Kari-Janne Lid (t.v.) og Lene Hammersland informerer om en sak der en 41 år gammel mann er siktet for seksuell omgang med to jenter som på gjerningstidspunktet var henholdsvis 6 og 7 år gamle. Foto: Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Politiet: Grove voldtekter mot voksne havner bakerst i køen

En kraftig økning i seksuelle overgrep mot barn beslaglegger mye av tiden til etterforskerne i Oslo politidistrikt. Dermed havner grove voldtekter av voksne bakerst i behandlingskøen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Restansene (på etterskudd, red.anm.) har økt bekymringsfullt siden sommeren. Nå har vi godt over 100 saker som er over 12 måneder gamle, mens vi for en tid tilbake var nede i 40 saker. Og da snakker vi voldtektssaker. Voldtekter av voksne havner bak i køen når vi må prioritere kapasiteten og holde fristene for tilrettelagte avhør, sier politioverbetjent Kari-Janne Lid i Oslo politidistrikt til Politiforum.

Lid er sjef på seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt. Hun mener det er problematisk at det er frister som styrer hva som skal prioriteres – og ikke alvorlighetsgrad i sakene.

I saker hvor barn skal ha vært utsatt for seksuelle overgrep må politiet gjennomføre såkalte tilrettelagte avhør på barnehusene. Dette for at barn under 16 år skal kunne slippe å vitne i retten, dersom saken havner der.

les også

Dixi ressurssenter opplever stor pågang: Voldtektsutsatte må vente 14 dager på samtale

Politiet må gjennomføre tilrettelagte innen én til tre uker, ifølge straffeprosessloven.

I november i fjor gjennomførte seksjonen for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd 33 tilrettelagte avhør, ifølge Politiforum.

Tilrettelagte avhør skjer ikke bare med den fornærmede i overgrepssaker. Også eventuelle vitner under 16 år skal avhøres på barnehusene.

– Må vi gjennomføre et tilrettelagt avhør for å få noen til å fortelle om noen har sendt et bilde videre? Man kunne gjort slike enklere avhør mer smidig, spesielt hvis det er avhør av personer som ikke er fornærmede. En idé kan være å senke grensen for tilrettelagt avhør til 15 år som tidligere, sier Lid til Politiforum.

Oslo-politiet mener det ville være hensiktsmessig å gjennomføre korte innledende avhør av det som antas å være perifere vitner i overgrepssaker.

Det ville kunne bidra til å få ned antall tilrettelagte avhør og frigjøre ressurser til annen etterforskning.

les også

Slik jobber etterforskerne i Kripos med avhør i voldtektssaker

Justisdepartementet ba om vurdering

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) sier at det per nå er uaktuelt å senke alderskravet, men at departementet i fjor ba Politidirektoratet om en vurdering av fristene.

– Departementet vil vurdere om det er grunnlag for å foreslå endringer, og i så fall om det skal gjøres nå eller i tilknytning til arbeidet med ny straffeprosesslov, sier Listhaug til Politiforum.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder