MULIG FEIL: Sykehuset Telemark gikk gjennom 224 pasientjournaler der psykologspesialisten var behandler. I hele 109 fant sykehuset grunn til å tilby ny utredning. Foto: Alf Øystein Støtvig

MULIG FEIL: Sykehuset Telemark gikk gjennom 224 pasientjournaler der psykologspesialisten var behandler. I hele 109 fant sykehuset grunn til å tilby ny utredning. Foto: Alf Øystein Støtvig

Psykologskandalen: Bare 30 av 109 pasienter ferdig utredet

(VG Nett) Et halvt år etter at psykologskandalen på sykehuset i Telemark ble avslørt, har bare 30 av 109 pasienter fått endelig svar på hvilken diagnose de egentlig har.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

I mai skrev VG at de 109 pasientene kan ha fått feil diagnose av en psykologspesialist ved sykehuset. Noen av pasientene skal blant annet ha blitt diagnostisert som psykisk utviklingshemmede uten at det stemte.

Sykehuset bestemte seg derfor for å utrede alle de 109 pasientene på nytt. Over et halvt år etter at skandalen ble kjent, er det bare 30 av dem som har fått en endelig avklaring.
Sykehuset bestemte selv at 32 av sakene skulle være ferdige innen 1. november. 21 dager etter fristen er bare 3 av de 32 ferdig vurdert.

- Det er flere grunner til at vi ikke har klart å overholde den fristen. Medarbeidere som allerede har fullbookede lister har måttet rydde plass til disse pasientene, i tillegg til at enkelte pasienter har bedt om å få utsatt oppstarten av ny utredning. Det tredje er at noen av tilfellene er litt mer kompliserte enn vi trodde, sier Arne Johannesen, fagsjef ved psykiatrisk klinikk, til VG Nett.

Vet du noe om denne saken? Er du rammet? Kontakt VG Netts journalist her

- En belastning

Psykologspesialisten som har diagnostisert pasientene, har jobbet siden 1970-tallet.

Opprullingen av saken startet allerede i februar i år, da en pasient klaget på diagnosen vedkommende hadde fått. Da sykehuset gikk gjennom journalen, fant de ut at diagnosen måtte være feil.

Pasientene det gjelder har i hovedsak fått diagnosene lettere psykisk utviklingshemming, ADHD, personlighetsforstyrrelse og angst og depresjon.

Sykehuset sier de ikke klarer å bli ferdige med alle utredningene innen året er omme.

- Er det ikke en tilleggsbelastning for pasientene at det har tatt så lang tid?

- Vi har en dialog med alle pasientene nå og legger dette løpet i samarbeid med dem. Det at de har vært her og fått det som kan se ut som en ufullstendig utredning og dermed en usikker diagnose, er jo selvfølgelig en belastning, men det er viktig at vi gjør denne jobben grundig og ikke rusher en konklusjon, sier Johannesen.

- Vi mener at dette er gjort innenfor forsvarlige rammer.

Han sier de foreløpig ikke har oversikt over hvor mange av pasientene som har fått en helt ny diagnose etter utredning.

VG Nett har tidligere skrevet at det gjelder minst syv personer.

- Ryddig

Vigdis Mariedatter Graff, pasient- og brukerombud i Telemark, sier til VG Nett at de ikke har fått noen henvendelser om saken.

- Jeg tror det skyldes at sykehuset håndterer saken ryddig og at de har tatt de grepene som har vært nødvendige etter at saken ble oppdaget.

- Jeg tror det er viktigere at arbeidet nå blir gjort grundig, at pasientene får en grundig og god gjennomgang av sin helsetilstand og at en ny vurdering blir gjort skikkelig, enn at det blir gjort noen hastverkstiltak.

Fylkeslegen i Telemark sier til VG Nett at de foreløpig ikke er ferdige med tilsynssaken mot psykologspesialisten.

VG Nett har tidligere skrevet at 116 pasienter kan ha fått feil diagnose. Noen av dem har blitt registrert to ganger, andre hadde allerede fått en diganose, slik at tallet er 109.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder