Ap-politiker dømt for trusler mot syvendeklassing

INNENRIKS

«I will kick his ass», sa Ap-politikeren om en gutt som hadde brukt nedsettende ord om en medelev. Nå er Oslo-politikeren dømt for trusler mot gutten.

Publisert:

Det var september 2016 at den lokale Oslo-politikeren kom inn i et klasserom på en barneskole, hvor han ønsket å komme i kontakt med en av guttene i klassen. Ifølge dommen ønsket politikeren å snakke med eleven fordi denne hadde brukt nedsettende ord om en jente i klassen .

Måtte avbryte undervisningen

Da det viste seg at eleven ikke var i klassen den dagen, skal politikeren ha sagt til klassen at han vil «kick his ass» dersom gutten kaller jenta diskriminerende kallenavn eller mobber henne. Han skal ha sagt at han ville gjøre det samme med guttens foreldre. Deretter forlot politikeren klasserommet.

Halvannet år senere sto saken i Oslo tingrett. Her fortalte ansatte fra skolen at barna undervisningen måtte avbrytes etter at politikeren hadde forlatt klasserommet, fordi elevene fremsto som sjokkerte.

Samfunnsstraff

Oslo tingrett fant at truslene var egnet til å fremkalle alvorlig frykt hos både gutten og hans foreldre:

«I dette tilfellet er det tale om en ukjent voksen person som møter opp på en barneskole og avbryter undervisningen for å fremsette en trussel om voldsutøvelse i forbindelse med en krangel mellom to syvendeklassinger», skriver retten.

Politikeren ble idag dømt til tretti timers samfunnsstraff for ett tilfelle av trusler. Han dømmes også til å betale saksomkostninger.

Ønsket beklage i Konfliktrådet

Til VG sier AP-politikeren at han vil vurdere å anke dommen.

– Jeg har ikke selv fått se dommen. Imorgen vil jeg gå gjennom den sammen med min advokat. Da skal vi avgjøre om jeg skal anke, sier han.

Han beskriver uttalelsene han kom med som uheldige.

Saken skulle opprinnelig opp for Konfliktrådet, hvor politikeren forteller at han ønsket å si unnskyld til gutten. Guttens far bekrefter dette overfor VG. Han forteller videre at sønnen imidlertid ikke ønsket å møte politikeren i Konfliktrådet. Dermed gikk saken videre til domstolen, hvor politikeren nå er dømt.

Her kan du lese mer om