FORTSATT IKKE SIKRET: I fjor måtte statsminister Erna Solberg (H) måtte forklare seg for Stortinget om manglende objektsikring. Nå får hennes regjering ny alvorlig kritikk fordi de ikke har fulgt godt nok opp. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ap om objektsikring: Regjeringen har sviktet grovt

les også

Riksrevisjonen slakter regjeringens terrorsikring

Sikringen av de mest følsomme terrormålene i Norge er fortsatt ikke på plass. I en ny rapport fra Riksrevisjonen får forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) slakt for mangelfull objektsikring.

 • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over to år gammel

– Riksrevisjonen avdekker en grov svikt i Regjeringens arbeid med nasjonal sikkerhet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

I rapporten avslører Riksrevisjonen at Heimevernet mangler både mannskaper, befal og materiell som ammunisjon for å løse kjerneoppdrag i tilfelle krise eller konflikt.

Sterk kritikk

Riksrevisor Per-Kristian Foss bruker den sterkeste formen for kritikk, «svært alvorlig», om manglene i politiets og Forsvarets objektsikring:

«Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten», slår riksrevisorene fast i rapporten de nå sender til Stortinget.

Tidligst i 2025 vil de såkalte skjermingsverdige objektene være sikret slik sikkerhetsloven krever. Stortingets frist for at dette skulle være på plass, var opprinnelig 1. januar 2015.

les også

HV: Hvert femte nøkkelobjekt står uten plan for beskyttelse

Mangler grunnsikring

«Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de
skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i
henhold til kravene i sikkerhetsloven, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

HV vil ikke ha kapasitet til å sikre og beskytte alle sivile og militære nøkkelobjekter, noe som er blant HVs aller viktigste oppgaver i en krise.

Situasjonen er den samme hos politiet:

«Verken Justisdepartementet eller Politidirektoratet har oversikter som viser politiets kapasitet til å sikre og beskytte objekter», skriver Riksrevisjonen.

Politi-baser må trolig flyttes for å få høy nok sikkerhet

Jonas Gahr Støre sier at rapporten setter statsminister Erna Solberg i et svært dårlig lys etter de forsikringene hun i fjor ga da Riksrevisjonen avdekket klare mangler ved beredskapen:

– Nå viser Riksrevisjonens siste rapport, som går helt frem til årsskiftet 2017–2018, at statsministeren for ett år siden ser ut til å ha holdt tilbake informasjon om alvorlige mangler ved arbeidet med objektsikring. Jeg reagerer sterkt på at Justisdepartementet ifølge Riksrevisjonen ikke engang har prioritert arbeidet med objektsikring.

Ap viser til at Erna Solberg i fjorårets runde beskrev Riksrevisjonens forrige rapport som fortid, og at situasjonen da, i juni 2017, var helt annerledes.

Nå krever Støre umiddelbare tiltak fra regjeringen for å rette på manglene, og at Erna Solberg gir en forklaring på de alvorlige funnene.

les også

Erna Solberg i 2017: Sikringen tok for lang tid

Erna Solberg er i Brussel tirsdag, og har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse om en kommentar til Støres angrep.

Alvorlige følger

Mangelfull grunnsikring av de skjermingsverdige objektene kan føre til at viktige og kritiske samfunnsfunksjoner i politiet faller bort ved uønskede hendelser. Dette kan få alvorlige følger for den nasjonale krisehåndteringen og beredskapen.

Etter en knallhard runde om samfunnsikkerhet og objektsikring i Stortinget i fjor, ble Riksrevisjonen bedt om å følge opp med en ny undersøkelse av om ting hadde bedret seg.

Det svarer Riksrevisjonen et tydelig «nei» på nå.

I den forrige rapporten fra Riksrevisjonen høsten 2016, ble også uttrykket «sterkt kritikkverdig brukt».

Politisk drama

Rapporten utløste et knallhardt politisk drama med flere lukkede og åpne høringer i Stortinget, som måtte gjennomføre et hemmelig stortingsmøte for å behandle rapporten.

Også denne gang er store deler av Riksrevisjonens rapport blitt hemmeligstemplet, men de er likevel knallharde i den åpne kritikken av regjeringen og de to statsrådene:

«Forsvarsdepartementets plan om etablering av grunnsikring for de skjermingsverdige objektene innen 2025 er ikke i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger», skriver Riksrevisjonen i rapporten.

