Vurderer tvangspålegg til bensinstasjonene

Regjeringen vurderer å pålegge bensinstasjoner å selge bensin som er iblandet inntil 4 prosent bioetanol, opplyser miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV).

NTB
ARTIKKELEN ER OVER 13 ÅR GAMMEL

Statens forurensningstilsyn (SFT) fremmer forslaget i en utredningen som ble oversendt regjeringen i vår, sier Bjørnøy til NTB. Forslaget er nå til vurdering i flere departementer.
Alle biler, gamle som nye, kan kjøre på bensin som er innblandet inntil 5 prosent etanol.

- Miljøgevinstene ved et eventuelt slikt pålegg til bensinstasjonene vil derfor bli betydelig, bekrefter konstituert generalsekretær Inger Lise M. Nøstvik i Norsk Petroleumsinstitutt overfor NTB.

Fraråder likevel

Dersom hele bilparken i Norge kjørte på bensin som inneholder 4 prosent etanol - en såkalt lavinnblanding - ville miljøgevinsten tilsvare gevinsten ved å bytte ut 100.000 av bilene i dagens bilpark med supermoderne E-85 biler, Ifølge Nøstvik.

E-85 biler er biler som kan kjøre på 85 prosent bioetanol og 15 prosent bensin.

Nøstvik fraråder likevel regjeringen å pålegge bensinstasjonene å levere lavinnblanding med inntil 5 prosent bioetanol.

- Regjeringen bør i stedet innføre skatteincentiver som dekker merkostnadene. Da vil dette komme av seg selv, sier Nøstvik til NTB.

Hun viser til at Sverige er kommet svært mye lenger enn Norge i å få bilparken over på miljøvennlig biodrivstoff. Dette har svenske myndigheter greid ved hjelp av gulrot og ikke pisk, mener hun.

Dyrere?

Biodrivstoff er i dag dyrere å produsere enn ordinært drivstoff. Får bensinstasjonene pålegg om å blande inn en bestemt prosentandel bioetanol i bensinen, vil det bli dyrere å fylle tanken for bilistene, dersom ikke drivstoffavgiftene reduseres samtidig.

I sin utredning peker SFT på at dyrere drivstoff til bilene kan endre konkurranseforholdet mellom vei-, sjø- og togtransport. Dette kan motvirkes ved å pålegge bruk av biodrivstoff også i de øvrige sektorene, påpeker SFT.

Svensk påbud

I Sverige er parken av E-85-biler betydelig. Sveriges regjering har så langt stimulert overgangen til biodrivstoff ved hjelp av incentiver, men i april i år påla den de svenske bensinstasjoner å tilby E-85, et pålegg som krever egne pumper og egne tanker.

I Norge finnes det bare om lag 200 E 85-biler, og bilparken er gjennomgående gammel.

- Miljøgevinsten vil derfor bli størst ved et bedre utbygd tilbud av lavinnblanding. Men da må myndighetene gi riktige incentiver. Det har de ikke gjort ennå, sier Nøstvik.

- Mer tvang

Nøstvik sier hun er engstelig for at det miljøbaserte avgiftssystemet i Norge vil føre til at miljøvennlige bensin blir dyrere enn vanlig bensin.

- Dersom det ikke lønner seg å opptre miljøvennlig, er jeg redd forbrukerne vil miste tilliten til miljøavgiften som system, sier hun.

Nestleder Marius Holm i Bellona støtter SFTs forslag om å pålegge bensinstasjonene å selge bensin blandet med etanol.
- Men regjeringen må gjøre mer enn bare å følge SFT-forslaget. Den må også gi bensinstasjonene pålegg om å selge E-85, slik den svenske regjeringen har gjort, sier Holm til NTB.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder