Fanget i Manilla: Var venn med motparten

  • Alexander Øystå
Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Diplomat hadde nær kontakt med mann som anmeldte Andreassen

Denne diplomaten, chargé d'affaires Stein Undheim i Sudan, var saksbehandler for Einar Andreassens sak ved ambassaden i Manila. Samtidig var han venn av nordmannen som anmeldte Andreassen.

- Vi kan ikke nå si om dette har vært problematisk eller ikke. Nå må vi konsentrere oss om å fremskaffe fakta. Så får vi senere vurdere hva disse faktaene forteller oss, sier UDs pressetalsmann Karsten Klepsvik.

Andreassen har i en klagesak til Utenriksdepartementet i 1996 hevdet at et dokument Undheim utleverte til motparten, ble en del av tiltalen mot ham.

Denne tiltalen har UD vært ukjent med i åtte år.

Men påtalemyndigheten i Manila har, ifølge egne dokumenter, sendt kopi til ambassaden. Andreassen selv, og hans advokat Bonifacio Alentajan, har gjort det samme.

Tiltalen har resultert i at epilepsi-syke Andreassen har vært ilagt meldeplikt to ganger i uken, og alle flyplasser og havner er varslet om at det er beordret utreiseforbud. Dermed har Einar Andreassen i åtte år vært fanget i fattige forsteder til millionbyen Manila, uten inntekt og uten lov til å jobbe.

Selv om han hevder å være uskyldig, har han ikke fått legge frem dokumentasjon for retten.

Undheim ble tatt av saken i desember 1996. Da hadde han vært saksbehandler i hele den perioden hvor Andreassens problemer ble etablert.

Etter det VG har grunn til å tro, ble Undheim og Andreassens motpart venner mens de begge var i Saudia-Arabia noen år før de kom til Manila.

VG har ikke klart å bringe på det rene hvor lenge Undheim var ambassadesekretær og fungerende ambassaderåd i Manila. Ingen andre enn pressetalsmann Karsten Klepsvik får lov til å uttale seg i saken, heller ikke Undheim.

- Det er ikke uvanlig at ambassadens representanter har en viss bekjentskapskrets i norske miljøer på tjenestestedet, sier Klepsvik.

Rekonstruerer

Ifølge professor dr. juris Jan Fridtjof Bernt ved Universitetet i Bergen kan et nært vennskap føre til at en tjenestemann blir inhabil.

- Hvis det kan sannsynliggjøres at en feilaktig handling foretatt av en tjenestemann har skjedd på grunn av et nært vennskap og inhabilitet, kan det utløse erstatningsplikt, sier Bernt på generelt grunnlag. Ifølge Klepsvik jobbet ambassaden i hele går på spreng for å finne igjen dokumenter og forsøke å rekonstruere hva som har skjedd. Ambassaden tok også kontakt med Andreassen og berammet et møte mandag.