Og legger til:

«Justisdepartementet har ikke sørget for at finansieringen av grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet står i forhold til de estimerte kostnadene.»

Departementene: Alvorlig

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) viser til at han tar Riksrevisjonens merknader og funn alvorlig, i et skriftlig svar til rapporten.

Ifølge justisministeren gjenstår det fortsatt et betydelig arbeid før de skjermingsverdige objektene i politiet har en permanent grunnsikring som fullt ut tilfredsstiller ønsket sikringsnivå, står det i rapporten fra Riksrevisjonen.

Wara til at det i 2018 blant annet er bevilget 660 millioner til å starte etableringen av politiets beredskapssenter.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) bemerker ifølge rapporten at han ser alvorlig på de gjenstående utfordringene, og at han vil prioritere arbeidet med å følge opp rapporten.

– Forsvarsministeren er enig med Riksrevisjonen i at det vil ta fere år før grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i Forsvaret tilfredsstiller kravene i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet. Ifølge forsvarsministeren er grunnsikringen for samtlige skjermingsverdige objekter i Forsvaret planlagt ferdigstilt innen 2025.

SV: Liv kan gå tapt

Torgeir Knag Fylkesnes, SVs medlem i Stortingets kontrollkomite, sier at rapporten viser at regjeringen er langt unna kontroll over de skjermingsverdige objektene:

– Liv kan gå tapt, og det er en fare for rikets sikkerhet. Grunnen tol at dette har skjedd, er at området ikke har vært prioritert av regjeringen, selv om statsministeren har sagt at samfunnsikkerhet er en viktig lederoppgave for henne. Det har hun åpenbart ikke tatt alvorlig nok, sier SV-representanten til VG.

– Rapporten sår betydelig tvil ved om politiet og Heimevernet har god nok kjennskap til hverandres ressurser, og hvilke roller disse skal ha i en krisesituasjon. Det er svært kritisk at politiets og Forsvarets kapasitet ikke er avklart, sier Emilie Enger Mehl (Sp).

Blir høring til høsten

Stortinget rekker ikke å behandle rapporten før representantene tar sommerpause om et par uker.

Dag Terje Andersen (Ap), som leder Stortingets kontrollkomite, sier at han vil foreslå at det holdes høringer allerede i august eller september, slik at Stortinget kan behandle rapporten så tidlig som mulig i høstsesjonen etter 1.oktober.

Les også

 1. Den store beredskapskrangelen

  Statsminister Erna Solberg forsøker å avskrive debatten om Norges beredskap som politisk spill fra Ap.
 2. Hemmelig møte på Stortinget: – Parodisk og pinlig

  Venstres Abid Raja mener dagens lukkede møte på Stortinget ikke handler om rikets sikkerhet, men om å beskytte…
 3. Regjeringen stopper «krympingen» av HV

  Heimevernet har fått ordre om å stoppe endringene i styrken, fram til utredningen om landforsvarets fremtid er klar.
 4. Hemmelig rapport lekket: Store svakheter i sikkerheten

  Riksrevisjonens kritiske rapport har vært holdt hemmelig av regjeringen.
 5. Erna Solberg: Sikringen tok for lang tid

  Regjeringen var ikke klar over at det sto så dårlig til med objektsikringen, før Riksrevisjonens rapport ble kjent…

Mer om

 1. Riksrevisjonen
 2. Forsvaret
 3. Politidirektoratet (POD)
 4. Solberg-regjeringen
 5. Frank Bakke-Jensen
 6. Tor Mikkel Wara

Flere artikler

 1. KrF: Regjeringen sminket arbeidet med terrorsikring

 2. Misvisende om Riksrevisjonen

 3. Rikets usikkerhet

 4. Erna Solberg om terrorsikring: Jeg var upresis

 5. Kontrollkomiteen fortsetter granskingen av regjeringens terrorsikring

Fra andre aviser

 1. Riksrevisjonen slakter terrorsikring - fortsatt store hull hos Heimevernet

  Aftenposten
 2. Spørsmålene statsministeren må svare godt på for å unngå mistillit

  Fædrelandsvennen
 3. Spørsmålene statsministeren må svare godt på for å unngå mistillit

  Aftenposten
 4. Regjeringen varsler storsatsing på terrorsikring

  Aftenposten
 5. Forsvarssjefen ut mot Riksrevisjonen under høring i Stortinget

  Aftenposten
 6. Stortingshøringen: Forsvarssjefen går imot Riksrevisjonen om objektsikring

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder