjennom en del formaliteter, før de reiser til India.

På vegne av foreldrene har organisasjonen Human Rights Alert-Norway anmeldt barnevernssjef Gunnar Toresen i Stavanger for brudd på flere paragrafer i straffeloven samt krenkelser av flere artikler i FNs barnekonvensjon og Den Europeiske menneskerettskonvensjonen, skriver Aftenbladet.

Avisa har ikke kommet i kontakt med barnevernslederen om anmeldelsen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder