EKSKLUDERING OG INKLUDERING: Før Christine Meyer ble SSB-direktør, forsket hun på strategi og ledelse. Da skrev hun en artikkel om hvordan man kan få aksept for radikale reformer Foto: Fredrik Varfjell NTB scanpix

Reagerer på SSB-sjefens forskning på ledelse

I 2009 fikk SSB-leder Christine Meyer publisert en forskningsartikkel om strategisk manipulasjon av endringsprosesser og involverte parter. Flere forskere trekker linjer til det som nå skjer i byrået.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Etter flere oppvaskmøter mellom finansminister Siv Jensen (Frp) og Christine Meyer og mye omtale om den kontroversielle omorganiseringen av SSB de siste ukene, har en forskningsartikkel fra SSB-sjefen blitt delt av flere i sosiale medier. Den ble publisert i tidsskriftet «British Journal of Management» i 2009, før hun ble SSB-sjef.

VG er kjent med at flere både nåværende og tidligere ansatte i SSB reagerer på innholdet i rapporten. Flere har sett på innholdet i Meyers forskning og knytter den direkte til det som har skjedd under omorganiseringen i SSB.

Artikkelen handlet om hvordan politiske ledere kan «få aksept for radikale reformer gjennom å selektivt inkludere og ekskludere parter».

– Ser man omorganiseringen i SSB i lys av artikkelen, får man en helt ny forståelse av prosessen, sier en kilde i SSB til VG.

Bakgrunnen for SSB-striden: Meyer avviser politiske føringer for forskning

Meyer avviser kritikken

Christine Meyer avviser at taktikken har vært i bruk i omorganiseringen.

– Jeg vil bestemt avvise at SSBs ledelse har brukt selektiv inkludering og ekskludering i prosessene rundt omorganisering av SSB. Tvert imot har vi hatt brede inkluderingsprosesser hvor både tillitsvalgte og alle ansatte har fått gitt uttrykk for sine oppfatninger i flere runder. SSB-ledelsen har i alle prosesser lyttet til og tatt hensyn til mange av de innspillene som har kommet, skriver hun i en e-post til VG.

I alle prosessene har det først vært satt ned et prosjekt med representanter for de ansatte som har utredet løsninger, skriver Meyer.

– Deretter har dette blitt sendt på høring i hele organisasjonen. Basert på høringene og rapporten fra prosjektet har ledelsen laget et nytt grunnlag for beslutning som igjen har blitt sendt på høring til alle ansatte. De ansattes organisasjoner har blitt tett involvert hele tiden. Prosjektene er godt forankret i SSBs styre og i Finansdepartementet. I omstillingen av forskningsavdelingen har vi i tillegg gått til det skritt å involvere LO og NHO. Vi har fulgt alle spillereglene i staten om samarbeid med partene.

Hun legger til at oppdraget med omstilling og effektivisering er grundig beskrevet i tildeldingsbrevet fra Finansdepartementet for 2017.

VG-leder: Oppstyret i SSB

– Tankevekkende

Den planlagte omorganiseringen av SSB har vakt oppsikt på grunn av flytting av flere fagmiljøer mellom Oslo og Kongsvinger, et kutt i forskningstaben og omorganisering i andre deler av byrået.

Tidligere SSB-forsker Karine Nyborg er en av de som har delt artikkelen. Hun skriver at det «faktisk nesten er som å lese en beskrivelse av prosessen i SSB», og kaller det for tankevekkende lesestoff.

– Artikkelen beskriver en ledelsesfilosofi som etter mitt syn bryter sterkt med den norske tradisjonen for samarbeid og tillit, både i politikk og arbeidsliv, sier Nyborg, som sluttet i SSB i 2001 etter 13 år.

Siv Jensen: Ville ikke si om hun har tillit til SSB-sjefen

Fem taktikker

Kommentator Eva Grinde i Dagens Næringsliv skriver torsdag at flere titler på Meyers artikler, «kan kanskje i ettertid ses som et tegn på hva som skulle komme til å treffe de ansatte i statistikkbyrået.»

I artikkelen som deles i sosiale medier, gjennomgår Christine Meyer og Inger Stensaker fem taktikker ledere kan bruke for å administrere såkalt selektiv inkludering og ekskludering av parter i beslutningsprosesser, selv i offentlig sektor der det ofte er lovpålagt å inkludere flere parter. Dette er de fem strategiene:

•Fjerne steg i prosessen for å unngå kompromisser i tidlige steg, slik at innholdet i det man vi få igjennom ikke vannes ut.

• Introdusere nye parter i prosessen, eller omorganisere roller slik at grupper som allerede har blitt inkludert får økt innflytelse.

• Legge opp til en annen rekkefølge i prosessen er normalt, slik at man kan påvirke når ulike parter vil få innflytelse på prosessen.

• Sette noen saker i fokus, mens andre saker tones ned eller legges på hylla.

• Tydelig definere og kontrollere hva slags innflytelse ulike grupper kan få ha, og begrense enkelte parters innflytelse der det lar seg gjøre.

Tidligere SSB-sjef: Et politisk kupp

Artikkelen konkluderer med at selektiv inkludering og ekskludering av parter kan føre til at radikale endringsforslag bevares gjennom beslutningsprosesser, og man dermed kan oppnå bedre resultater.

Samtidig skriver forskerne at langtidseffektene potensielt kan være uheldige: Grupper som har blitt ekskludert kan bli oppmerksomme på det, og forsøke hardere å bli inkludert i kommende prosesser. Det kan også være man går glipp av nyttig påvirkning.

Kristin Halvorsen: Bekymret for SSB-endring

I tillegg kan en slik strategi føre til redusert tillit til ledere og skape et dårlig miljø for fremtidige endringer, skriver de.

Christine Meyer har skrevet en lang rekke artikler om endringsprosesser, som NHH-forsker innenfor feltet strategi og ledelse. I artikkel for forskning.no i 2005 ble hun intervjuet om omorganiseringer. Da advarte hun og medforsker Inger Stensaker ledere mot å gjennomføre for mange endringer i organisasjoner på en gang.

– Når endringene er for store eller når flere endringer kommer tett på hverandre, opplever mange medarbeidere at det blir for mye, sa hun den gangen til avisen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder