Fire nye kommuner inn i Terra-konflikten

Fire nye kommuner ruster seg til konflikt med Terra Securities. Onsdag formiddag møter ordførerne fra Haugesund, Vik, Bremanger og Kvinesdal sine rådgivere i Oslo.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Dermed er det åtte kraftkommuner som har valgt Pareto Securities og advokatfirmaet Lund & Co som rådgivere. Hensikten er å komme seg ut av engasjementer med Terra Securities som truer med å påføre dem store tap.

- Vi har ikke noe formalisert samarbeid, men det er mange fordeler ved å ha felles rådgivere, sier økonomisjef Jo Inge Hagland i Haugesund kommune til NTB. Han mener situasjonen er spesiell for de fire nordlandskommunene, men at det også er mange fellesnevnere i forholdet til Terra.

Ordfører Marta Finden Halset i Vik sier til NTB at møtet med Pareto og advokatfirmaet Lund skal bidra til å avklare situasjonen. Ordfører Odd Omland i Kvinesdal kommune er opptatt av å presisere at konflikten med Terra Securities ikke berører kommunens gode forhold til den lokale Terra-banken, Kvinesdal sparebank.

Håper på bankene

I Omlands uttalelse ligger også kommunenes felles forhåpning om at de 78 sparebankene som eier Terra-Gruppen skal sørge for at Terra Markets og dermed Terra Securities kryper til korset og tar store tap for å sikre sparebankenes enestående omdømme.
Representanter for Terra-Gruppen var tirsdag ikke villig til å si noe mer enn at tilbudet fra dagen før til de fire nordlandskommunene sto ved lag. Ingen vil bekrefte at det er uenighet innad i gruppen, men slik eierstrukturen er i Terra Markets er det åpenbart at det også er indre stridigheter.,
Bankene eier to tredeler av Terra Markets mens den siste tredelen eies av to toppsjefer. Hvis alle potensielle tap i Terra Markets skal dekkes, må eierne i fellesskap tilføre ny kapital.

Sparebankforeningen klar

Administrerende direktør i Sparebankforeningen, Arne Hyttnes, sier til NTB at bankene i Terra-alliansen er ansvarlige eiere som har økonomisk ryggrad til skyte inn de midler en eventuell forhandlingsløsning med kommunene vil koste.
Om de private eierne sier Hyttnes at de selvsagt må ta sin del eller bli tilsvarende utvannet. Han er klar på at sparebankene må sikre sitt omdømme, men minner om at konflikten dreier seg om en profesjonell forretning direkte mellom Terra Securities og de aktuelle kommunene.

- De 78 bankene driver ikke med den type produkter, men er helt avhengig av å kunne markedsføre mange andre kvalitetsprodukter fra Terra, sier Hyttnes.

På offensiven

De fire kommunene i nord ble tirsdag enige om å kjempe mot Terra etter prinsippet «En for alle, alle for en». De avviste tilbudet fra Terra Securities, men endelig frist er satt til onsdag klokken 16.

Når det gjelder tilbudet til de fire har det sammenheng med en forpliktelse som de fire kommunene på Vestlandet ikke har. Hvis de godtar tilbudet, vil samtlige åtte kommuner være i samme situasjon.

Det er en situasjon kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil unngå i fremtiden. Tirsdag varslet hun at alle smutthull i kommuneloven skal tettes slik at heler ikke kraftkommuner kan spekulere med kommunens midler.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder